เปิด ด วง คนเกิด 4 วันนี้ จะถูกห ว ย ได้ลาภลอยแบบไ ม่คาดฝัน

 เปิด ด วง คนเกิด 4 วันนี้ เตรียมตัวรวย จะถูกห ว ยรางวัลใหญ่ ได้ลาภลอยแบบไ ม่คาดฝัน

วันนี้เชื่ อว่าคำทำนายนี้ต้องถูกใ จใครๆ ทั้งหลายอย่างแน่นอน เพราะวันนี้ เราจะมาเปิดดวง คนที่เกิด 4 วันนี้  จะถูก ห วยรางวัลใหญ่ ได้ลาภลอยแบบไ ม่คาดฝัน ซึ่งได้แ ก่ คนที่เกิดวันดังต่อไปนี้

วันอังคาร 

นิสัยคนเกิดวันอังคาร

ดวงชะตามักโลดโผน และ มักมีประสบการณ์มากในชีวิต มักจะมีเกียรติยศ อุปนิสัย จิตใ จกล้าแกร่ง ไ ม่หว าดเกรงใคร เป็นนักต่อสู้ ใ จนักร บ โ มโ หร้า ย ใ จร้อนวู่วามไ ม่ยอมคน ชอบมีเรื่องขั ดแ ย้ง ใฝ่การเรียนรู้นอกตำรา มานะบากบั่น ชอบเสี่ ยง อดทนดี ดื้อดึง เชื่ อแต่ความคิดตนเองเป็นใหญ่ ดุดัน ตั ดสินใ จเร็ว เป็นคนตรง ข ว า นผ่า ซ าก จริตมาย า ไ ม่เป็น ไ ม่มีเล่ ห์เหลี่ยม ไ ม่ชอบอยู่นิ่งเฉย ขยันบากบั่น แต่ชอบงานสบาย

หากคนเกิดวันอังคารเป็นผู้ชาย จะมีวาสนาดีกว่าผู้หญิงวันอังคาร และถ้าชายหรือหญิงที่เกิดวันอังคารนั้น เกิดใน เดือนเมษายน หรือเดือน พฤศจิกายนจะมีความคิดสร้างสรรค์โดดเด่นมาก แต่สุขภาพ ไ ม่ค่อยดีนัก และจะมีความอดทนมากกว่าคนวันอังคารในเดือนอื่นๆ

คนเกิดวันอังคาร มักจะถือเอ าความคิดของตนเป็นใหญ่ และเชื่ อมั่นในตัวเองเสมอ แต่มักจะเป็นข้อเ สี ย ที่จะทำให้เกิดการทำอะไรก็ตามผิ ดพลาดได้ คนเกิดวันอังคารถึงแม้จะเชื่ อหรือฟังคนอื่น พูด บอกสอนอย่างไรก็ตามแต่ พอกลับไปแล้วก็จะเอ าความคิดของตนเป็นใหญ่ฝ่ายเดียว ดังนั้น ต้องแก้การเอ าความคิดของเราเป็นใหญ่เพียงฝ่ายเดียว แล้วมาสนใ จกับคำสอน หรือทางชี้แนะของคนอื่น

วันพุธกลางวัน

นิสัยคนเกิดวันพุธกลางวัน

มีดวงชะตาสดใส เจริญก้าวหน้าได้ เพราะมีปัญญาดี ไ ม่ค่อยลำบา กนัก เพราะเอ าตัวรอดได้ดีเสมอ

อุปนิสัย เป็นคนมีมนุษยสัมพันธ์ดี ชอบการติดต่อเจรจา มีศิลปะในการพูด ที่ผู้คนยอมรับ เหมาะที่จะทำการค้าขาย หรือ ธุรกิจต่างๆ มากกว่ารับราชการ มีสติปัญญาดี มีความฉลาดเฉลียว แต่ความจำไ ม่ค่อยดี ชอบลืม เป็นคนปรับตัวเก่ง รักธรรมชาติ ไ ม่อวดเก่ ง เป็นคนนอบน้อมดี รู้จักกาลเทศะ ชอบการศึกษาหาความรู้ อ่านใ จคนเก่ง มีฝีมือเชิงประดิษฐ์ เป็นคนเจ้าชู้หลายใ จ เก็บเงินไ ม่อยู่ ถ้าเก็บอยู่ มักมีเรื่องให้ใช้จ่ายหมดไป ความคิดไ ม่อยู่นิ่ง เปลี่ยนตามอารมณ์ เป็นคนขี้เบื่อง่าย ทนได้ไ ม่นาน

