วิธีเอา ช น ะ คนขี้ อิ จ ฉา ใ ห้ ร้ า ย โดยคุณไม่ต้อง แ ก้ แ ค้ น

วิธีเอา ช น ะ คนขี้ อิ จ ฉา ใ ห้ ร้ า ย โดยคุณไม่ต้อง “แ ก้ แ ค้ น”

บทความนี้ ผมอย ากช่วยคนที่เผชิญปัญหาชีวิต รู้สึกเหมือนเดิน ลุ ย  ไ ฟ อยู่

เชื่อว่า ทักคนต้องเคยเจอปัญหาการโดน อิ จฉ า  กล่าวร้ า ย ฯลฯ แล้วไม่รู้จะทำอย่างไร

คุณจะไม่ชอบการที่ต้อง *ล ด ตัว* ไปโต้เถียง อธิบายความจริง ให้กับคนอื่นๆที่ “หูเบา”

เพราะอธิบายยังไง คนประเภทนี้ ก็จะเอาเรื่องคุณให้ได้พย าย ามเถียงข้างๆคูๆ จะไม่ฟังเหตุผลใดๆทั้งสิ้น 

เพราะจุดประสงค์ของเขา ไม่ใช่การ “สืบหาข้อ เ ท็ จ จริง”

แต่เป็นการ “ต้องการเห็นคุณ แ ย่ ลง” พวกเขาจะได้รู้สึกดีกับตัวเอง ขึ้นมาอีกหน่อย

(คนที่ “เห็นคุณค่าตัวเองต่ำ” มักจะใช้วิธีหาทางทำร้ า ย คนอื่น เพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้น) 

การไปโต้เถียงกับคนแบบนี้ จึงไม่มีวันจบ

แต่การไปโ ต้ เ ถี ย ง จะทำลาย “ความสงบใจ” ของคุณเอง ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เรา “ยอมไม่ได้”

เพราะเสียประชากรดีๆ ให้กับฝ่าย อ ธ รร ม  ไป

คนดีๆอย่างเรา จึงต้อง “ไม่เป็น เ ห ยื่ อ” คนเหล่านี้

วันนี้ ผมมีหลักคิดที่เป็น “กฎจักรวาล” (ธรรมะ) ที่จะช่วยคุณได้ครับ

1. อย่าลืมว่า คนที่ อิ จฉ า  คิด ร้ าย เก ลี ย ด ชัง ค นอื่น…ก็เหมือน “ตก น ร ก ทั้งเป็น” อยู่แล้ว

ใจที่ร้อนรุ่ม เครียด กังวล นั่นแหละ คือ น ร ก

(เคยได้ยินไหม “สวรรค์อยู่ในอก น ร ก อยู่ในใจ” นี่เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องที่สุด)

การ อิ จ ฉ า  เก ลีย ด ชั ง คนอื่น จึงเป็น “การทำ โ ท ษ” คนๆนั้น อยู่แล้ว

ก ร ร มเห็นทันตา 

อย่าไปคิด แ ก้ แ ค้ น เขา

ให้ “กฎแห่งก ร ร ม” จัดการ ดีที่สุด

เพราะถ้าคุณตอบโต้ในทาง ร้ าย มันจะเป็น “กร ร ม” ของคุณด้วย

2. ข้อสำคัญคือ คุณอย่ า ถูกคนแบบนี้ ลากไปลง “น ร กใ นใจ” กับเขาด้วย

คุณต้องอยู่บน “สวรรค์ในอก” ของคุณ …โดยไม่ยอมลงไป “ทุ ก ข์” กับพวกเขาด้วย แม้แต่นิดเดียว

เพราะถ้าคุณลดความสุขและสงบใจของคุณ มีความ ทุ ก ข์ เพิ่มขึ้น เพราะคนเหล่านี้ 

แปลว่า เขา ช นะ  (ซึ่งพวกเราในเพจนี้ ย อ ม ไม่ ไ ด้  )

หมายความว่า

เรามีหน้าที่แค่ ดูแล “จิต” และ “ใจ” ของเรา ให้มีความสุข เสมอ 100%

ไม่รุ่มร้อน ไม่ เ ครี ยด ไม่กังวล

อย่าลดความสุขตัวเอง (เพราะการมีความ ทุ กข์ เ พิ่ม = น ร ก ในใจ)

ใครพูดอะไรมา ก็ไม่กระทบกระเทือนจิตใจ คุณทั้งสิ้น

เหมือนมี “เ ก ร า ะ กำบัง” น้ำ ล าย ย า พิ ษ ของคนอื่น

คนที่ อิ จ ฉ า เ ก ลี ย ด ชั ง คุณ จะ “ยิ่งปี๊ด”

