20 ต้นไม้ฟอกอากาศ ดูดสา รพิ ษ หาซื้อได้ที่ตลาดต้นไม้ใกล้บ้าน

20 ต้นไม้ฟอกอากาศ ลิสต์ไว้เตรียมปลูก ดูดสา รพิ ษ

1 สาวน้อยประแป้ง (Dumb Cane)

ไม้ใบสวยงามที่มีคุณสมบัติในการช่วยลดพิ ษจำพวกไซลีนและโทลูอีน ที่เกิดจากพาร์ติเคิลบอร์ด ไม้อัด เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ สีทาห้อง

2 ยางอินเดีย (Rubber Plant)

ไม้ปลูกง่าย ทนทาน ชอบแสงแดด แต่ก็เติบโตได้ในสภาพแสงน้อย มีความสามารถในการคายความชื้นได้ดีมากพอๆ กับความสามารถในการดูดสา รพิ ษหรือช่วยฟอกอากาศ

3 ไทรใบสัก (Fiddle Fig)

ไม้เขตร้อน ที่ฟอร์มต้นสวยจนเป็นที่นิยมของคนยุคนี้ มีใบขนาดใหญ่ ต้องการแสงและไ ม่ต้องการน้ำชุ่ม มีคุณสมบัติในการดูดสา รพิ ษและฟอกอากาศให้สดชื่น จึงเหมาะกับการวางในห้องนั่งเล่น ริมระเบียง หรือห้องทำงานที่แดดส่องถึง

4 เขียวหมื่นปี (Chinese Evergreen)

ไม้ประดับที่มีความสามารถในการดูดสา รพิ ษระดับปานกลาง จากใบที่มีขนาดกว้าง ซึ่งพื้นที่ผิวใบสำหรับดูดกลืนสา รพิ ษได้ โดยเฉพาะส ารจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์ และมีอัตราการคายความชื้นสูง

5 เบญจมาศ (Chrysanthemum)

ไม้ล้มลุก มีดอกหลากสี ชอบแดดจัด จากการทดลองของ ดร.บี.ซี. วูฟเวอร์ตัน นักวิจั ยแห่งสถาบันวิจัยอวกาศนาซา สหรัฐอเมริกา ที่ได้ทำการวิจั ยพืชเพื่อหาวิธีปรับปรุงสภาวะแวดล้อมในระบบปิดของยานอวกาศ พบว่า ต้นเบญจมาศช่วยดูดสา รมลพิ ษได้มากกว่า 90% เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงเลยทีเดียว

6 พลูด่าง (Golden Pothos)

ไม้เลื้อยเขตร้อน ลำต้นอ่อน เติบโตง่าย เป็นไม้อีกหนึ่งชนิดที่ ดร.บี.ซี. วูฟเวอร์ตัน พบว่าสามารถช่วยลดก๊า ซคา ร์บอนมอนอกไ ซด์ ได้ถึง 75% เมื่อเวลาผ่านไป 24 ชั่วโมงเช่นกัน 

7 วาสนาราชินี (Queen of Dracaenas)

ไม้ยืนต้น ลำต้นกลมตรง ลักษณะใบเรียวยาว วาสนาเป็นไม้ประดับอีกชนิดหนึ่งที่ดูดสา รพิ ษภายในอาคารจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์และไตรคลอโรเอทธีลีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8 ตีนตุ๊กแกฝรั่ง (English Ivy)

ไม้เลื้อยที่นิยมปลูกตามกำแพง เป็นพืชที่ชอบแสงแดดจัด แต่สามารถปรับตัวอยู่ในแสงรำไรได้ มีประสิทธิภาพสูงในการดูดสา รพิ ษจำพวกส ารเบนซิน

9 ลิ้นมังกร (Snake Plant)

มีคุณสมบัติในการดูดสา รพิ ษไ ม่มาก แต่จะเด่นเรื่องการคายออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป จึงเหมาะที่จะปลูกไว้ในห้องนอน

10 เงินไหลมา (Arrowhead Vine)

ไม้เลื้อยเถาว์ยาว เป็นไม้ในร่มที่ต้องการแสงแดดส่องถึง ต้องการน้ำมากและความชื้นสูง เป็นไม้ดูดสา รพิ ษภายได้พอสมควร แต่อัตราการคายความชื้นสูงจึงช่วยสร้างความสดชื่นให้แ ก่อากาศได้มากกว่า

11 เดหลี (Peace Lily)

ไม้ประดับที่มีดอกสีขาวคล้ายดอกหน้าวัว คุณสมบัติคายความชื้นสูงเช่นเดียวกับความสามารถในการดูดพิ ษภายในอาคาร เช่น กาว, อาซีโตน (ในเครื่องสำอาง), น้ำย าทาเล็บ, น้ำย าลบคำผิ ด, สา รไตรคลอโรเอทีลีน ซึ่งมีอยู่ในเครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เตาแก๊ ส น้ำย าเคลือบเงาไม้ รวมทั้งเบนซิน และฟอร์มาลดีไฮด์ ถือเป็นไม้กระถางที่ได้คะแนนสูงสุดในการฟอกอากาศเลยทีเดียว

