หลั กโบ รา ณเก่า ที่บอ กกัน เอาไว้ ทำน ายชั ดเลขอายุ บ อ กอ นาคต

หลั กโบ รา ณเก่า ที่บอ กกัน เอาไว้ ทำน ายชั ดเลขอายุ บ อ กอ นาคต

เป็นอีกหนึ่งบทความที่คุณจะต้องทำนั้นก็คือ ให้ดูอายุว่าคุณในตอนนี้อายุเท่าไหร่ อย่างเช่นคุณอายุ 32 ก็ให้เอา 32 ไปคูณกับ 12 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 384

หลังจากนั้นก็นำตัวเลขทั้ง 3 ตัวมาบวกกัน 3+8+4=15 ถ้าได้เป็นตัวเลข 2 ตัวก็นำตัวเลขทั้ง 2 มาบวกกันจนได้เลขตัวเดียว 1+5=6พอเราได้เลขที่บวกมาแล้ว ก็นำตัวเลขเหล่านั้นไปอ่ า นคำทำuายตามตัวเลขได้เลย

เลข 1 กับ 9 กับ 4

มีคำทำuายเกิດขึ้นว่า ในช่วงปีนี้ใครที่ได้เลข 1 และเลข 9 นั้นอาจจะไม่ค่อยดีนัก จะมี ปั ญ ห า เข้ามา รุ ม เ ร้ า มีคำพูดถากถางเข้ามาอยู่ไม่ข า ด ทำให้คุณรู้สึกเครี ยดและเป็นกังวลหลายเ รื่ อ ง จนในบางครั้งอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวและไม่สบายใจ 

ช่วงนี้ขอแนะนำว่าให้คุณตั้งสติเข้าไว้ ค่อยหาทางออก ระมัดs ะวั งในเ รื่ อ งของเหตุ การพูดการจา การไม่ยอม นอกนั้น โ ช ค ชะตๅของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อย ถึงแม้ว่าจะเจอเ รื่ อ งเข้ามาก่อนก็ตามเถอะ ขอให้เชื่อในเ รื่ อ งของการกระทำเป็นหลัก

สิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่แล้วรู้สึกว่าได้ดี ก็ให้พย ๅย ๅมทำต่อไปอย่าได้สนใจคำพูดคนอื่น ชี วิ ตของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้น

 หากจะให้พูดถึง โ ช ค ชะตๅ ตามหลั กคำทำuายตั้งแต่ในช่วงของวันศุกร์เป็นต้นไป จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของหลายสิ่งหลายอย่าง ชี วิ ตจะ เริ่มดีขึ้นเรื่ อย หากเชื่อในคำทำuายนี้ก็อย่าลืมที่จะเก็บเอาไว้ให้เพื่อนคนอื่นได้อ่ า นเพื่อเป็นการเปิดทางสว่างของตัวคุณเอง ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้ โ ช ค

เลข 2 กับ 6 กับ 7

ได้มีคำทำuายเกิດขึ้นว่า ในช่วงนี้ โ ช ค ชะตๅของคุณในการใช้ชี วิ ตจะเจอกับเ รื่ อ งที่ดี มี โ ช ค ลาภอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานก็ตาม จะได้รับการพิจารณา ใครที่ยังไม่ได้มีงานเป็นของตัวเอง ก็จะได้หางานเจอตรงใจกับที่คุณต้องการ 

สำหรับความรักช่วงนี้คนโสดมีเกณฑ์จะต้องโสดต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง อย่ารีบร้อนอะไรมากนักเพราะอาจจะเป็นเหตุทำให้คุณผิดหวังได้ ใครที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าเป็นคู่ บุ ญ คู่บารมีสามารถต่อยอดความสุขความเจริญในชี วิ ตได้

ทั้งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดs ะวั งนั่นก็คือการพลาดโอกาสดี และการตั๑สินใจที่รวดเร็วจนเกินไป เลข 2 และเลข 7 เป็นตัวแทนของความประสบความสำเร็ จ 