เพราะเรื่องที่เค้าทนไม่ได้ คือ เห็นคุณมีความสุข

มีคำกล่าวว่า “การ แ ก้ แ ค้ น ที่ ดีที่สุด คือ คุณประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น”

ผมเห็นด้วย 

เพราะการที่คุณรุ่งเรืองขึ้น ดีขึ้น มีความสุขขึ้น คนขี้ อิ จฉ า จะยิ่งทนไม่ได้

ยิ่งมีความ ทุ ก ข์ มากขึ้น ยิ่งร้อนรุ่มในใจมากขึ้น

เหมือนตก น ร ก ทั้งเป็น

น่า ส ง ส า ร มาก

แต่เรื่องที่เค้าจะ “ส ะ ใ จ” คือ การเห็นคุณมีความ ทุ ก ข์  ร้อนใจ (ตก น ร ก ในใจ) เหมือนพวกเขา

เรายอมได้หรือ ที่จะให้เขา “ส ะ ใ จ”

พวกเราในเพจนี้ ไม่ยอม สู ญ เสี ย คุณไปนะ

มาอยู่ “บนสวรรค์ในอก” กับพวกเราต่อนะ

เป็นกำลังใจให้ คุณทำได้ 

3. Take action ลงมือทำบางสิ่ง ที่ปกป้องตัวคุณเอง

การไม่ยอมให้น้ำลายคนอื่น มาเป็น “ย า พิ ษ” ในใจคุณ

ไม่ได้หมายความว่า คุณยอมเป็น “พ ร มเ ช็ ด เ ท้ า” ให้คนอื่น

ให้ไตร่ตรองอย่างดี ในการที่คุณจะได้ทั้งสองอย่างคือ

1. มี เ กร า ะ  ป้องกันจิ ต ไม่ให้ตัวเราคิด ล บ และ ทุ ก ข์ ไปกับคนคิด ร้ า ย ด้วย

2. มีมาตรการ ป้ อ ง กั นตัวของเราเอง เพราะเราต้องเป็นคน “ฉ ล า ด และมีไหวพริบ” ในโลกนี้ด้วย

สรุป 

ความสุขทั้งมวลของคุณ คุณเป็นคนควบคุมทั้งหมด 100%

เพราะ ความสุขอยู่ในใจของคุณเอง

อย่า ล ด ตัวไปตอบโต้คน ชั่ ว ด้วยวิธีการแบบเดียวกัน

พวกเขาจะเก่งกว่าคุณ ในวิธีการต่ำๆแบบนั้น

พวกเราในเพจนี้ เป็น “ประชากรคนคิดบวก” ไม่ยอม เ สี ย จำนวนประชากรนะครับ

เราเป็นกำลังใจให้ สำหรับคนที่เจอปัญหานี้อยู่ครับ

ปล. แถมให้อีกข้อสำคัญ

เวลาคุณรักษาความสุขในใจ (สวรรค์ในอก) 

คุณจะเหมือนมี “พ ร ะ คุ้มครอง”

จักรวาล จะเข้าข้างคุณ

เพราะตาม ก ฎ แ รงดึงดูด

พลังบวกที่คุณส่งออกไป จักรวาลจะตอบสนอง

มนุษย์ จิ ต เล็กๆ ทำอะไรคุณไม่ได้

เพราะพลังที่ใหญ่ที่สุดในโลก (พลังจักรวาล) เข้าข้างคุณเต็มที่

คุณเหมือน เดินไปไหน มี เ ก รา ะ กำบัง มีคนคอยช่วย

(จักรวาลคอยส่งคนและ ส ถ าน ก า ร ณ์ที่ จะช่วยคุณ มาให้)

นี่คือ ความลับ ที่ศาสดามหาปราชญ์ทั้งหลาย ได้สอนเรามา

และถ้าคุณ “อวยพร”คนที่มุ่ง ร้ า ยคุ ณได้ ก็จงทำ

เพราะเขาเป็นคนที่น่าสง ส า ร เพราะกำลัง “ตก น ร ก ทั้ งเป็น” ช่วยเขาได้ ก็ช่วย

ขอบพระคุณแหล่งท่ีมา :  บัณฑิต อึ้งรังษี

1 แ ช ร์=1ธรรมทาน แ ช ร์ ไปได้บุญ สร้างกุศลความดี

ถ้าข้อมูลนี่เป็นประโยชน์และสามารถช่วยใครได้อีกหลายๆคน อย่าเก็บไว้อ่านคนเดียวน๊า

อย่าลืมส่งให้คนที่คุณรัก ได้อ่านด้วยนะคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

2 + 2 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า