ทา ยนิสั ยตามเวลาเกิด บ่ งบ อกว่าตัวตนคุณเป็นคนแบบไหน

เวลาเกิดบอกนิสัยคุณ

ผู้ที่เกิดเวลา 05.00 – 06.59 น.

บุคลิกคุณ เป็นคนรักสวยรักงามสะอาดสะอ้าน ชอบแต่งตัวให้ดูดีเสมอ จะค่อนข้างสุภาพ พูดจาอ่อนหวาน นอบน้อมถ่อมตน ดูเป็นผู้ใหญ่เรียบร้อย

นิสัยคุณ นิสัยใ จคอดูจะเงียบ ๆ นุ่ม ๆ แต่ลึ ก ๆ มั่นใ จตัวเอง ทะเยอทะยาน เข้มแข็งข้างใน ระมั ดระวั ง รอบคอบเป็นนักเจรจาที่ดี จิตวิทย าสูง มีความเข้าใ จคนอื่น ใ จกว้าง โกร ธง่ายหายเร็ว จิตใ จอ่อนโยน ชอบทำบุญ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น 

ผู้ที่เกิดเวลา 07.00 – 08.59 น.

บุคลิกคุณ เป็นคนหยิ่งทะนงในตนเองมาก ท่าทางสง่าผ่าเผย หัวสูง ชอบหรูหรา มีความทะเยอทะยาน ชัดเจน มีความเป็นผู้นำสูง เข้าถึงยาก

นิสัยคุณ เป็นคนใ จกว้าง เด็ดเดี่ยว รักศักดิ์ศรี โมโหร้า ย บุ่มบาม มุทะลุ ทำอะไรตรงไปตรงมา ไ ม่ชอบเล่ ห์เหลี่ยม ในด้านดีเป็นหลักพึ่งพิงให้กับคนอื่นได้ มีความรับผิ ดชอบสูง ขี้สงสาร อนาคตคุณค่อนข้างแจ่มใส ด้วยความมุ่งมั่นบากบั่นของคุณเอง

ผู้ที่เกิดเวลา 09.00 -10.59 น.

บุคลิกคุณ เป็นคนที่หน้าตาดูดี แต่งตัวดีเสมอด้วยของหรูหรามีราคาแพงหรือของมียี่ห้อ ภาพพจน์มาก่อนเสมอ เป็นคนที่ดูเงียบขรึม เรียบร้อยสุภาพนุ่มนวล มารยาทดี พูดจาหวานหู ฟังแล้วชื่นใ จ

นิสัยคุณ เป็นคนซ่อนค ม ฉล าด เก็บความรู้สึกความต้องการได้นิ่งลึ กมาก รักการแข่งขันชิงดีชิงเด่น มีความทะเยอทะยานสูง ชอบทำตัวเด่นอยากมีชื่อเสียง เป็นนักวางแผนที่ชาญฉ ลาด ใ จแ ข็งไ ม่หวั่นไหวอ่อนข้ อให้ใครง่าย ๆ ล้วงความลับจากคุณได้ยาก

ผู้ที่เกิดเวลา 11.00 – 12.59 น.

บุคลิกคุณ เป็นเหมือนนักกีฬา แข็งแรงอดทน ร่าเริง คึกคัก ชอบสนุกสนาน ชอบเรื่องตลก รักอิสระเสรี ชอบ เป็นนักผจญภั ยมีความเป็นตัวเองสูงชอบแห ก ก ฎ

นิสัยคุณ เป็นคนใ จกว้างกระตือรือร้นมาก ไ ม่รอบคอบ ชอบทำก่อนคิด กล้าลุยไปข้างหน้า จิตใ จเข้มแข็ง มานะบากบั่น มีความจริงใ จสูง รักเพื่อนรักครอบครัว แต่เวลามีทิฐิจะกลายเป็นคนหัวแข็ งดื้อรั้นสุดๆ น่ารักจะมีชีวิตชีวาน่าตื่นเต้น เวลาเจอมร สุ มก็ยังลุกขึ้นสู้พร้อมรอยยิ้มทั้งน้ำตาได้

ผู้ที่เกิดเวลา 13.00 -14.59 น.

