เจอคนขายสลากเกิน 80 บาท ใครแจ้งเบาะแสมีรางวัลให้

คนขายสลากเกิน 80 บาท ใครแจ้งเบาะแสมีรางวัลให้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงิ น รางวัลในการ จั บ กุ ม ผู้ข ายสลากเกินราคา

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐบาลว่าด้วยการจ่ายเงิ น รางวัลในการนำจับหรือเงิ น สินบนผู้แจ้ ง เบ าะ แ ส ผู้ข ายสลากเกินราคา

เพื่อให้การจ่ายเงิ น รางวัลในการนำจั บ ผู้ข ายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงิ นรางวัลนำจั บ ผู้ข ายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 (6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าล พ.ศ.2517 และมติคณะกร รมการสลากกินแบ่ง รั ฐบาล

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐบ าล ว่าด้วยการจ่ายเงิ น รางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา

ข้อ 2 ระเบียบนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันประกาศ เป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้ยกเลิ ก ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรั ฐบ าล ว่าด้วยการจ่ายเงิ น รางวัลในการนำจับหรือเงิ น สินบนผู้แจ้งเบ าะแ ส ผู้ขายสลากเกินราคา

ข้อ 4 ในระเบียบนี้ “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ ซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจในการ จั บ กุ ม

ส่วน“สลาก” หมายความว่า สลากกินแบ่งรั ฐ บ าลรวมถึงสลากอื่นใดที่สำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าลเป็นผู้ดำเนินการ

“ผู้แจ้งความนำจั บ” หมายความว่า ผู้แจ้งความว่ามีการกระทำ ผิ ด กฎหมายเกี่ยวกับการข ายสลากเกินราคา จนนำไปสู่การ จั บกุ ม

และ “เงินรางวัล” หมายความว่า เงินที่จ่ายให้แ ก่เจ้าหน้าที่ผู้จั บกุ ม และผู้แจ้งความนำจั บ ผู้ข ายสลากเกินราคา

ข้อ 5 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าลรักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 6 สำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าล จะได้พิจารณาจ่ายเงิ น รางวัลให้แ ก่ผู้แจ้งความนำจั บและเจ้าหน้ า ที่ ผู้จั บ กุ ม ผู้ข ายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่ สิ้ น สุดแล้ว โดยกำหนดอัตราดังนี้

(6.1) เจ้าหน้ า ที่ จั บ กุ ม ได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงิ น ที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไ ม่เกินคดีละสองพันบาท

(6.2) ผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละหนึ่งพันบาท

การขอรับเงิ น รางวัลในการจับผู้ข าย สลากเกินราคาผู้แจ้ ง ความนำจั บหรือเจ้าหน้ า ที่จะต้องมาขอรับเงิ น ที่สำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าล

โดยมีหนังสือจากหัวหน้าส่วนงานที่ทำการ จั บ กุ ม ซึ่งมียศพันตำรวจเอก พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก หรือข้าราชการระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับ 8 ขึ้นไป

ข้อ 7 ให้ผู้ จั บ กุ ม หรือผู้แจ้ ง ความนำจั บ เสนอเรื่องต่อหัวหน้ า หน่วยที่ทำการ จั บ กุ ม ตาม

ข้อ 6 เพื่อพิจารณาขอรับเงิ น รางวัลในการ จั บ กุ ม ผู้ข าย สลากเกินราคาต่อสำนักงานสลากกินแบ่ง รัฐ บ าล

ข้อ 8 การขอรับเงิ น รางวัลในการ จั บ กุ ม ผู้ข ายสลากเกินราคา ให้ขอได้ภายในหนึ่งปีนับแต่คดีถึงที่สุด โดยยื่นเอกส าร ตามแบบแนบท้ ายระเบียบนี้

ข้อ 9 ในกรณีมีปัญห า เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้นำเสนอผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าลเพื่อวินิจฉั ย สั่ ง การเป็นกรณีไป

การจ่ายเงิ น รางวัลในการ จั บกุ ม ผู้ข ายสลากเกินราคา สำหรับประชาชนที่ แ จ้ ง เบาะแส จะได้รางวัลนำ จั บ ค ดีละ 1,000 บาท โดยสามารถขอรับเงิ น ได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่ง รั ฐ บ าล

ขอบคุณข้อมูลจาก ไทย พีบีเอส

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

35 ÷ = 7

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า