อย า กรู้ต้อ งอ่ า นระวั งวางสิ่งศั กดิ์สิท ธิ์ในบ้า นผิ ดที่ ขวางทรั พย์ ถ่วงความเจริ ญ

อย า กรู้ต้อ งอ่ า นระวั งวางสิ่งศั กดิ์สิท ธิ์ในบ้า นผิ ดที่ ขวางทรั พย์ ถ่วงความเจริ ญ

 ตามคว ามเชื่ อแล้ว การวางสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ให้ถูกจุดของบ้านก็เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะส่งผลดีหรือผลเสียต่อคนในบ้าน วันนี้มีความรู้มาฝาก

เกี่ยวกับ 5 จุดในบ้านที่ไม่ควรวางสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ เพราะจะส่งผล. เ สี ย กับคนในบ้าน จะมีจุดไหนบ้างไปดูกันเลย

1) ห้า มวางสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์พิงผนังห้องน้ำ ตามหลักเบญจธาตุ (5 ธาตุ) สิ่งศักดิ์แทนความหมายของธาตุไฟ ส่วนห้องน้ำ ห้องส้วม คือ ธาตุน้ำ ซึ่งตามธรรมชาติน้ำจะดับไฟ จึงถือเป็นธาตุที่กระทบหรือพิฆาตกัน

2) ห้า มวางสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์เหนือขอบประตู เพราะประตูเป็นจุดที่ไม่มั่งคั่ง กระแสที่วิ่งลอดไปมาจะก่อให้เกิດความวุ่นวาย

3) ห้า มวางสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ใต้คานบ้าน เพราะคานจะกดทับองค์ทำให้พลังจากสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ถูกกดเอาไว้ ไม่สามารถช่วยได้อย่างเต็มที่

4) เหนือสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ห้า มเป็นห้องน้ำหรือเตียงนอน ถือว่าไม่แสดงความเคารพต่อสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์

5) ห้า มวางสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์พิงเสาที่ลอย เสาลอยแสดงถึงความไม่มั่นคง การเอาสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ไปวางในที่ที่ไม่มั่นคง

อย่างไรก็ตาม การวางตำแหน่งสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ถือเป็นเ รื่ อ งสำคัญอีกเ รื่ อ งหนึ่งในแง่ของ คว ามเชื่ อ เพราะนอกจากเทคนิค กลวิธีในการทำการค้าขายแล้ว เ รื่ อ ง หลักฮวงจุ้ย ก็เป็นเ รื่ อ งสำคัญ ดั งนั้uจะวางตำแหน่งสิ่ งศั กดิ์สิ ทธิ์ไว้จุดไหนก็ควรจะศึกษาให้ดี 

ขอบคุณที่มา : siamvariety

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

75 ÷ = 25

Back To Top