5 สิ่ง อย่ าทำในช่วงที่เศรษฐกิจไ ม่ดี

5 สิ่ง อย่ าทำในช่วงที่เศรษฐกิจไ ม่ดี

เศรษฐกิจไ ม่ดี พ่อค้าแม่ค้าเริ่มโอดครวญว่าของขายย ากขึ้น เศรษฐกิจไ ม่ดี คนระมั ดระวั งตัว จับจ่ายกันน้อยลง มั นเป็นความรู้สึกที่คิดไปเองหรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกันแน่ เศรษฐกิจดีหรือไ ม่ดี อาจจะขึ้นอยู่กับว่าคุณทำงานอยู่ในสายงานไหน อุตสาหก ร ร มอะไร ธุรกิจประเภทไหนเช่นกัน

บางธุรกิจโตเ อา (ถึงจะโตแบบช้า ๆ) แต่บางธุรกิจก็ซบเซาถึงขั้นปิดกิจการไปเลยก็มี สิ่งที่สำคัญคือ การเ อาตัวรอดให้ได้ถ้าคุณอยู่ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจไ ม่ดีค่ะ

ใน Talk Corner ตอนนี้มาแนะนำว่ามี “ข้อห้ าม” เรื่องการเงินอะไรบ้าง ที่เราไ ม่ควรทำในช่วงเศรษฐกิจไ ม่ดี  เช่น สงคร ามทางการค้าระหว่างอเมริกากับจี นที่เขย่ าขวัญเศรษฐกิจไปทั่วโลกและส่งผลกระทบกับประเทศไทยของเราแน่นอน

ตัวเลขการส่งออกของไทยที่ปรับตัวลดลงจาก ผ ล ก ระ ท บ ของสงค รามทางการค้าเพราะไทยเป็นคู่ค้าสำคัญกับจี น โดยในไตรมาสแรกของปี 2562 ตัวเลขส่งออกของไทยติดลบ 4.9% ในขณะที่ GDP ของไทยก็มีการปรับลดประมาณการลงเหลือ 3.3–3.8% จากที่เคยคาดไว้ 4%

ธนาคารโลกก็มีการ หั่ น GDP ของโลกในปี 2562 ลงเหลือ 2.6% จากเดิมที่คาดไว้ 2.9%เอาล่ะ พอรู้ภาพรวมกันแล้ว เราไปดูกันเลยค่ะว่า “ข้อห้า ม” เรื่องการเงินที่บิวพูดถึงในตอนต้นนั้นมีอะไรบ้าง

1 อย่ าค้ำประกั นให้ใครเด็ ดขา ด

ข้ อนี้อย่ าว่าแต่ในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอเลย บางคนตั้งปณิธานไว้จะรักกันแค่ไหนก็จะ ไ ม่ค้ำประกันให้ใครเด็ดขาด หลายคนต้องเจอบทเรียนบ า ด เ จ็ บ ชีวิตสะดุดจากการค้ำประกันให้ผู้อื่น เข้าข่ายเนื้ อไ ม่ได้กินแต่เอ าก ร ะ ดู ก มา แ ข ว น ค อ

เพราะการค้ำประกันคือการสัญญาว่าบุคคลหนึ่งสัญญาว่าจะชดใช้หนี้แทนลู กห นี้หากลู กห นี้ไ ม่ยอมชำระห นี้ หรือไ ม่สามารถชำระห นี้ได้ในย ามที่เศรษฐกิจไ ม่ดี โอกาสที่ลู กห นี้จะเบี้ยวห นี้ก็มีสูง นั่นหมายความว่าหากเราหลวมตัวไปค้ำประกันให้ใคร โอกาสที่จะต้องรับชำระห นี้แทนนั้นก็จะมีสูงขึ้นนั่นเองค่ะ ตั ดไ ฟตั้งแต่ต้นลม จ งอย่ าค้ำประกันให้ใคร

ส่วนใครที่จำเป็นจริง ๆ ก็อ่านดูสัญญาให้ละเอียดก่อนเซ็นค้ำประกัน โดยทั่วไปจะแบ่งความรับผิ ดชอบห นี้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ

1 รับผิ ดชอบห นี้ไ ม่จำกั ดจำนวน เสมือนเป็นลู กห นี้ทุกประการ ต้น-ดอก หรือห นี้อื่น ๆ รับหมด

2 จำกั ดความรับผิ ดชอบ หมายถึง รับผิ ดชอบห นี้ไ ม่ทั้งหมดของห นี้สิน รับผิ ดชอบเพียงบางส่วนเท่านั้น

พิจารณาให้ดี อย่ าเซ็นให้ใครสุ่มสี่สุ่มห้า แม้ว่าอดีตหรือวันนี้เขาอาจจะยังไ ม่เคยมีประวัติหรือมีปัญหามาก่อน แต่นั่นก็ไ ม่ได้หมายความว่าอนาคตเขาจะไ ม่มีวันเบี้ยวห นี้ค่ะ

2 พักไว้ก่อนหากคิดจะลงทุนเพิ่มในธุรกิจ

ในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอแน่นอนการค้าการขายหรือผลกำไรย่อมลดลง ผู้ประกอบการทั้งหลายต่างคิดหาหนทางที่จะเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นเพื่อดึงยอดขายและกำไรกลับมา

หนึ่งในวิธีการเพิ่มกำไรคือ การลงทุนเพิ่ม จะเป็นการเปิดสาขาใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออย่ างอื่นที่ต้องใช้เงินจำนวนมาก ตรงนี้ขอบอกว่าพักไว้ก่อนเพราะอาจเป็นความเสี่ ยงเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งหากการลงทุนเพิ่มต้องกู้เงินเพิ่มห นี้ ยิ่งต้องเพิ่มความระมั ดระวั ง เพราะระยะเวลาการคุ้มทุนในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอย่อมมีมากขึ้น

