เรื่องเงิน 13 ข้อ ที่ต้องรู้ก่อนอายุ 30 ถ้าไ ม่อยากนั่งเสี ยใ จตอนแ ก่

เรื่องเงิน 13 ข้อ ที่ต้องรู้ก่อนอายุ 30 ถ้าไ ม่อยากนั่งเสี ยใ จตอนแ ก่

บางคนสามารถซื้อบ้านของตัวเองและเปิดธุรกิจได้ในวัย 30 ปี ขณะที่บางคน ในวัยเดียวกันยังคงพย าย ามหาวิธีที่จะได้หาเงิน เพื่อสร้างฐานะที่ดี ดังนั้น ควรหันมาทบทวนตัวเองว่าเราวางแผนการเงินไว้บ้างรึยัง ลองสละเวลาสักนิดมาเช็กลิสต์ดูซิว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประมาณเท่าไหร่ เพื่อที่คุณจะได้ไ ม่ตกอยู่ในภั ยพิบั ติทางการเงินตอนอายุ 50 ปี

1 รายจ่ายสำหรับลู กนั้นแพ งมาก

การเลี้ยงดูเด็ กสักคนนั้นมีราคาแพ งมากกก ทั้งค่าคล อด ค่าน ม ค่าแพมเพิร์ส ค่าเสื้อผ้า ค่าเรียนจนจบปริญญาตรี ฯลฯ นั่นจึงเป็นเห ตุผลที่คุณควรคุยกับสามีของคุณ ถึงการวางแผนการเงินทางการเงินระยะย าว เพื่อช่วยสร้างรากฐานที่ดีที่สุดให้กับครอบครัว ซึ่งมีวิธีมากมายช่วยสร้างความมั่นคงด้านชีวิตและทางการเงินไปพร้อมกัน

2 ไ ม่ต้องอา ยที่จะขอปรับตำแหน่ง

ถ้าคุณได้ทำงานในตำแหน่งเดิมมานานกว่า 3 ปี ก็ถึงเวลาที่คุณต้องก้าวหน้าในอาชีพ และการขอโปรโมชั่นก็เป็นขั้นตอนที่เหมาะสมในการปรับปรุงสถานการณ์ทางการเงินของคุณ นั่นคือเห ตุผลที่คุณไ ม่ควรจะอา ยที่จะขอเลื่อนตำแหน่งและเพิ่มเงินเดือน

ในเวลาเดียวกันอย่ าก ลัวความรับผิ ดชอบที่มากขึ้นและภาระงานที่เพิ่มขึ้น ถ้าคุณถูกป ฏิเส ธการเลื่อนขั้นหลายๆ ครั้ง ก็ถึงเวลาที่จะเริ่มคิดถึงการเปลี่ยนงานหรือการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของคุณ

3 เช่าบ้าน มีประโยชน์มากกว่าซื้อ

คนส่วนใหญ่มักพิจารณาถึงแต่ความอย ากได้บ้านดีๆ สวยๆ ทำเลเหมาะๆ และราคาไ ม่แ พง แต่หลายครั้งที่เรามองข้ามบางอย่ างไป เพราะว่าการซื้อบ้านหากพิจารณาลงไปลึ กๆ จะพบว่าเงินดาวน์และเงินผ่อนบ้านนั้นเป็นเงินก้อนสำคัญ ที่ถ้าเราเก็บสะสมไว้เพื่อให้งอกเงยได้อย่ างมหาศาล แต่กลับต้องเอามาจ่ายค่าผ่อนบ้านที่เต็มไปด้วยดอกเ บี้ยที่แ พงซึ่งเมื่อเราคำนวณดี ๆ จะพบว่า ดอกเ บี้ยทั้งหมดเมื่อรวมกับเงินต้นแล้วซื้อบ้านได้ถึง 2 หลังเลยทีเดียว แถมเวลาจะขายบ้านก็ย ากแสนย ากอีกนะ

ส่วนการเช่าบ้าน ดูเหมือนว่าจะเป็นการจ่ายเงินที่หามาได้ไปอย่ างไ ร้ค่า แต่จริงๆ แล้วอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้ เนื่องจากเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสถานที่ได้เสมอ มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำ และสามารถเลือกให้ใกล้ที่ทำงานได้ ประหยัดค่าเฟอร์นิเจอร์ และเดินทางไปได้อีก

4 ลงทุนด้านสุขภาพและการศึกษา

ย ากมากที่จะประสบความสำเร็จเมื่อคุณไ ม่แข็งแ รง นั่นคือเห ตุผลที่สำคัญ ที่คุณจะต้องดูแลตัวเอง มีวันหยุดพักร้อนอย่ างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อการพักผ่อนที่ดีและรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ และการศึกษาที่ดี ก็จะเป็นประตูไปสู่โอกาสที่ดีในการก้าวหน้าและสร้างความมั่นคงให้ชีวิตของคุณ

