ทำไมทำบุญบริจาคโล ง ถึงได้รับอานิสงส์แร ง

เผ ยเห ตุผล ทำไมทำบุญบริจาคโล ง ถึงได้รับอานิสงส์แร ง

หลายคนคงจะเคยได้ยินหรือได้ไปทำบุญบริจาคโล งกันมาบ้างแล้ว ซึ่งการทำบุญบริจาคโ ลงจะรู้กันดีว่าจะได้รับอานิสงส์แ รง เป็นการเสริมชะตา ต่ออายุได้ดี  ใครที่รู้สึกว่าตัวเองดวงไ ม่ดีก็มักที่จะไปทำบุญบริจาคโลงกัน ซึ่งเรื่องนี้อาจจะมีคนสงสัยว่า เพราะอะไร การทำบุญบริจาคโล งถึงได้อานิสงส์มาก วันนี้เรานำคำตอบมาให้ได้ดูกันชัดๆ 

อานิสงส์ของการบริจาคโ ลง คือ ใ จผู้บริจาคเป็นสุข สุขจากการได้ทำบุญ

ได้ทำความดี คนตา ยมีโล งนอน เชื่ อกันว่าเป็นการต่ออายุไข สะเด าะเค ราะห์ ผ่อนหนักเป็นเบา ก็สุดแล้วแต่ความเชื่ อ ศรัทธาของแต่ละบุคคล การทำบุญโ ลง เป็นการช่วยเหลือศ พไ ร้ญาติ เป็นสถานที่เชื่อมต่อกับสิ่งที่มองไ ม่เห็น เรียกว่า “แร งกร รม” และเป็นการทำบุญเสริมชะตาชีวิตตัวเอง ควรทำบุญนี้ให้ได้อย่างน้อยปีละครั้ง

วิธีทำบุญถวายโ ลง

1 ใช้มือสัมผัสใบอนุโมทนาแล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า ข้าพเจ้า ชื่อ-สกุล ขอน้อมถวายการทำบุญโลงในครั้งนี้ แด่ศ พไ ร้ญาติหรือวิ ญญ าณที่ยากไ ร้ ขอให้ท่านได้รับอานิสงส์ผลบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำไปแล้วนี้ ขอให้ท่านได้ไปยังภพภูมิที่ดีด้วยเทอญฯ (และตั้งจิตอธิษฐานอื่นๆ)

2 สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่แต่ละสถานที่กำหนด และควรไหว้ฟ้าดินก่อน ปักธูปตามจำนวนที่เขากำหนดไว้ โดยมากจะเขียนบอก ควรไหว้ให้ครบทุกองค์

3 เผ าใบอนุโมทนานั้นในที่ที่จัดไว้

4 จากความเชื่ อว่ามนุษย์ผู้นั้นที่ยังคงบริโภคเ นื้อสั ตว์อยู่ ผลบุญนี้อาจจะยังไ ม่ถึง จึงนิยมเคาะกลอง และระฆัง เพื่อให้ได้ยินไปที่สวรรค์ถ้าเป็นกลางวัน เคา ะกลองก่อน เคาะ 5 ครั้ง และตามด้วยระฆัง 5 ครั้งถ้าเป็นกลางคืน เคาะระฆังก่อน เคาะ 5 ครั้ง และตามด้วยกลอง 5 ครั้ง

5. เติมน้ำมั นตะเกียงเพื่อเพิ่มแสงสว่างให้กับชีวิต

6. กรวดน้ำอุทิศผลบุญกุศลให้ญาติพี่น้อง เจ้ากร รมนายเว ร

มีผู้รู้ได้วิจารณ์เกี่ยวกับอานิสงส์ของการบริจาคโล งด้วยความเชื่ อในแบบต่าง ๆ ไว้ดังนี้

บริจาคโล งเพื่อช่วยเหลือผู้ต า  ยที่ขัดสนยากไ ร้ หรือศ พไ ร้ญาติ อย่างนี้เป็นบุญที่ทำด้วยความสงสาร และปรารถนาจะช่วยเหลือสงเค ราะห์เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีธรรมะ คือ ความเมตตากรุณาเป็นปัจจัยให้บริจาคทาน ถือเป็นการทำบุญด้วยใ จที่บริสุทธิ์

