ธกส. ช่ ว ย เ ห ลื อ เกษตรกร

 ธกส. ช่ ว ย เ ห ลื อ เกษตรกรเตรียมรับมือภั ยแล้ง

เป็นอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับเกษตรกร “เกษตรกร” ในช่วงภั ยแล้ง ผ่ านสิ นเชื่ อแล้วกว่า 30,000 ร าย รวมวงเงิ น 4,600 ล้านบ าท

วันที่ 8 มิ.ย. 2563 นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาค ารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ ภั ยแล้ งที่เกิดขึ้นทั่วประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มรุนแรงกว่าปีที่ผ่ านๆ มา

ทำให้หลายพื้นที่ประสบปัญหา ข าดแค ลนน้ำอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร ดังนั้น ธ.ก.ส.

จึงได้จัดทำโครงการสนับส นุนสิ นเชื่ อ เงื่อนไขและดอกเบี้ยผ่อนปรน จำนวน 3 โครงการ วงเงิ น 20,000 ล้านบ าท

ทั้งนี้ ปัจจุบัน ธ.ก.ส. ได้สนับสนุนสินเชื่ อเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงวิกฤติภั ยแล้งแล้วจำนวนกว่า 30,000 ร าย

จำนวนเ งินกว่า 4,600 ล้านบ าท ประกอบด้วย สินเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายฉุ กเ ฉิน จำนวนเงิ น 110 ล้านบ าท

เกษตรกร 2,315 ร าย สิ นเชื่ อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวนเงิ น 3,766 ล้านบ าท เกษตรกร 21,658 ร าย

และสิ นเชื่ อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรฯ จำนวนเงิ น 809 ล้านบ าท เกษตรกร 6,123 ร าย

สำหรับสิ นเชื่ อ 3 โครงการ ประกอบด้วย

1.สิ นเชื่ อเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายฉุ กเฉิ น วงเงิ นรวม 10,000 ล้านบ าท

เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหรือฉุ กเฉิ นจำเป็นในครัวเรือนของเกษตรกร ลูกค้ า ธ.ก.ส.

ที่ประสบภั ยในเขตพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบั ติกรณีฉุ กเฉิ น

เช่ น ค่ าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ค่ าซ่อมแซมบ้ านเรือน เครื่องมือ/อุปกรณ์การเกษตร เป็นต้น

วงเงิ นกู้ร ายละไม่เกิน 50,000 บ าท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 0 ต่อปี

ในช่วง 6 เดือนแรก กำหนดชำระคืนไม่เกิน 3 ปี นับจากวันกู้

2.สิ นเชื่ อฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต วงเงิ นรวม 5,000 ล้านบ าท

เพื่อเป็นค่ าลงทุนฟื้นฟูการผลิตที่ได้รับความเสียหาย หรือเป็นค่ า ลงทุนสร้างหรือ

ซ่ อ ม แ ซม โรงเรือนการเกษตร/เครื่องมือ/เครื่องจักรการเกษตร ที่ได้รับความ เ สี ย ห า ย

ในเขตพื้นที่ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภั ยพิบัติกรณีฉุ กเฉิ น

วงเงิ นกู้รา ยละไม่เกิน 500,000 บ าท อัตราดอกเบี้ยลูกค้ ารา ยย่อย (MRR-2)

ร้อยละ 4.50 ต่อปี ชำระคืนไม่เกิน 15 ปี นับแต่วันกู้

3.สิ นเชื่ อเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร วงเงิ นรวม 5,000 ล้านบ าท

เพื่อเป็นเงิ นทุนสนับสนุนในการจัดหา สร้าง/พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำไว้ใช้ในย ามวิกฤติ

และลดผลกระทบจากสถานการณ์ภั ยแล้ง วงเงิ นกู้ร ายละไม่เกิน 200,000 บ าท

อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-2 ร้อยละ 0 ต่อปี และตั้งแต่ปีที่ 3 เป็นต้นไป คิดดอกเบี้ยในอัตรา

MRR-2 ร้อยละ 4.50 ต่อปี ระยะเวลาจ่ายเงิ นกู้ถึง 31 ธ.ค. 2563.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

8 + 2 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า