เปิดดว ง 4 ราศี ดวงต ก ชีวิตจะพั ง มีแต่เรื่องแ ย่ๆ ในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายน

ราศีเมษ

ช่วงนี้หลายอย่างอาจปวดหั ว ทะเล าะกับชาวบ้านชาวเมือง ดังนั้น ถ้าจะให้อยู่รอดปลอดภั ยในช่วงนี้ ควรทำตัวโลกสวย ไ ม่ต้องคิดอะไรเยอะ จะพูดจะจาอะไรกับใคร คิดก่อนพูด ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี

การงาน ส่วนในเรื่องของการงาน แน่นอนบอกแล้วว่ามีเกณฑ์จะขั ดแ ย้งในเรื่องของความคิดเห็นที่ไ ม่ตรงกันกับเพื่อนร่วมงานหรือในบางอารมณ์โดนเอารั ดเอาเปรียบ Copy ผลงาน ถูกคนอื่น ปาดหน้าเค้ก เอาผลงานดีๆ ไปใส่ตัวเอง ส่วนอะไรแ ย่ๆโยนมาที่เรา ดังนั้นบอกเลยช่วงนี้ ยิ้มสู้เข้าไว้ ไ ม่ตอบโ ต้ใดๆ ให้พวกเขาแ พ้ภั ยตัวเองไป ส่วนคนทำธุรกิจส่วนตัวต่างๆ ก็ให้ระวั ง จะถูกคู่แข่ งเล่นงานด้วยวิธีการส ก ปร กต่างๆ ควรมีสติให้มาก

การเงิน ในเรื่องของการเงินนั้น ข้อดีคือตัวคุณเองยังไ ม่ได้มีปั ญหาที่จะเดือ ดร้ อนอะไรมากมาย เงินทองยังมีใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัว แต่ข้อเ สียคือ จะเดือ ดร้อ นเสี ยเงินเสี ยทองเพราะคนรอบข้างเอาเรื่องมาให้ ก็อย่างที่บอกถ้าช่วยได้ ก็ช่วย แต่ถ้าอะไรที่ดูจะใหญ่โตเกินความสามารถ ก็พักก่อนค่ะ จะได้ไ ม่เดื อดร้ อนปว ดหั วภายหลัง

ความรัก คนมีคู่แล้ว ทำตัวเบลอๆ ไ ม่ใส่ใ จที่จะคอยจับผิ ดเรื่องนู้นเรื่องนี้ ความรักก็ยังไปได้ด้วยดี แต่ถ้ามานั่งหว าดระแ วงจั บผิ ด ก็บอกเลยว่ามีเรื่องให้ต้องป วดหั วหน่อยและเป็นประเด็นให้ท ะเล าะกันอยู่พอสมควร ดังนั้นอย่างที่บอกควรทำตัวเป็นสาวโลกสวยคอยดูแลเอาใ จใส่ ไ ม่จับผิ ดใดๆ รอโอกาสค่อยใส่ทีเดียว คนโสด มีคนเข้ามาชอบพอ แต่ต้องผ่านอุปสร ร คและเจอปั ญหากันสักพักหนึ่ง บุญมีแต่ก ร ร มบังควรใช้เวลาในการดูอ กดูใ จ อ ย่ารีบร้ อน

วิธีเสริมดวง ทำบุญมูลนิธิเกี่ยวกับสัต ว์ต่างๆ เช่น น้องหมาน้องแมว

ราศีเมถุน

ชาวราศีเมถุนช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงดวงต กสักเล็กน้อย ต้องบอกเลยว่าควรหมั่นไหว้พระสวดมนต์ทำบุญให้มากและอุทิศให้เจ้ากร ร มนายเ ว รจะทำอะไรต้องมีสติ เพราะมีโอกาสที่สุขภาพจะแ ย่ อุบัติเห ตุจะมา มีเกณฑ์จะเสี ย อ กเสี ยใ จกับเรื่องต่างๆ ทำบุญค่ะคุณช่วงนี้

การงาน ในเรื่องของการงานระวั งความผิ ดพลา ด จากปั ญหาเก่า โดยที่เกิดเห ตุเกิดขึ้นมาแล้ว อาจจะส่งผลกระท บตีกลับมาหาคุณอีกรอบนึง ดังนั้น ช่วงนี้คงต้องรอบคอบให้มาก ในเรื่องของการทำงาน คนทำธุรกิจงดลงทุนอะไรยิ่งใหญ่อลังการ โอกาสจะเจ็ บตัวมีสูง

การเงิน เรื่องของการเงิน เอาจริงๆ แล้วยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีโชคในเรื่องของการเงิน แต่เป็นในลักษณะทุ กขลาภ ดังนั้นหากคุณโชคดีในเรื่องของการเงิน ไ ม่ว่าจะทางไหนก็ตาม ต้องรีบแบ่งเงินทำบุญ เพื่อเป็นการแก้เคล็ ด และอย่ าไว้ใ จใครง่ายๆ

