พรุ่งนี้วัน สุ ด ท้ า ย แล้ว

พรุ่งนี้วัน สุ ด ท้ า ย แล้ว กับการ ร้อง ทุ ก ข์ หรือให้ข้อ มูลเ พิ่ม

สำหรั บมาต ร การเราไม่ ทิ้ งกั น ใกล้จะสิ้นสุ ดโคร งการแล้ ว เชื่อว่าหลา ยๆค นที่ ยังไ ม่ได้เงินก็คงจะกั งว ลกัน อยู่แ น่ น อน

ล่าสุ ดเมื่อ วันที่ 26 พ. ค.63 เพ จ โครงการมารดา ประชารัฐ บัตร สวัสดิการแห่งรั ฐ อีก 3 วั น กับการร้อง ทุ ก ข์ หรือให้ข้อมูลเพิ่ม เฉ พาะผู้ ที่เคยเ ข้าไปล ง ทะเบีย นในเว็ปเราไม่ทิ้งกั น

โครงการเราไม่ทิ้งกัน เยียวย า 5000 ไปติดต่อ ที่ธนาคารออมสิ น ธกส. เเละกรุ งไ ทย ห มดเขต 29 พ.ค.นี้ ผู้ ที่ ยังไม่เคยล งทะเบี ยนรับ สิ ทธิตาม มาตร การเยีย วยา 5,000 บาท ขณะ นี้ไม่สามา รถลงทะเบีย นเพิ่ มเติมใ ห้ได้

เนื่อ งจากได้ปิดรับการ ลงทะเบียนสำหรับ มาตรการ นี้แ ล้ว ตั้งแ ต่ วันที่ 22 เ มษาย น 2563 ดังนั้น ไม่ต้องเดินทางมาร้อง ทุ ก ข์ ขอให้ติ ดตาม มาตรการเยีย วยา อื่น ขอ งรัฐที่จะอ อกมาเพิ่มเติมในอนาค ต ผู้ที่ถู กเเ จ้ งผลลง ทะเบียนไม่สำเร็จเนื่องจากข้อมูล บัตรป ระชาชนไ ม่ ถูกต้อง จำนวน 1.7 ล้านราย กระทรวงการคลังอยู่ ระหว่างพิจารณาแนว ทาง การเยียวย าที่เห มาะสม ก็ไ ม่ต้องเดินทา ง มาร้อ ง ทุ ก ข์ เ ช่ น กัน

โพสต์ ดังกล่าว

วันที่ 29 นี้ หมดเขตร้อง ทุกข์แ ล้ วนะ

ภาพ จาก โ ครงกา รมารดา ประชารั ฐ บัตร ส วัสดิ กา รแห่ งรัฐ

โพสต์ดั งกล่า ว

สำ หรับใค ร ที่ไ ปร้ องทุ กข์แล้ วก็ รอ กัน หน่อยนะครั บ เป็ นกำ ลังใจให้ได้รั บเงินทุ ก คน

ขอบ คุณ โ ครงการ มารดาป ระชารัฐ บัตร สวัสดิการแห่งรัฐ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

÷ 3 = 1

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า