บุคลิกคุณ สุภาพอ่อนโยน นุ่มนวล มีมารยาทที่ดี สุขุมใ จเย็น มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบทำตลกให้เพื่อนหัวเราะได้ บางครั้งดูเศ ร้าซึม ชอบคิดมากเกินเห ตุ

นิสัยคุณ มีจิตใ จดี ทำร้า ยใครไ ม่เป็น แต่ถ้าโดนรั งแ กจะสู้ยิบตา มีความมั่นใ จซ่อนอยู่ภายใน เป็นคนซื่อตรง รักความสงบ เกลี ยดความรุ น แ รง อะไรก็ดูดีหมด ยกเว้นความดื้อรั้น

ผู้ที่เกิดเวลา 15.00 -16.59 น.

บุคลิกคุณ จะเป็นคนเปิดเผย ไ ม่ชอบอยู่เฉยๆนิ่งๆ พลังงานเยอะ ใ จร้อ น ซุ่มซ่าม เสน่ห์ในตัวคุณขี้เล่น มีชีวิตชีวา เฮฮา ดูคล้ายกะล่อนเล็กๆ แต่หนักแน่นจริงใ จมาก

นิสัยคุณ เหมือนเ ด็ก ๆ ชอบเล่นพิ สด าร ฉลา ดหัวไว ไหวพริบดี กล้าพูดกล้าทำ ตรงไปตรงมา เป็นนักวางแผน รู้จักเอาตัวรอด มีเล่ ห์ก ลแต่ไ ม่ทำร้า ยใครลับหลัง มีความสามารถรอบตัว ปรับตัวเข้ากับคนได้ทุกระดับ ทุ่มเทกับการทำงานมาก เชื่ อถือได้

ผู้ที่เกิดเวลา 17.00 – 18.59 น.

บุคลิกคุณ เป็นคนเข้มแข็ง หยิ่งยโส หัวรุนแร งขวางโลก หัวโบราณ ชอบแต่งตัวดูดีใช้ของมีราคารสนิยมดี ในส่วนลึ กจิตใ จเป็นพวกนักอนุรักษ์นิยม

นิสัยคุณ เจ้าระเบียบ จู้จี้ บ่ นเก่ง ขี้หงุดหงิดง่าย ไ ม่ยอมเสี ยเงินแบบไ ร้ค่า ยกเว้นเรื่องสร้างภาพพจน์ต้องดูดี คุณมีหัวในการบริหารควบคุม มีความเด็ ดข าดละเอี ยดถี่ถ้วนที่ดี สู้ไ ม่ถอยแม้นเจออุปสรรค ยามอารมณ์ดีจะเป็นคนสนุก ชอบล้อเล่น ใ จกว้าง มีน้ำใ จนักกีฬา ไ ม่ชอบใช้อำน าจ เกลีย ดคนอว ดเบ่ งที่สุด

ผู้ที่เกิดเวลา 19.00 – 20.59 น.

บุคลิกคุณ เป็นคนรักคุณธรรมความถูกต้องซื่อสัตย์จริงใ จมาก จนถึงขั้นยึดมั่นถือมั่น ยืดหยุ่นไ ม่เป็น คิดและทำอะไรตรงๆทื่อๆไปหมด ไ ม่กล้าแห ก ก ฎ ระบบระเบียบจนเกินไป มีความขยัน ฉลา ด แต่พลิกแพลงไ ม่เป็น เ อาตัวไ ม่ค่อยรอด

นิสัยคุณ เกิดมาเป็นนักปกป้องคุ้มครองคนอื่น มองโลกแบบตรงไปตรงมา ไ ม่เพ้อฝัน ไ ม่โรแมนติก แต่เป็นคนตลก มองโลกในแง่ดี เรื่องเ สียสละคุณเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายเลยแหละ จริงใ จไ ม่มีใครเทียบได้

ผู้ที่เกิดเวลา 21.00 -22.59 น.