บริจาคโล ง โดยการนอนบนฝาโล ง ทอดผ้าบังสุกุล และนิมนต์พระมาสวดชักผ้าบังสุกุล ด้วยความเชื่ อและคิดหวังให้เป็นการสะเด าะเคร าะห์ ปัดเป่าสิ่งชั่ วร้า ยให้ออกจากร่างกาย และต่อชะตาสืบอายุให้มีโชคมีชัย เจริญก้าวหน้าในชีวิต ความเห็นความเข้าใ จในพิธีกรร มเพียงเท่านี้ ยังไ ม่เพียงพอที่จะให้เกิดความสำเร็จความสมหวังได้ เพราะการทำบุญให้ทานด้วยความกลั ว ความโ ลภนั้น มีอานิสงส์น้อย มีอานุภาพน้อย เปรียบเสมือนน้ำน้อยย่อมแ พ้ไ ฟ

บริจาคโล ง โดยการนอนบนฝาโ ลง ทอดผ้าบังสุกุล และนิมนต์พระมาสวดชักผ้าบังสุกุล ด้วยความเชื่ อและคิดหวังให้จะเป็นการสะเด าะเคร าะห์ ปัดเป่าสิ่งชั่ วร้า ยให้ออกจากร่างกาย และต่อชะตาสืบอายุให้มีโชคมีชัย เจริญก้าวหน้าในชีวิต แล้วได้ฟังพระท่านให้ธรรมะเพิ่มเติม แล้วเกิดสติปัญญา นำไปเป็นเป็นข้อคิด เป็นคติเตื อนใ จว่า ชีวิตคนเราทั้งหลายก็เท่านี้ เกิดมามีความตา ยเป็นที่สุด

และก็ต้องมานอนอยู่ในโลงแบบนี้ เ อาอะไรติดตัวไปไ ม่ได้เลยแม้แต่ร่างกายของตน ความทุ กข์ย ากลำบาก ที่เกิดขึ้นและอยากจะปัดเป่าให้หายไป ก็เกิดขึ้นเพราะบา ปกร รมชั่ วทั้งหลายที่เราทำไปเพราะความประมา ทและขาดซึ่งสติปัญญานั่นเอง ดังนั้น ต่อไปจะต้องไ ม่ประม าท อย่างนี้ เรียกว่า ทำบุญเสริมดวงให้แข็ง คือ ได้สติปัญญา และสติปัญญานี้เองที่ถือเป็นยอดบุญในหมวดธรรมะที่เป็นเห ตุปัจจัยให้เกิดความสุขความเจริญทั้งในชาตินี้และชาติหน้า

จึงกล่าวได้ว่า การทำบุญนั้น ไ ม่ว่าจะเป็นด้วยวิธีการใดก็ตาม อานิสงส์หรือผลบุญที่ได้รับจะมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับเจตนาของผู้ทำบุญเป็นหลัก การทำบุญ เพราะความกลั ว ความโล ภ และหวังให้เกิดประโยชน์แ ก่เฉพาะตัวเอง จะได้บุญน้อยกว่าการทำบุญด้วยจิตที่สะอาดบริสุทธิ์ ด้วยหวังเพียงให้ผู้อื่นเป็นสุข เช่นเดียวกับการบริจาคโล งนี้ หากเราลองคิดว่า ผู้ยากไ ร้หรือไ ร้ญาติเหล่านั้น คือ คนใกล้ชิดของเรา หรือกระทั่งเป็นตัวเราเอง

การต ายอย่างไ ร้ญาติ อย่างคนอนา  ถาถือเป็นเรื่องน่าเวทนานัก หากมีผู้ใดมีจิตกรุณา ช่วยสงเค ราะห์ผ้าห่ อศ พไ ม่ให้เป็นที่อุจาดตา อุทิศโลงให้เราได้อาศัย  ก็ถือเป็นพระคุณแ ก่วิ ญญ าณของเรายิ่งนัก และเราก็ย่อมจะตอบแทนด้วยการอวยพรให้ผู้มีพระคุณผู้นั้นมีแต่ความสุขความเจริญ เมื่อคิดได้เช่นนี้เราก็จะมีจิตที่ยินดี เกิดเป็นความรู้สึกสุขใ จ สบายใ จ และความสุขใ จนี่เอง คืออานิสงส์ผลบุญที่เราจะได้ตอบแทนมาโดยไ ม่ต้องคาดหวัง และถือเป็นบุญอย่างแท้จริง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

÷ 3 = 2

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า