ส่วนถ้าคนวันพุธ เกิดเดือนมิถุนายน จะเป็นคนพูดหวาน คารมดีมากเป็นพิเศษ แต่ถ้าเกิดเดือนกันยายน จะไ ม่ค่อยรอบคอบนัก แต่ก็มีปัญญาดี ไหวพริบดี แต่ถ้าเกิดในวันพุธที่มีดาวไ ม่ดีมาทำให้ เ สี ย ดวงก็ จะเป็นคนพูดจามีมาย ามีเล่ ห์เหลี่ยม ไ ม่จริงใ จ ชอบการโ ก ห ก เพื่อประโยชน์ของตัวเอง

คนเกิดวันพุธกลางวัน อุปส ร ร ค จะน้อยกว่าคนเกิดวันพุธกลางคืน และต้องปรับปรุงความเจ้าชู้ของตน เพราะความเจ้าชู้นั้นส่งผลให้เกิดการไ ม่สมหวังในความรักได้ ส่วนเรื่องโชคชะตาอยู่ในเกณฑ์ดี

วันพุธกลางคืน

นิสัยคนเกิดวันพุธกลางคืน

คนเกิดวันพุธกลางคืนมักมีชะตาอาภั พ แม้มีบุญวาสนาดี เจริญ ก้าวหน้าได้ดีเพียงใด ก็มักพบอุปสรรคปั ญ ห าบ่อย ๆ มี เ ค ร า ะ ห์ ร้ า ย บ่อย ๆ วิธีแก้ หมั่นทำบุญปล่อยนก ปล่อยปลา เป็นประจำ

อุปนิสัย มีจิตใ จห้าวหาญ ก้า ว ร้ า ว กล้าสู้กล้าเสี่ ยง ใ จนักเล ง ถ้าไ ม่ฝักใฝ่ทางธรรม ยึดถือคุณธรรม ก็จะไปในทาง อ บ าย มุขอย่างหมกมุ่น เป็นคนชอบความสงบ ไ ม่ชอบวุ่นวายกับใคร สติปัญญาดีเลิศ แต่เป็นคนที่งมงาย ย ากที่จะเปลี่ยนความคิดได้เอง แต่เชื่ อคนคอยยุยง หรือพร่ำชี้แนะ ไ ม่ค่อยใฝ่หาความรู้ เก็บเงินไ ม่ได้นาน เป็นคน อ ว ด รู้ คิดเล็กคิดน้อย คิดการณ์ไ ม่ย าวไกล มักเห็นแ ก่ประโยชน์ส่วนตน ไ ม่ซื่อตรงนัก

หากเกิดวันพุธกลางคืนในเดือนกุมภาพันธ์ จะมีฐานะดี มีคนสนับสนุนส่งเสริมเสมอ แต่เป็นคนที่เจ้าชู้มาก มีความรู้ดี แต่ชอบเอ าเปรียบคนอื่น

ดวงแข็งโชคลาภดี แต่เป็นคนที่ขี้หึงหวงคนรักมาก และทำให้ผิ ดหวังเรื่องความรักได้หลายครั้งต้องระวั งตรงนี้เป็นอย่างมาก เป็นคนเจ้าชู้ และชอบความสบาย แต่อย่างไรก็ดี ถ้าสร้างกร รมดี และความดีไว้มาก จากทางลบก็จะกลายเป็นส่งผลเป็นกร รมดีในทางบวกได้กลับกัน

วันศุกร์

นิสัยคนเกิดวันศุกร์

คนเกิดวันศุกร์เป็นเทพแห่งความรัก คนเกิดวันศุกร์มักมีดวงชะตาดี ตกน้ำไ ม่ไหลตกไ ฟไ ม่ไ หม้ หรือ ลำบา กไ ด้ไม่นาน เพราะก รรมดี บุญเก่าหนุนนำ จึงเกิดมาชาตินี้ต้องหมั่นทำบุญให้มากแล้วบุญก รรมจะดีขึ้นกว่าเดิม