บุคลิกคุณ ช่วงเวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนจึงทำให้คุณเป็นคนขี้เกีย จนิดๆ เฉื่อยหน่อยๆ รักความเรียบง่าย ไ ม่มากเรื่อง สุภาพอ่อนโยน ใ จดี อบอุ่น นุ่มนวล จริงใ จ ชอบแต่งตัวแบบผู้ดี รูปร่างแข็งแรงสมบูรณ์ดี รสนิยมดี

นิสัยคุณ จิตใ จดี จริงใจมีอารมณ์สุนทรีรักดนตรีรักศิลปะมีความโรมานซ์ในหัว ใจ พูดน้อยแต่เอ าใ จเก่ง ใ จกว้าง ให้อภั ยเป็น แต่ถ้าถูกทำร้ ายจะสู้แบบถวายชีวิต ความคิดและการกระทำค่อยเป็นค่อยไป รอบคอบใ จเย็นจนมั่นใ จแล้วถึงลุย ชอบทำอาหาร ชอบกินเป็นแม่บ้านพ่อเรือนที่ดี รักครอบครัวมากที่สุด

ผู้ที่เกิดเวลา 23.00 – 00.59 น.

บุคลิกคุณ เป็นคนกระตือรือร้น ร่าเริง ปราดเปรี่ยวสดใส แต่มีความระแวดระวั ง ฉลา ดหัวไว ไหวพริบดี ตรงไปตรงมา ไ ม่มีเล่ ห์เห ลี่ยม ดูขรึมๆพูดน้อย เฉยชา แต่มีมารยาท รักเพื่อน ชอบมีความสุขในหมู่เพื่อนๆ ชอบช่วยเหลือผู้อื่น มีน้ำใ จ

นิสัยคุณ เป็นคนเจ้าระเบียบ บากบั่นมุ่งมั่นสูง ปรับตัวเก่ง จุดเด่นคุณเป็นคนขยัน สะสมเก่ง คุณจึงมีเงินสำรองซ่อนไว้ไ ม่มีใครรู้ มีความรักแบบผู้ให้ รักบ้านรักครอบครัว แต่รักอิสระ ไ ม่ชอบผูกมัดกับใครง่าย ๆ จึงให้มีครอบครัวยาก

ผู้ที่เกิดเวลา 01.00 – 02.59 น.

บุคลิกคุณ เป็นคนที่ทำอะไรช้ากว่าคนอื่น ท่าทางแข็งแรงบึกบึนอึดมาก แต่เฉื่อยแบบใ จเย็นๆชิวๆ โก รธยาก ถ้าโก รธเหมือนระเ บิดลง

นิสัยคุณ เป็นคนบากบั่นมีระเบียบ อดทน ขยันหนักแน่น จัดอยู่ในพวกสมบูรณ์แบบ ชอบทำอะไรตรงไปตรงมา แต่ไ ม่รู้จักปรับตัว ไ ม่มีเ ล่ห์ ทื่อๆตรงๆ จนเหมือนไ ม่ทันเหลี่ย มคน ขาดอารมณ์ขัน ตลกฝืด ไ ม่ชอบความรุ นแร งการทะเ ลาะวิว าทแต่ถ้าเลี่ย งไ ม่ได้ คุณจะเปลี่ยนเป็นวัวกระทิงขวิดสุดฤ ทธิ์เหมือนกัน

ผู้ที่เกิดเวลา 03.00 – 04.59 น.

บุคลิกคุณ เป็นคนหุนหันพลันแล่น ก้าวร้า ว เข้มแข็ง เป็นผู้มีอำนาจ มั่นใ จในตัวเองสูง เป็นคนดวงแข็ ง กล้าหาญเด็ดเดี่ยว มีความเซ็ กซี่เป็นเส น่ห์ของคุณที่น่าดึ งดู ดใ จผู้อื่น

นิสัยคุณ ใ จกล้า เด็ดเดี่ยว ไ ม่จุกจิกกับเรื่องเล็ก ๆ มีความรับผิ ดชอบ แต่ข าดความรอบคอบ ใ จดี ชอบเสี ยสละ ชอบฉายเดี่ยวอยู่ไ ม่ติดที่ มองโลกในแง่ดีอารมณ์ขัน ขี้โม้หน่อย ๆ มีความรักที่โรแมนติก แต่ความตรงของคุณทำให้มองสีขาวกับสีดำ ไ ม่มีสีเทา จึงทำให้คุณไ ม่เป็นคนออมชอมใครง่าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

6 × = 18

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า