จะได้ดีก็ต่อเมื่อตั๑สินใจลงมือทำด้วยตัวเองเสมอ ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ช่วงนี้หากพูดถึง โ ช ค ลาภจะได้ดีเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ได้ โ ช ค ลาภเกี่ยวกับการเงินอันยิ่งใหญ่ ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้ โ ช ค

เลข 3 กับ 8 กับ 5

ได้มีคำทำuายออกมาว่า ผู้ที่ได้เลข 3 และเลข 8 ในช่วงขณะนี้ อาจจะเจอกับ ปั ญ ห า ทางด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ค่าผ่อนรถผ่อนบ้านสารพัด จนทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่อยเหลือเกิน รู้สึกท้อแท้เมื่อเจอ ปั ญ ห า อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคุณเป็นคนให้หาเงินเพียงคนเดียว 

ทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวคนเดียวมาตลอด อยู่มีใครคนหนึ่งเข้ามาทำให้คุณรู้สึกว่าเป็นภาระ แต่ก็ไม่ได้พูดให้เขารู้ เพราะไม่ต้องการที่จะผิดใจกัน

เ รื่ อ งมันก็แล้วไปแล้วอย่าเพิ่งคิดอะไรมากมาย ตั้งแต่ในช่วงของวันเสาร์ที่จะถึงนี้ โ ช ค ชะตๅของคุณจะเกิດการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ 

ในเ รื่ อ งของการงานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายไปในสถานที่ต่างถิ่นต่างแดน ใครที่กำลังมองหาโอกาสดีในการไปใช้ชี วิ ตที่เมืองนอกก็มีโอกาสเข้ามาแล้ว การเงินไม่ต้องพูดถึง อาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ แต่จะดีแน่ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้ โ ช ค

ขอบคุณที่มา ดงอีสานV.2เป็นอีกหนึ่งบทความที่คุณจะต้องทำนั้นก็คือ ให้ดูอายุว่าคุณในตอนนี้อายุเท่าไหร่ อย่างเช่นคุณอายุ 32 ก็ให้เอา 32 ไปคูณกับ 12 ผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ 384

หลังจากนั้นก็นำตัวเลขทั้ง 3 ตัวมาบวกกัน 3+8+4=15 ถ้าได้เป็นตัวเลข 2 ตัวก็นำตัวเลขทั้ง 2 มาบวกกันจนได้เลขตัวเดียว 1+5=6

พอเราได้เลขที่บวกมาแล้ว ก็นำตัวเลขเหล่านั้นไปอ่ า นคำทำuายตามตัวเลขได้เลย

เลข 1 กับ 9 กับ 4

มีคำทำuายเกิດขึ้นว่า ในช่วงปีนี้ใครที่ได้เลข 1 และเลข 9 นั้นอาจจะไม่ค่อยดีนัก จะมี ปั ญ ห า เข้ามา รุ ม เ ร้ า มีคำพูดถากถางเข้ามาอยู่ไม่ข า ด 

ทำให้คุณรู้สึกเครี ยดและเป็นกังวลหลายเ รื่ อ ง จนในบางครั้งอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายตัวและไม่สบายใจ ช่วงนี้ขอแนะนำว่าให้คุณตั้งสติเข้าไว้ ค่อยหาทางออก ระมัดs ะวั งในเ รื่ อ งของเหตุ การพูดการจา การไม่ยอม 

นอกนั้น โ ช ค ชะตๅของคุณกำลังจะดีขึ้นเรื่อย ถึงแม้ว่าจะเจอเ รื่ อ งเข้ามาก่อนก็ตามเถอะ ขอให้เชื่อในเ รื่ อ งของการกระทำเป็นหลัก

สิ่งใดที่คุณกำลังทำอยู่แล้วรู้สึกว่าได้ดี ก็ให้พย ๅย ๅมทำต่อไปอย่าได้สนใจคำพูดคนอื่น ชี วิ ตของคุณขึ้นอยู่กับตัวคุณเองเท่านั้น หากจะให้พูดถึง โ ช ค ชะตๅ 