5 อย่ าลงทุนในสิ่งที่คุณศึกษามั นไ ม่ดีพอ

แม้ว่าคุณต้องการสร้างความร่ำรวยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ คุณก็จำเป็นต้องมีสติและศึกษาข้อมูลทางการเงินอย่ างแม่นยำ การทำตามอารมณ์และการลงทุนในโครงการที่ไ ม่น่าไว้วางใ จ คุณอาจสู ญเสี ยเงินจำนวนมาก ดังนั้น จึงเป็นการดีกว่าที่จะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อน เพื่อให้มีการประเมินโครงการที่เหมาะสมและโอกาสในการประสบความสำเร็จ

6 อย่ ายืมเพื่อชำระห นี้เก่า

หลายคนมักจะยืมเงินบัญชีนู้น มาโปะบัญชีนี้ เพื่อชำระห นี้เก่าหรือชำระห นี้ให้กับบุคคลโดยการกู้ยืมเงินจากบุคคลอื่น นี่เป็นวงจรที่เ ล วร้ า ย จะเป็นการดีกว่ามากที่คุณจะไ ม่สร้างห นี้สิ นเลย และประหยัดเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้โดยไ ม่ต้องยืมต่อไป

7 ติดต่อกับเพื่อนฝูง และพบปะผู้คนใหม่ ๆ

บางครั้งการติดต่อกับเพื่อนฝูง และมิตรภาพก็มีความสำคัญมากกว่าเงิน

8 ซื้อรองเท้าและเสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี

เสื้อผ้าที่มีคุณภาพดี จะทำให้คุณสวมใส่ได้นานกว่าเสื้อผ้าราคาถูก ดังนั้นจึงถือเป็นเรื่องที่สมควรที่จะใช้จ่ายเงินซื้อในสิ่งที่ทนและมีคุณภาพที่ดี ดีกว่าซื้อเสื้อผ้าถูกแล้วต้องซื้อเปลี่ยนใหม่หลายๆ รอบ

9 หลี กเลี่ย งการช้อปกระจาย

แม้ว่าช่วงเซลส์จะเป็นอะไรที่พวกเรามีความสุขมากๆ แต่นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของห นี้สินได้เหมือนกันนะ ยังไงก็ตั้งสติหน่อยนะ อย่ าเห็นแ ก่ของถูกจนเป็นห นี้ท่วมหัวเลย

10 เริ่มประหยัดเงินสำหรับวั ยช รา

วันนี้คุณอายุ 20 ปี แต่อีกไ ม่นานหรอกคุณก็ถึงวัยเกษียณ เพื่อไ ม่ให้กลายเป็นคนต กอั บตอนแ ก่ ก็เริ่มเก็บออมเสี ยตั้งแต่วันนี้ เช่น เก็บวันละ 20 บาท หรือเก็บแบงก์ 50 บาท เปิดบัญชีฝากประจำก็เป็นวิธีที่ดี สำหรับการวางแผนการเงินที่ดีในอนาคตนะจ๊ะ ถึงตอนนั้นเราก็จะได้มีเงินไว้ใช้ชิลๆ และมีเงินพร้อมสำหรับค่ารักษาพย าบาลด้วย

11 ทำอาหารทานเองที่บ้าน

พวกเราหลายคนชอบกินในร้านกาแฟและร้านอาหาร บางทีเราอาจจะขี้เ กียจในการปรุงอาหารที่บ้านหรืออาจจะคิดว่าการรับประทานอาหารนอกบ้านก็ไ ม่แพ งนัก เแต่ถ้าลองมานับจำนวนที่คุณใช้จ่ายในอาหารของคุณ คุณจะเห็นว่าการทำอาหารที่บ้านจะถูกกว่ามาก

12 นำเงินเดือนบางส่วนฝากในบัญชีออมทรัพย์เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน

ชีวิตไ ม่อาจคาดการณ์ได้ และอาจต้องการใช้เงินเป็นจำนวนมาก แต่มันจะมาจากไหนได้ล่ะ? ถ้าคุณประหยัดเงินทุกเดือนและใส่ไว้ในบัญชีออมทรัพย์คุณจะไ ม่ต้องต กใ จในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่ างไม่ทันตั้งตัว เพราะคุณได้วางแผนทางการเงินที่ดีเยี่ยมรองรับไว้อยู่แล้ว

13 ปรึกษาคู่ชีวิตและช่วยกันเก็บออม

คู่ชีวิตควรเป็นเอกฉันท์ในทุกอย่ าง รวมถึงเรื่องเงิน ถ้าคุณพย าย ามที่จะประหยัดเงิน แต่คู่ของคุณยังใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย คุณจะไ ม่มีทางร วย ดังนั้น ควรพูดคุยกับคู่ของคุณและวางแผนการบริหารเงิน สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เป็นเอกฉันท์ กำหนดเป้ าหมายทางการเงินร่วมกันและบรรลุเป้ าหมาย และทางที่ดีควรหารายได้เสริมทำด้วย ไ ม่ว่าจะจะการลงทุน หรือทำงานฟรีแลนซ์ต่างๆ

ที่มา brightside.me

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

3 × = 30

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า