เลขท้ายบัตรปชช ศาส ตร์แห่งตัวเลข ที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เกิด

เลขท้ายบัตรประชาชน ศาส ตร์แห่งตัวเลข ที่ถูกกำหนดไว้ตั้งแต่เกิด

1 เลขบัตรประชาชน “ตัวสุดท้าย” จะบอกถึง “นิสัยที่คุณแสดงออกในปัจจุบัน”

2 เลขบัตรประชาชน “ตัวรองสุดท้าย” จะบอกถึง “นิสัยเบื้ องลึ กของคุณ”

เลข 0

เป็นคนที่มีเมตตาและคุณธรรมสูง จิตใ จดี ฉลา ด รอบคอบ มีไหวพริบดี เปี่ยมไปด้วยความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะความเป็นผู้นำสูง แต่สิ่งที่ต้องระวั งของคุณก็คือ การที่คุณชอบช่วยเหลือผู้อื่นมากเกินไป จนทำให้คุณอาจมีเรื่องเดื อดเนื้ อร้อ นใ จได้ในที่สุด

เลข 1

เป็นคนเด็ดเดี่ยว กล้าทำ กล้าแสดงออก เป็นผู้นำใน แต่หากไ ม่พอใ จใครแล้ว เขาจะไ ม่สนใ จเลยเด็ ดข าด เป็นจำพวกหยิ่งในศักดิ์ศรี ฆ่ าได้ หยามไ ม่ได้ ไ ม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใคร จะมีนิสัยละเอีย ดอ่อนในเรื่องความรัก หมดเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรัก

เลข 2

เป็นคนที่ไ ม่ชอบอยู่คนเดียว มีเส น่ห์กับเพ ศตรงข้าม เป็นที่รักใค ร่ของเหล่าเพื่อนฝูง แต่บางครั้งจะโดนอิ จฉ าอยู่บ่อย ๆ เพราะเสน่ ห์ดีเกินไป เลข 3 แสดงถึงความทุ กข์ใ จ จะมีปัญหาเรื่องต่าง ๆ ผ่านเข้ามาในชีวิตอยู่เรื่อยๆ และจะต้องเพิ่มการเ อาใ จใส่คู่ครองและครอบครัวให้มากกว่าเดิม ระวั งจะมีปัญหากับบุคคลที่ 3 เข้ามาสร้างความแต กแ ยกในครอบครัว

เลข 3

นี้เป็นเลขแห่งเงารัก เงาร้ าง ถ้าจะลงทุนทำธุรกิจ ไ ม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใ จบริวารให้มากนัก อย่ าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดเป็นความทุ กข์ให้กับตนเองและหากช่วยเหลือใครแล้วจะหวังผลคืนได้ยาก เพราะหมายเลข 3 เป็นเลขของผู้ให้อย่างเดียว แต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไ ม่นานจะมีความสุขความสบายกับครอบครัว

เลข 4

แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิ์ จะมีคนคอยเป็นห่วง จะเป็นที่รักใค ร่ของผู้สูงอายุ แต่จะมีความเห น็ดเห นื่อยมากอยู่เหมือนกัน เพราะคำว่า “แม่ทัพ” ก็รู้ความหมายอยู่แล้วไ ม่มีแม่ทัพคนใดไ ม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพหรอกน่ะ

แต่หมายเลข 4 เป็นเลขแห่งความสำเร็จ ความยิ่งใหญ่ ความก้าวหน้า ความท้าทาย หากจะให้มีความเจริญก้าวหน้าเร็วๆ ก็ต้องกล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตั ดสินใ จ แต่ระวั งจะมีเ พศตรงข้ามหลงรัก และเข้ามาขอสวามิภักดิ์ด้วยและไ ม่ต้องเป็นห่วงจะทำอะไรก็จะมีคนคอยสรรเสริญเยินยอ

เลข 5

แสดงถึงเลขแห่งเวทมน ต์และเสน่ ห์หากับเพ ศทั่วไป มีความหยิ่งทะนงในตัวเอง ยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แค่กาย แต่ใ จนั้นไ ม่ยอมใคร เป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตนเองยามเดื อดร้ อนหาใครช่วยปรึกษาด้วยนั้นช่างยากมาก เพราะหมายเลข 5 จะมีความสบายกาย แต่ทุก ข์ใ จอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินเ หตุและจะเป็นที่รักใค ร่ของญาติมิตร

เลข 6

แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวแต่ไ ม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์ อย่ าปล่อยเวลากับความคิดให้มากนัก หมายเลข 6 เส น่ห์อยู่ที่ “เงา” ของตนเอง จะมีคนรักใ คร่เอ็ นดูทั้งเด็ กและผู้ใหญ่ แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแ ก่ตนเอง และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติ หากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีสูง ผู้คนจะรักใค ร่เอ็ นดูจะทำอะไรก็ล้วนแต่ประสบความสำเร็จดีทั้งสิ้น

หมายเลข 6 ต้องลดโทนเสียงลงอีก เพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่เกินตัว ไ ม่เพราะแ ก่ผู้ได้ยิน ผู้ใหญ่รักใค ร่เอ็ นดู สนับสนุนในด้านการงาน เมื่อเกิดปัญหาใดๆ ตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอ จะมีความสุขในบั้นปลาย

เลข 7

อย่ าปล่อยเวลาให้เ สียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ ายึดติดอยู่กับที่ เพราะหมายเลข 7 เป็นหมายเลขที่ต้องเดินทางเพื่อทำการค้า เป็นไกด์หรือทำงานที่ต้องมีการเจรจาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้ประสบความสำเร็จ ระวั งจะมีปัญหาเรื่องรักๆ ใค ร่ๆ เกิดขึ้นในครอบครัว หรือเรื่องรัก 3 เส้ าเกิดขึ้นในชีวิตคู่ ปั ญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตคุณ ก็ไ ม่ต้องวิตกให้มากนัก เพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปได้ด้วยดี การเงินถึงจะไ ม่คล่องบ้างบางครั้ง แต่ก็ไ ม่ใช่ปัญหา เพราะหมายเลข 7 เป็นเลขที่ส่งลาภผลอยู่เนืองๆ หากผู้ใดที่ได้หมายเลข 7 และก็ยอมเหนื่ อยหน่อยในระยะเริ่มต้น และอีกไ ม่นานจะมีความสุข โชคลาภเพิ่มพูน และจะได้รับความสุขกับ มิตร-บริวาร

เลข 8

แสดงถึงคนมีบุญบารมี และวาสนาดี มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ กล้าเปิดเผย กล้าทำกล้าแสดงออก กล้าตั ดสินใ จ ผู้ใหญ่จะให้ ความช่วยเหลือ อ ย่าหลงใหลมั วเ มาในกิเล สตั ณห าให้มากนัก อ ย่ า สนุกจนลืมครอบครัว แล้วบั้นปลายชีวิตจะมีฐานะดีเป็นที่พอใ จของวงศ์ตระกูลมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป

เลข 9

แสดงถึงอำนาจ ความยิ่งใหญ่ หากเป็นผู้นำจะเจริญก้าวหน้า ทำงานด้วยสมอ งเป็นนักพูด หรือนักบรรยายจะมีชื่อเสียงโด่งดัง และยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไป บางครั้งสามารถรู้เห ตุการณ์ล่วงหน้า ใครได้หมายเลข 9 จะเป็นผู้อยู่เหนือลิขิตสวรรค์ จะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเอง

ที่มา Linetoday

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

28 ÷ 7 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า