ความรู้สึกที่บอกได้ว่า คือ นี่แหละคู่แท้คู่บุญกัน

คู่แท้คู่บุญกัน ดูไ ม่ยาก ถ้าเป็นจะมีความรู้สึกแบบนี้

1 รู้สึกสบายใ จที่ได้อยู่ใกล้ๆ

หากเป็นคู่แท้ของกันและกันเมื่อใดที่อยู่ด้วยกันจะรู้สึกสบายใ จ มีความสุข ไ ม่ต้องคิดเยอะ ไ ม่รู้สึกอึ ดอั ด ความเครี ยดต่างๆ ที่พบก็มลายหา ยไปเพียงแค่ได้ใช้เวลาอยู่ด้วยกัน ต่างฝ่ายต่างคือความสบายใ จของกันและกัน

2 รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง

คุณรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่ ไ ม่รู้สึกต้องฝืนอะไรทั้งสิ้น คุณกล้าที่จะเผยข้อเสี ยของคุณให้อีกฝ่ายรับรู้ ไ ม่ต้องทำตัวในแบบที่อีกฝ่ายชอบเพื่อเอ าใ จเขา ทั้งคุณและเขาก็ไ ม่ได้เรียกร้องให้อีกฝ่ายเปลี่ย นตัวเองเพื่อความพึงพอใ จของใครอีกด้วย

3 คุณมองเห็นอนาคตร่วมกัน

คุณมองเห็นอนาคตร่วมกัน อนาคตที่มีกันและกันอยู่ ซึ่งหลายครั้งที่คุณทั้งสองวางแผนร่วมกันว่าจะแต่งงานเมื่อไหร่ จะมีลูกกี่คน จะใช้ชีวิตคู่อย่างไร ถ้าคุณนึกภาพออกนั่นแสดงว่าคุณมีจุดมุ่งหมายในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันในอนาคต

4 รู้สึกไว้ใ จกันและกัน

คุณจะรู้สึกไว้ใ จกันและกันและไ ม่รู้สึกหว าดระแ วงว่าอีกฝ่ายจะแอบไปมีใครเลย จะไ ม่รู้สึกว่าต้องตามหึ งห วงหรือต้องคอยเช็คอีกฝ่ายตลอดเวลา แต่คุณจะรู้สึกวางใ จไว้ใ จและสบายใ จ

5 รู้สึกมั่นคงปลอ ดภั ย

แม้ว่าจะเจอเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ ขอแค่มีกันและกันอยู่คุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถป กป้อ งคุณได้ คุณจะรู้สึกป ลอดภั ยเสมอเมื่ออยู่กับเขา รู้สึกว่าเขาเป็นที่พึ่งให้คุณได้

6 อยู่ข้างๆ เสมอในช่วงเวลาที่อ่ อนแ อ

คุณจะรู้สึกมั่นใ จได้ว่า เขาจะไ ม่มีวันไปไหน เขาจะอยู่กับคุณเสมอแม้ในวันที่คุณรู้สึกอ่ อนแ อหรือเจอเรื่องราวแ ย่ๆ ในชีวิตสักเท่าไหร่ คุณจะมีเขาเคียงข้างคอยเป็นกำลังใ จอยู่เสมอ

7 ยอมรับข้อเสี ยของกันและกันได้อย่างไ ม่รู้สึกฝืน

คุณรู้สึกว่าข้อเสี ยของอีกฝ่ายเป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับคุณ เพราะคุณสามารถเข้าใ จและยอมรับได้โดยไ ม่รู้สึกฝื นอะไร และรู้ว่าคนเราทุกคนย่อมมีข้อเสี ยอยู่แล้วเป็นปกติ

8 อย ากใช้เวลาร่วมกันโดยที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไ ม่ต้องร้องขอ

ต่างฝ่ายต่างรู้สึกอย ากใช้เวลาร่วมกันในระดับพอดีกัน หมายถึงเมื่อคุณอย ากเจอเขา เขาก็อย ากเจอคุณ โดยไ ม่มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอว่าจะต้องมาเจอหน้ากันหรืออีกฝ่ายไ ม่ได้รู้สึกอึ ดอั ดที่จะต้องใช้เวลากับคนรัก และไ ม่ได้รู้สึกว่ามากจนเกินไป

9 รู้สึกขอบคุณ

คุณจะรู้สึกขอบคุณอีกฝ่ายมากๆ ที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มให้ชีวิตของกันและกัน เพราะคุณนึกไ ม่ออกเลยว่าถ้าไ ม่มีเขา ชีวิตคุณจะเป็นยังไง จะมีความสุขแบบนี้หรือไ ม่