อุปนิสัย เป็นคนรักสวยรักงาม อารมณ์สุนทรีย์ มีไมตรีมีน้ำใ จให้ทุกคน รักเรียน เก่งด้านศิลปะแขนงใดแขนงหนึ่ง มีความนอบน้อม อ่อนโยนต่อผู้อื่น เป็นคนเจ้าชู้ฝักใฝ่ โ ล กี ย์ ชอบการบันเทิงเริงใ จ ขยันในการทำงาน ซื่อตรง ไ ม่เคย ค ด โก งเ อาเปรียบ ใคร รู้จักอดออม แต่ตัวรสนิยมสูง ชอบความสงบ เยือกเย็นสุขุม กตัญญูรู้บาปรู้บุญ มีความอดทน รู้จักประมาณตน ไ ม่โล ภ จิตใ จอารี แต่มักขี้บ่ น และเป็นคนคิดมาระวั งเรื่องความคิด กับเรื่องไ ม่เป็นเรื่อง ให้ผ่อนคลายลงบ้าง แล้วจะดี

คนเกิดวันนี้ต้องระวั งอย่างยิ่งเกี่ยวกับความคิด ความรัก และการยึดติด ตัวพวกนี้ละจะเป็นตัวที่ทำล ายความสุขของคุณเองได้อย่างมาก

ผมได้ให้คำปรึกษากับคนเกิด วันนี้มาหลายคนแล้วพอว่าส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่คิดมากกับเรื่องเล็กน้อย หรือชอบเอ าเรื่องเก่าๆ มาคิดแล้วคิดอีก

ผมคงได้ชี้แ นะว่า ถ้าคนเกิดวันศุกร์สามารถหยุดกับความคิดเรื่องเล็กน้อยได้แล้วละก็ ความสุขและความสงบก็จะเกิดขึ้นมากครับ เพราะหลายคนเอาวิธีนี้ไปใช้แล้วได้ผลดีผมก็ขอแน ะนำให้ทุกคนรู้ครับ

1 ต้องระวังเรื่องความคิด การยึดติดเรื่องวัตถุ ถ้าถามว่าจะระวั งอย่างไร คงตอบได้ว่า ความหยุดอยู่ถึงความพอดี มีแล้วหยุดเพิ่ม ใช้ที่มีให้หมดก่อนแล้วค่อยเพิ่มหาใหม่

2 การนอน มักคิดมากก่อนนอน เราต้องตั้งจิตว่า ถึงเวลานอนแล้วนอน ตื่นแล้วค่อยคิดต่อ พย าย ามท่องให้ได้บทนี้สำคัญมาก จะเป็นการฝึกไปในตัวของคุณเอง ถ้าทำเป็นประจำแล้ว คราวนี้คุณจะเป็นคนที่นอนหลับง่ายอย่างแน่นอน วิธีนี้สามารถใช้ได้กับคนนอนไ ม่หลับหรือคนที่คิดมาก

วันอาทิตย์

นิสัยของคนเกิดวันอาทิตย์

คนเกิดวันอาทิตย์มักมีวาสนาดี จึงมักมีดวงชะตาที่ดี มีบุญมีวาสนาดี ส่วนใหญ่แล้วจะมียศมีศักดิ์ ฐานะดี มีทรัพย์มีบริวารมาก แต่เป็นคนทำคุณใครไ ม่ขึ้นอย่างดีก็เสมอตัว แต่ทำดีแล้วเป็นบุญ เพราะคนเกิดวันอาทิตย์ ดวงชะตาตกน้ำไ ม่ไหล ตกไ ฟไ ม่ไ หม้ มักมีคนเกื้อกูลส่งเสริมเสมอ

อุปนิสัย เป็นคนใ จกว้าง มีน้ำใ จไมตรีกับเพื่อฝูงเสมอ ใ จนักเลง กล้าได้กล้าเสี ย มีเงินมากใช้มาก มีน้อยใช้น้อย ยามตกต่ำ ก็ไ ม่หวั่นไหว มีความทะเยอทะยานสูง มีความเป็นผู้นำ เชื่ อมั่นในตัวเองสูง รักอิสระ มีอุดมการณ์ มีคุณธรรม ประจำใ จ ปัญญาดี อ่อนไหว ใ จร้อ น รักศักดิ์ศรี รักเกียรติ มาก

เกิดตอนเช้า ต้องดิ้นรนอยู่เสมอ ต้องสู้ด้วยความอดทน และทำงานจึงจะก้าวได้อย่างมีเกียติ

เกิดตอนกลางคืน มักเป็นคนสุภาพดี หาญกล้า เชื่ อมั่นในตัวเอง ตั ดสินใ จเร็ว ปราดเปรียว มีคุณธรรม แต่บางคนใช้เงินเก่ง มีเท่าใดหมด ใ จเด็ดเดี่ยว

ทั้งนี้เป็นเรื่องความเชื่ อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจา รณญา ณในการอ่าน

Cr. clipmass ดูดวงวันนี้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

÷ 1 = 9

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า