อย่ าไปเสี ยเวลากับคนที่ไ ม่เคยแคร์เราเลย

อย่ าไปเสี ยเวลากับคนที่ไ ม่เคยแคร์เราเลย

1 คนที่คบคุณเพราะความเห งา

ชายหนุ่มคนนี้อาจจะเคยออกเดทกับคุณเมื่อนานมาแล้วแต่จู่ๆ ก็หา ยเงีย บ แล้วอยู่ๆ เขาก็กลับมา อาจจะเพราะว่าเห็นคุณสวย ดูดีขึ้นจากเฟสบุ๊ค หรือผู้ชายที่ร้อยวันพันปีไ ม่เคยทักทาย แต่รู้จักกับเรามานานมาก อยู่ๆโผล่มาทักทายและเหมือนว่าจะจีบเรา เจอแบบนี้ต้องร ะวั งค่ะ จริงๆ เขาไ ม่ได้ชอบเราเท่าไหร่หรอก อาจจะแค่เห งาแล้วไ ม่มีใครเลยออยากหาเพื่อนคุย เราจะดูมีค่ ามากเมื่อเวลาที่เค้าเห งา แต่เมื่อเค้าหายเห งาล่ะ? เขาจะเอาคุณไปไว้ตรงไหน ความเห งาไ ม่ใช่เรื่องเลว ร้า ยอะไร แต่ก็ไ ม่ควรเอาความเห งามาลงที่ฉัน 

2 หวังแค่เรื่องบ น เ ตี ย ง

ผู้ชายแบบนี้ใช้วิธีแนบเนียนทำทีเหมือนว่าเขานั้นรักคุณมากจริงๆ แต่ความจริงไ ม่ได้รักอะไรคุณเลย หวังเพียงอยากจะครอบครองคุณแค่ร่ า งก ายเท่านั้น เอะอะ ก็ชวนคุณขึ้ นเตี ย งตลอด ไ ม่มีการขอออกเดท หรือช่วยอะไรคุณเมื่อยามเดื อดร้ อ นได้เลย คบกันไปก็ไ ม่มีอะไรผู กพั นนอกจากเรื่องอย่างว่า เสี ยเว ลาเลิ กไปดีกว่า

3 ผู้ชายหวังเก า ะกิ น

เมื่อผู้หญิงบางคนไ ม่ได้คิดเรื่องว่าต้องการให้ผู้ชายมาเลี้ยงดูอะไร เพราะคุณเองก็รวยและมีสมบัติมากอยู่แล้ว แต่การที่ผู้ชายเข้ามาหาต้องดูดีๆ ว่าคนนั้นมาดีหรือมาหวังผลประโยชน์จากเราและครอบครัวหรือไ ม่ เพราะผู้ชายแบบนี้สมัยนี้มีเยอะมาก หากเค้าด้ อ ยกว่าคุณเรื่องฐานะ แต่เจ้าตัวมีความมุมานะสร้างเนื้ อสร้างตัวไ ม่หวังให้คุณมาเลี้ยง แบบนี้ควรคบ

แต่ประเภท เอะอะเราจ่าย ไ ม่ว่าจะไปเที่ยว ทานข้าว ดูหนัง และอื่นๆ โดยที่หนุ่มเหล่านี้ไ ม่ช่วยคุณเลยเพราะอ้างว่าไ ม่มีเงิ น แบบนี้รีบเซย์กู้ดบายเลยค่ะ เพราะเราอาจจะต้องเลี้ยงเค้าไปตลอดชีวิตยังไงล่ะ

4 ติดพ นั น และอ บ า ยมุ ข

ตอนแรกที่ดูใ จกันหากเราได้รู้ว่าผู้ชายคนนั้นมีท่าทางติดพ นั น ติ ดสุ ร า เจอแบบนี้อย่ าไปเสี ยเวลาเลยค่ะ เพราะคบไปมีแต่จะแ ย่ลง เผลอๆ ติดเหล้ าเบีย ร์ ปาร์ตี้บ่อยๆ เป็นต้องมีสาวๆ มาพัวพันแน่นอน หรือแ ย่ไปกว่านั้นติ ดพนั นเป็นห นี้เป็นสิ น คนที่ต้องช่วยก็คือเรา ลำบา กเราอีก คบไปมีแต่จ มล ง ผีพ นั น เ ลิก ได้ แต่เลิ กยา ก ไ ม่ มีอะไรมาเป็นหลักประกันว่าเค้าจะเลิ กเล่ นนะคะ ทางที่ดีเราเลิ กกะเค้าน่าจะง่ายกว่า

5 ไ ม่มีเป้ าหมายในชีวิต

ถ้าอายุน้อยๆ ยังพอเข้าใ จว่าพึ่งเริ่มทำงาน ยังไ ม่ลงตัวกับชีวิต แต่ถ้าอายุถึงเลข 3 แล้ว ยังเดินเต ะฝุ่ น ไ ม่มีงานทำ ขอพ่อแม่กินไปวันๆ หรือมีงานทำแต่ไ ม่มีความท ะ เ ย อท ะย  า น  ไ ม่วางแผนชีวิต ไ ม่เคยตั้งเป้ าหมายในชีวิตกับตัวเอง ไ ม่ต้องพูดถึงเรื่องครอบครัวระหว่างคุณกับเค้าเลย เพราะเค้าไ ม่เคยคิดเลยยังไงล่ะ

