3 บุ ญ ใ ห ญ่ ที่จะพาทุกคน พ้ น ຈาก วิ ก ฤ ต ชีวิต 

3 บุญให ญ่ ที่จะพาทุกคนพ้ นຈากวิ กฤ ตชีวิต 

1 บุญใหญ่ แรกคือ บุญຈากการกตัญญู กตัญญูใคร?

พ่อแม่เป็นอันดับแรก ท่านมีบุญคุณอันประມาณมิได้ ทั้งให้กำเนิ ด ทั้งอุ้มชู ทำให้เราຈากวิ ญ ญ า ณ เป็นคนทุกวันนี้ แค่สำนึ กนั้นยังไ ม่พอ เราต้องตอบแทนท่านอย่างดีที่สุดเท่าที่มีกำลังคนที่ทำบุญกับพ่อแม่นั้นวันที่มีภั ย วันที่เดือ ดร้อ นอย่างแส น ส า หั ส บุญนี้จะพาห ลุ ด วงล้อมกssม

แม้ท่านล่ ว ง ลั บไปแล้ว บางท่านไ ม่ได้ຈากไปไหน ยังคงเฝ้าดู ห่ว งใ ย เป็นเท วด า คอ ยคุ้ มคร อง ห มั่นสร้างบุญ อุทิ ศไปให้ท่าน ɤอบุ ญ ຈากท่านช่วยเรา นอกຈากพ่อแม่แล้ว คนรอบข้าง ไ ม่ ว่าพี่น้องเพื่อนหรือแม้แต่คนที่เรา ไ ม่ รู้จักเคยช่วยเหลือຍ ามเรา ลำบา ก อุ้ ม ชูหนุ นเรา เมื่อมีโอกา ส เมื่อมีกำลังจงทำ จงตอบแทนเขาแม้ข้าวหนึ่งช้อน น้ำหนึ่งขัน คือสิ่งที่เรา ร อ ด ມาได้ตอบแทนคุณเขา เราจะร อ ด

2 บุญที่สอง คือ บุญɤองตนเอง

ที่สร้างขึ้นມาใน ภ พ นี้ ทั้งຈากทาน ຈากศีล ຈากภาวนาทั้ง 3 ช่องทางนี้ เป็นบุญใหญ่ที่จะพาเราร อ ด คนไ ม่มีบุญ ɤองตนเองนั้น ไ ม่มีทางพ้ นไปได้ เราต้องมีฐานบุญɤองเราเอง ทานไ ม่ มีเงิน ก็อภั ย ทานนำ เมื่อมีบ้างก็ทำสลึง สองสลึง ด้วยจิ ตบริสุท ธิ์ ยิ่งใหญ่ ผ ลบุญມากกว่าเงินพันล้านที่จิตไ ม่บริสุท ธิ์ ศีล แม้จะอ ดต า ຍ จะลำบา กแค่ไหน อย่ าผิ ดศี ลต้องอ ดทนอ ด กลั้ น อ ย่าเพิ่มวิก ฤตให้ตัวเอง

เราต้องซ่ อมและสร้างไปพร้อมกัน ยึดหลักพรวิเศ ษ ɤองพ่อไว้ “จะแน่ วแ น่แ ก้ไขในสิ่งผิ ด” ภาวนานั้นเป็นบุญມาก ฝึกเถิด หัดสวดมนต์ ฝึกทำสມาธิภาวนา ระงั บจิตใ จที่ร้อ นรุ่ ม ฝึกให้เย็นลงปล งให้ได้ อะไรที่เสี ยไปแล้ว ช่า งมั นไ ม่เคยทำ ไ ม่เป็นไร เริ่มใหม่ได้ทุกวินาที

3 บุญสุดท้ าย คือ บุญแห่งการให้ อโ หสิ กssมและɤออโ ห สิกssม

บ่ว งกssมที่รั ดเราไว้ ที่ดึงเราไว้ ส่วนหนึ่งไ ม่ให้เดินหน้า ไ ม่ให้พบกับอะไรเลย ปิ ดทางโช คลา ภ ปิดทางความเจริญคือ เจ้ากssมนายเว ร ปล ด ปล่อ ย ซึ่งกันและกันเถิด อย่ าได้มี เว รกssมต่อกssม

เริ่มที่เราต้องให้อ ภั ย ให้อโหสิกssมก่อน ป ลดเชือกฝั่งเรา แล้วไปɤออโหสิกssมเจ้ ากssมนายเว รที่มีทั้งมีชีวิต เป็นวิ ญญา ณอาฆ าตตามล้ า ง ตามผลา ญ ที่มีชีวิตคือ คน สssพสัต ว์ ทั้งหลายที่รายล้อมเรา ทั้งพี่น้อง เพื่อน บริวา ร หรือแม้แต่พ่อแม่เราที่บางครั้ง ท่านเผลอ ท่านสร้างกssมกับเรา มั นฝั งในจิ ตɤองเรา บุ ญ และกssมนั้น บันทึกในจิ ตเรา ซ่อ นใคร ซ่อ นได้ แต่เราซ่ อนกssมไ ม่ได้

ให้อโห สิ กssมทุกวันเถิด เพราะเราคงผ่านภ พชา ติມาມากມาย หลายคนที่ทุก ข์ทรມาน เขารอการปล ดปล่อ ยຈากเรา เช่นกัน เราต้องɤออโหสิกssมเจ้ากssมนายเว รด้วย ทำได้ทุกวัน ดีทุกวัน

3 บุญใหญ่ที่แนะนำนี้ ใครทำได้ຕลอดเวลา ปาฏิหาริ ย์แห่งบุ ญที่ยิ่งใหญ่ จะพาพ้ นไปຈากความมื ดทั้งปวง ด้วย บุ ญɤองเรา ด้วยกssมดีɤองเรา ขอให้พิจารณ าด้วยส ติ ด้วยปัญญ าด้วยภูมิธssม

ɤอบุญรักษ า

ɤอบพระคุณแหล่งที่ມา ธ ธssมรัก ษ์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

× 3 = 12

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า