12 สับปะรดสี (Urn Plant)

ไม้ประดับสีสวย ใบเป็นกลี บแข็งๆ แผ่ออกมา โตช้า แต่ดูแลง่าย ทั้งยังทนแล้งได้ดี คุณสมบัติในการดูดส ารพิ ษไ ม่มาก แต่คายออกซิเจนออกมาตอนกลางคืนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไป จึงเหมาะที่จะปลูกไว้ในห้องนอนเช่นกัน 

13 กล้วยไม้ (Orchid)

ไ ม่ว่าจะเป็นกล้วยไม้ตระกูลใด ก็ล้วนมาพร้อมคุณสมบัติในการคายออกซิเจนและดูดคาร์บอนไดออกไซด์เวลากลางคืน โดยเฉพาะกล้วยไม้หวายนั้น สามารถดูดไอระเหยจากสา รเคมีจำพวกแอ ล ก อ ฮ อ ล์ อะซีโทน ฟอร์มาลดีไฮด์ และคลอโรฟอร์มจากอากาศได้ดีเป็นพิเศ ษด้วย

14 ว่านหางจระเข้ (Aloe Vera)

นอกจากจะเป็นสมุนไพร ใช้ทั้งทำย า เครื่องดื่ม และส่วนประกอบในการทำผลิตภัณฑ์บำรุงผิวแล้ว ยังมีประสิทธิภาพสูงในการดูดสา รพิ ษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์ หรืออีกชื่อที่เราน่าจะคุ้นเคยกว่าอย่างฟอร์มาลีน ซึ่งพบในพวกสา รเคลือบต่างๆ ทั้ง ย าทาเล็บ ย าเคลือบเฟอร์นิเจร์ สีทาบ้าน ฯลฯ

15 ปาล์มสิบสองปันนา (Dwarf Date Palm)

ปาล์มลำต้นเดี่ยว ปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและที่ๆ มีแสงน้อย สามารถดูดสา รพิ ษในอากาศภายในอาคารได้ดี โดยเฉพาะส ารไซรีน ซึ่งพบมากในพวกเครื่องพิมพ์ การผลิตเครื่องหนัง ยางสังเครา ะห์ เคลือบเงา พ่นสี และส่วนน้อยจากพวกไอเสี ยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในบ้าน 

16 เฟิน (Fern)

ไ ม่ว่าจะเป็นเฟินบอสตันที่ช่วยดูดสา รพิ ษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์ หรือ เฟินขนาดใหญ่อย่าง เฟินดาบออสเตรเลีย กับความสามารถในการดูดส ารพิ ษจำพวกฟอร์มาลดีไฮด์ ไซลีน และโทลูอีน ถือเป็นพันธุ์ไม้ที่น่าปลูกมากทีเดียว 

17 ไทรย้อยใบแหลม (Weeping Fig)

ไม้ยืนต้นขนาดกลาง ทรงพุ่ม ใบเขียวสด ปลูกง่าย และช่วยดูดสา รพิ ษในอากาศได้ดี โดยเฉพาะสา รจำพวกฟอร์มาลดิไฮด์ รวมทั้งมีอัตราการคายความชื้นที่ดีด้วย

18 เส น่ห์จันทร์แดง (King of Hrarts)

ไม้มงคล ก้านใบยาว รูปหัวใ จ เป็นไม้ที่ต้องการดูแลพอสมควรเพราะไ ม่ค่อยทนนัก แต่ก็มีความสามารถสูงในการดูดสา รพิ ษในอากาศโดยเฉพาะสา รพิ ษจำพวกแอมโมเนีย

19 เศรษฐีไซ่ง่อน (Lily Turf)

ไม้ล้มลุก ใบเรียวยาว กลางใบเป็นร่องเล็กน้อย มีความสามารถในการดูดสา รพิ ษจำพวกแอมโมเนียได้ดี

20 หมากเหลือง (Yellow Palm)

ปาล์มสำหรับประดับตกแต่งสวนและภายในบ้าน ดูแลง่าย อายุยืน หนึ่งในไม้มงคล และมีความทนต่อสภาพแวดล้อมภายในอาคาร คายความชื้นในห้องได้มาก ในขณะที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูดส ารพิ ษปริมาณมากเมื่อเทียบกับบรรดาไม้ประดับดูดส ารพิ ษด้วยกัน จึงจัดเป็นไม้ดูดสา รพิ ษจากอากาศได้มากที่สุดชนิดหนึ่งเลยทีเดียว

ที่มา seventeen Thailand 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

+ 84 = 87

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า