6 ดูแลคุณไ ม่ได้

ใช่อยู่ที่ว่าคนเราไ ม่ควรหวังพึ่งคนอื่นตลอดเวลา ควรพึ่งตนเองด้วย แต่เมื่อคนเรารักกันผู้ชายก็ต้องดูแลเอาใ จใส่เราด้วย ไ ม่ว่าจะยามเจ็ บไ ข้ได้ป่ว ยคุณดูแลแฟนหนุ่มดีมาก แต่กลับกันเมื่อคุณป่ว ยเขาเพียงบอกให้คุณไปหาหมอ แต่ไ ม่พาคุณไปหาหมอ เพราะติดธุระบลาๆ ส า รพั  ด ข้ ออ้าง แต่ไ ม่ห่วงใยคุณเท่าไหร่ หรือมีบางเหตุกา ร ณ์ให้คุณออกหน้ารับแทนตลอด แบบนี้ก็ไ ม่ไหวนะ ชีวิตคู่ต้องช่วยเหลือ ดูแ ลซึ่งกันและกันไ ม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องดูแลแต่เพียงฝ่ายเดียว

7 ไ ม่แมนเอาเสี ยเลย

ความเป็นสุภาพบุรุษเป็นเรื่องสำคัญนะคะ เพราะช่วยมั ดใ จหญิงมาหลายคนแล้ว ใส่ใ จคุณในทุกเรื่องเล็กๆน้อยๆ แบบนี้สิค่อยน่าคบหา แต่ถ้าเป็นผู้ชายที่ไ ม่ ช่วยถือของ เดินนำหน้า ไ ม่สนใ จคุณเวลาเดินคู่กันเหมือนกลั วคนอื่นจะรู้หรอว่ามีแฟน อย่ าเสี ยเวลาคบต่อค่ะ แค่ตอนนี้ยังไ ม่ดูแ ลคุณอย่ าหวังถึงอนาคตเลย มีหวังคุณได้นั่งเลี้ยงลู ก หอบข้าวของพะรุงพะรังคนเดียวแน่นอน

8 ไ ม่เค าร พพ่อแม่คุณ

ถ้าหากว่าพ่อแม่ไ ม่ชอบหน้ารวมไปถึงคนรอบข้างของคุณ สิ่งนี้ก็พอทำใ จได้ บางทีแฟนคุณอาจจะมีป ฏิ สั ม พัน ธ์กับคนอื่นน้อยหน่อย แต่เค้าก็ดีกับคุณมาก พอให้อภั ยได้เพราะเชื่ อได้ว่าสามารถปรับตัวได้ แต่ถึงขั้นไ ม่เค าร พพ่อแม่ ญาติพี่น้องของคุณทั้งต่อหน้าและลับหลังอันนี้ไ ม่ดีแ น่นอ นค่ะ เพราะนั่นส่อถึงพฤ ติ ก ร ร มที่เขาเองก็จะไ ม่เค าร พตัวคุณด้วย

9 ไ ม่เคยแ ค ร์ คุณเลย

เช่นว่า เมื่อคุณท ะเล าะกัน ทั้งที่เขาเป็นคนผิ ด แต่เขาไ ม่ยอมเอ่ยข อโท ษ และไ ม่แคร์ด้วยว่าคุณจะเสี ยใ จแค่ไหน ก็ปล่อยให้คุณนอนร้อ งไ ห้แบบนั้นไปทั้งคืน โดยที่เค้าไ ม่สนใ จใยดีเลย หรืออะไรที่คุณเคยบอกเขาว่าคุณไ ม่ชอบ แต่หนุ่มคนนั้นก็ยังทำเสมอๆ ไม่ ส น ใ จสักนิดว่าคุณจะไ ม่พอใ จเรื่องนั้นๆ 

10 เห็น แ ก่ตั ว

ไ ม่ว่าจะหญิงหรือชายการเป็นคนเห็ นแ ก่ตั วก็ไ ม่น่าคบทั้งนั้น ถ้าหากผู้ชายที่สาวๆ คบอยู่ตอนนี้เป็นคนที่เห็ นแ ก่ตั วก็ถือว่าไ ม่โอแล้วล่ะ เห็ นแ ก่ตั วแบบไหนน่ะหรอ เช่น ให้คุณจ่ายค่าอาหารตลอด จะไ ม่ยอมอ่อ นข้ อให้คุณ เอาแต่ใ จมากๆ ไ ม่ ฟังคุณเลย คนเราคบกันต้องเข้าใ จกัน ตามใ จเขา ตามใ จเราบ้างถึงจะอยู่กันยืด และมีความสุข 

เครดิต noonswoonapp

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

÷ 1 = 6

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า