10 กล้าที่จะพูดคุยถึงปั ญหาต่างๆ ให้อีกฝ่ายฟัง

คุณกล้าที่จะเล่าปั ญหาต่างๆ ของคุณให้เขาฟังทั้งปั ญหาเรื่องงาน เรื่องส่วนตัว เรื่องครอบครัว โดยที่คุณเ ชื่อว่าเขาจะไ ม่รังเกีย จหรือรำคา ญสิ่งที่คุณเล่า คุณเชื่ อว่าเขาจะรับฟังคุณอยู่เสมอและคุณยินดีที่จะรับฟังเรื่องราวของเขาเช่นกันและรู้สึกว่าการรับฟังปั ญหากันและกันเป็นการเรียนรู้และทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นนั่นเอง

11 คุณมีเป้ าหมายในชีวิตเหมือนกัน

คุณทั้งคู่มีเป้ าหมายในชีวิตที่เหมือนกัน คุณต้องการอะไรที่เหมือนๆ กัน รวมถึงทัศนคติการใช้ชีวิตต่างๆ ที่ตรงกันมีคำจำกั ดความของคำว่าประสบความสำเร็จคล้ายๆ กัน

12 เคารพครอบครัวของกันและกัน

คุณและเขาต่างก็เคารพสมาชิกในครอบครัวของกัน ให้เกียรติพ่อแม่และสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆ และรู้สึกว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเขาและเขาก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวคุณ

13 รู้สึกคิดถึงกันเมื่อต้องห่าง

คนรักกันก็ต้องคิดถึงกันเป็นปกติ และคุณจะรู้สึกคิดถึงกันเมื่อมีเห ตุจำเป็นที่จะต้องห่างกัน ซึ่งไ ม่ใช่ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง แต่คุณทั้งสองคนจะรู้สึกเหมือนกัน

14 เคารพพื้นที่และเวลาส่วนตัวของกันและกัน

แม้จะรัก คิดถึง และอย ากใช้เวลาอยู่ด้วยกันสักแค่ไหน แต่คุณสองคนก็เข้าใ จในพื้นที่และเวลาส่วนตัวของกันและกัน คุณจะเคารพกัน ไ ม่ก้าวก่ายหรือเข้าไปยุ่ งเมื่อคุณไปเที่ยวกับเพื่อน หรือจำเป็นต้องทำงาน

15 รู้สึกหล งใ หลกัน

คุณทั้งคู่รู้สึกหล งให ลในกันและกันและไ ม่ใช่รู้สึกเฉพาะตอนแรกที่คบกัน แต่มีความรู้สึกรักและต้องการใช้เวลาด้วยกันอย่างสม่ำเสมอ อย ากสัมผัส อย ากกอด และไ ม่เคยรู้สึกเ บื่อกันเลย

16 เมื่ออยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกว่าชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น

การคบกันของคุณและเขาทำให้ต่างฝ่ายต่างเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นทั้งเรื่องหน้าที่การงาน ทั้งการดูแลสุขภาพตัวเองเพราะอย ากอยู่ด้วยกันนานๆ และเรื่องอื่นๆ ที่ทำให้รู้สึกว่าอย ากทำตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อนคนที่เรารัก

17 สามารถอยู่ด้วยกันเงียบๆ โดยไ ม่รู้สึกอึ ดอั ด

แม้ว่าคุณและเขาจะไ ม่มีเรื่องคุยกัน แต่ก็สามารถอยู่ด้วยกันแบบเงียบๆ ได้โดยต่างฝ่ายต่างไ ม่รู้สึกอึ ดอั ดแต่กลับรู้สึกมีความสุขด้วยซ้ำ หากคุณรู้สึกแบบนี้แสดงว่าเขาคือคู่แท้ของคุณแล้วล่ะ

18 ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข

ต่างฝ่ายต่างอย ากให้อีกฝ่ายมีความสุข เมื่อจะคิดหรือตัดสินใ จทำอะไรก็มักจะนึกถึงอีกฝ่ายเสมอ และจุดประสงค์ในการตัดสินใ จทำอะไรหลายๆ อย่างก็เพื่อความสุขของอีกฝ่ายเป็นหลัก

19 ไ ม่รู้สึกว่าอย ากคบใครอีกนอกจากเขา

ไม่ว่าจะมีคนเพียบพร้อมสักแค่ไหนมาจีบคุณ คุณก็จะไ ม่รู้สึกหวั่นไหวหรืออย ากจะนอกใ จเขาเลยแม้แต่น้อย เพราะเขาคือคนที่ใช่ที่สุดสำหรับคุณแล้ว และไ ม่มีใครทดแทนเขาได้

ที่มา sanook

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

92 − = 91

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า