ตามหลั กคำทำuายตั้งแต่ในช่วงของวันศุกร์เป็นต้นไป จะเป็นการเริ่มต้นใหม่ของหลายสิ่งหลายอย่าง ชี วิ ตจะ เริ่มดีขึ้นเรื่ อย

หากเชื่อในคำทำuายนี้ก็อย่าลืมที่จะเก็บเอาไว้ให้เพื่อนคนอื่นได้อ่ า นเพื่อเป็นการเปิดทางสว่างของตัวคุณเอง ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้ โ ช ค

เลข 2 กับ 6 กับ 7

ได้มีคำทำuายเกิດขึ้นว่า ในช่วงนี้ โ ช ค ชะตๅของคุณในการใช้ชี วิ ตจะเจอกับเ รื่ อ งที่ดี มี โ ช ค ลาภอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงานก็ตาม

 จะได้รับการพิจารณา ใครที่ยังไม่ได้มีงานเป็นของตัวเอง ก็จะได้หางานเจอตรงใจกับที่คุณต้องการ สำหรับความรักช่วงนี้ค นโส ดมีเกณ ฑ์จะต้องโสดต่อไปอีกสักระยะหนึ่ง อย่ารีบร้อนอะไรมากนักเพราะอาจจะเป็นเหตุทำให้คุณผิดหวังได้ 

ใครที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าเป็นคู่ บุ ญ คู่บารมีสามารถต่อยอดความสุขความเจริญในชี วิ ตได้

ทั้งนี้สิ่งที่จะต้องระมัดs ะวั งนั่นก็คือการพลาดโอกาสดี และการตั๑สินใจที่รวดเร็วจนเกินไป เลข 2 และเลข 7 เป็นตัวแทนของความประสบความสำเร็ จ 

จะได้ดีก็ต่อเมื่อตั๑สินใจลงมือทำด้ วยตัวเอ งเส มอ ต้องมีความมั่นใจในระดับหนึ่ง ช่วงนี้หากพูดถึง โ ช ค ลาภจะได้ดีเป็นพิเศษ มีเกณฑ์ได้ โ ช ค ลาภเกี่ยวกับการเงินอันยิ่งใหญ่ ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้ โ ช ค

เลข 3 กับ 8 กับ 5

ได้มีคำทำuายออกมาว่า ผู้ที่ได้เลข 3 และเลข 8 ในช่วงขณะนี้ อาจจะเจอกับ ปั ญ ห า ทางด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายต่าง ค่าผ่อนรถผ่อนบ้านสารพัด 

จนทำให้คุณรู้สึกว่ามันเหนื่ อยเหลือเกิน รู้สึกท้ อแท้เมื่อเจอ ปั ญ ห า อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือคุณเป็นคนให้หาเงินเพียงคนเดียว 

ทำทุกสิ่งทุกอย่าง ด้ วยตัวคนเดียวมาต ลอด อยู่มีใครคนหนึ่งเข้ามาทำให้คุ ณรู้สึกว่าเป็น ภาระ แต่ก็ไม่ได้พูดให้เขารู้ เพราะไม่ต้องการที่จะผิดใจกัน

เ รื่ อ งมันก็แล้วไปแล้วอย่าเพิ่งคิดอะไรมากมาย ตั้งแต่ในช่วงของวันเสาร์ที่จะถึงนี้ โ ช ค ชะตๅของคุณจะเกิດการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ ในเ รื่ อ งของการงานมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งหรือโยกย้ายไปในสถานที่ต่างถิ่นต่างแดน 

ใครที่กำลังมองหาโอกาสดีในการไปใช้ชี วิ ตที่เมืองนอกก็มีโอกาสเข้ามาแล้ว การเงินไม่ต้องพูดถึง อาจจะเหนื่อยหน่อยในช่วงนี้ แต่จะดีแน่ในช่วง 2 เดือนข้างหน้า ทางคุณดีแล้ว เก็บเอาไว้จะได้ โ ช ค

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

28 ÷ 4 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า