หากต้องการเพิ่มยอดขายให้กลับมาอาจเริ่มที่การปรับลดรายจ่าย หรือถ้าเป็นคนค้าขายอาจขย ายเวลาการปิด-เปิดออกไปสรุปปรับที่พฤติก ร ร มหรือเพิ่มโปรโมชั่นดีกว่าลงทุนเพิ่ม เพราะนั่นคือการเพิ่มความเสี่ ยงค่ะ

3 อย่ านำเงินสำรอง ฉุ กเ ฉิ นออกมาใช้โดยไ ม่จำเป็น

6 เท่าของรายจ่ายรายเดือน คือเงินสำรอง ฉุ ก เ ฉิ น ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามหลักการวางแผนการเงินส่วนบุคคลวัตถุประสงค์หลักคือเป็นเงินที่จะสามารถนำมาเยียวย าความ ฉุ ก เ ฉิ น ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ ไ ม่ว่าจะเป็นตกงาน ประส บอุบั ติเห ตุ ธุรกิจประสบปัญหา ฯลฯ บางคนไ ม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินหรือธุรกิจหรืออาจยังไ ม่รู้สึกว่าตนได้รับ ผ ล ก ร ะ ท บจ ากภาวะเศรษฐกิจทำให้ชะล่าใ จ ควักเงินสำรองฉุกเฉินออกมาใช้โดยไ ม่จำเป็น จนสุดท้ายในย ามที่เศรษฐกิจไ ม่ดีเกิดเห ตุ ฉุ ก เ ฉิ น ขึ้นในชีวิต อาจจะไ ม่มีเงินรองรังใช้ในย าม ฉุ ก เ ฉิ น ได้

4 หลีกเลี่ ยงการสร้างห นี้ใหม่

อะไรที่เหนือความจำเป็น เว้นวรรคพักห นี้ไว้ก่อนเถอะค่ะ ไ ม่ว่าคุณจะวางแผนเปลี่ยนรถคันใหม่ให้ใหญ่กว่าเดิม หรือซื้อบ้านหลังที่สองไว้ตากอากาศเพราะตอนเศรษฐกิจอ่อนแอแบบนี้ อะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ถนอมเนื้ อถนอมตัว อย่ าเพิ่งสร้างห นี้ใหม่ให้เป็นภาระเลย จะได้ไ ม่ต้องใช้ชีวิตแบบห่วงหน้าพะวงหลัง สร้างความไ ม่สบายใ จเ สียเปล่า ๆ ค่ะ

5 อย่ าลงทุนหวือหวาหวังรวยเร็วโดยไ ม่มีความรู้

คนที่ตั้งหน้าตั้งตาจะหาเงินให้ได้เป็นกอบเป็นกำโดยนำความโล ภเป็นที่ตั้ง อาจนำพาตัวเองไปลงทุนในช่องทางที่หวือหวาโดยไ ม่มีความรู้ เช่นพวกหุ้นปั่นทั้งหลาย ช่องทางการลงทุนที่ไ ม่ชอบมาพากล เช่น พวกเเ ช ร์ลู กโซ่ หรือการหล อกให้นำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ต่าง ๆ ที่อาจไ ม่มีอยู่จริงโดยมีผลตอบแทนสูงเย้ ายว นใ จผู้ลงทุน

ไ ม่มีอะไรที่ได้มาง่าย ๆ และเป็นกอบเป็นกำในระยะเวลาอันรวดเร็วหรอกค่ะที่สำคัญ อย่ าลงทุนในสิ่งที่ตนเองไ ม่มีความรู้เป็นที่ดีที่สุด เพราะโอกาสผิ ดพล าดมีสูงเช่นเดียวกับการเริ่มต้นทำธุรกิจส่วนตัวในย ามเศรษฐกิจไ ม่ดีแบบนี้

หากคุณเห็นลู่ทางก็พอได้ ขอให้เป็นธุรกิจที่คุณรู้จริง และอย่ าเริ่มต้นด้วยการทุ่มเงินลงทุนมูลค่าสูงตั้งแต่แรก ให้เผื่อเหลือเผื่อขาดและเตรียมตัวเตรียมใ จกับความผิ ดพล าดที่อาจจะเกิดขึ้นในย ามเศรษฐกิจอ่อนแอเอาไว้ด้วย ลองวิเค ราะห์ว่าธุรกิจของคุณได้รับผลกระทบอย่ างไรในย ามเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้

เศรษฐกิจไ ม่ดีในภาพใหญ่ บางคนอาจจะคิดว่าไกลตัว แต่แท้จริงแล้วล้วนมีผลกระทบกับเราทั้งสิ้น ดังนั้น การเตรียมพร้อมรับมือและระมั ดระวั งตัวจึงเป็นเรื่องสำคัญ

แม้ว่าวันนี้เศรษฐกิจอาจจะอ่อนแอ วันหน้าอาจดีขึ้นกว่าเดิมหรืออาจแ ย่กว่าเดิมจนกลายเป็นวิกฤ ติเลยก็ได้ เพราะมีทั้งปัจจัยภายใน และภายนอกที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในเมื่ออนาคตเป็นสิ่งที่คาดการณ์ไ ม่ได้

“เราจึงต้องพร้อมเสมอ และไ ม่ประม าทกับทุกสถานการณ์ค่ะ”

ที่มา  talktogethermrn

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

48 + = 51

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า