ความรัก คนมีคู่แล้ว คนรักทำให้เจ็ บป วดผิ ดหวังกับเรื่องเดิมๆซ้ำๆซากๆ ถ้ายังรู้สึกอยากไปต่อก็ต้องปล่อยวาง อะไรที่ผ่านมาแล้วก็ควรจะปล่อยให้ผ่านไป อ ย่าเก็บปั ญหาและความทุ กข์นั้นมาตอกย้ำตัวเองให้เ จ็บปว ดและกระท บกับความสั มพั นธ์ คนโสด ถือว่าโชคดีที่โสด เพราะถ้า ไ ม่โสดในช่วงนี้ ก็มีแต่ปั ญหาปว ดหั ว ส่วนใครมีคนคุย ก็อาจจะรู้สึกสะเทื อนอารมณ์อยู่ในโหมดโลกมืดเบาๆ

วิธีเสริมดวง ทำบุญโรงพยาบาลสงฆ์หรือสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพ ท ย์

ราศีสิงห์

ชาวราศีสิงห์ เรียกว่าช่วงนี้ต้องระวัง ในเรื่องของสุขภาพการเจ็ บป่ วยแข้งขา ดังนั้น จะเดินเหินหรือจะทำอะไรต้องดูแลตัวเองให้ดี อย่ าประม าท เป็นช่วงที่ชีพจรลงเท้า ไ ม่ค่อยได้อยู่กับที่สักเท่าไหร่ 

การงาน ในเรื่องของการงานนั้นมีการโย กย้า ยเปลี่ย นแปลง เกิดขึ้น บางคนจบอีกอย่างหนึ่งเพื่อจะไปทำอีกอย่างหนึ่ง แต่โดยรวมแล้วในเรื่องของงานเหมือนต้องใช้เวลาสั่งสมบารมีเพื่อให้ทุกอย่างประสบความสำเร็จ อะไรก็ตามที่ทำมาสักระยะหนึ่งเริ่มเห็นผลแล้ว แต่อาจต้องมีการปรับมีการเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้ดีขึ้นมากกว่าเดิม

การเงิน ในเรื่องของการเงินกังว ลใ จว่าเงินจะพอใช้ไหม เพราะรู้สึกว่ามีเรื่องต้องจับจ่ายใช้สอยอยู่พอสมควรห นี้สิ นต่างๆก็ดูจะรุงตุงนังเอาเป็นว่า ถ้าคุณประหยัดไ ม่ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็ดูว่าจะพออยู่ หากคุณหวังเงินรอเงินอะไรอยู่ อย่ าเพิ่งหวังน้ำบ่อหน้า เพราะยังไ ม่มาง่ายๆอย่างที่คุณคิด อีกอย่างหนึ่งที่เป็นไปได้คือมีโอกาสได้รับเงินต กเบิกเงินประกัน

ความรัก คนมีคู่แล้ว ว่าเป็นช่วงห่างเหินไ ม่มีเวลาให้กันไ ม่ค่อยสนใ จกันสักเท่าไหร่ อาจทำให้เกิดช่องว่างในเรื่องของความสัมพั นธ์ ดังนั้นถ้าเป็นไปได้ดูแลเอาใ จใส่กันให้มากขึ้นกว่าเดิม ไ ม่เช่นนั้นสัญญ า ณอันตร ายในเรื่องของความรักอาจจะค่อยๆ ย่างกรายเข้ามาหาคุณในเร็ววัน คนโสด เรียกว่ามีโอกาส ได้ปฏิ สั มพั นธ์กับคนในเครื่องแบบต่างๆ รวมถึงพ่อหม้า ยแม่ห ม้ายอาจเข้ามาคลั่ งไค ล้ชอบพอ ลองเปิดโอกาสดู

วิธีเสริมดวง ปล่อยปลาไหล 9 ตัว

ราศีตุลย์

ชาวราศีตุลย์ปั ญหาเยอะแยะปว ดหั วมีรูตรงหนังมะรุมมะตุ้มและเป็นปั ญหาที่อาจแก้ไ ขลำบา กโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับคน ก็จะยิ่งทำให้ปั ญหานั้นรุ มเร้ า ดังนั้นดีที่สุดช่วงนี้อยู่ให้นิ่งอยู่ให้สงบ ไ ม่ยุ่ งกับใครเป็นเรื่องที่ดีที่สุด

การงาน นี่เรื่องของการงานเกิดความอึ ดอั ดซั บซ้อ นปั ญหาเก่าปั ญหาเดิมกลับมาทำให้ป วดหั ว ผู้คนที่ต้องเจอในเรื่องของงานก็มีแต่เสื อสิง ห์กระทิ งแ รดไว้ใ จไ ม่ได้ทั้งนั้น เอาเป็นว่าช่วงนี้มีสติไ ม่ต้องพยายามไปแก้อะไรให้มาก เพราะยิ่งแ ก้ยิ่งป วดหั ว รอให้ปั ญหาทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยตัวของมันเอง

การเงิน ช่วงนี้การเงินติ ดขั ด ยังมีห นี้สิ นหรือปั ญหาเก่าๆ เข้ามาซ้ำให้ยิ่งเครี ยดหนักกว่าเดิม เอาเป็นว่าช่วงนี้จะทำอะไรก็ตามให้ระมั ดระวั งให้มากที่สุด จะใช้จ่ายก็ควรใช้เฉพาะที่จำเป็นและอย่าไ ว้ใ จใครง่ายๆเพราะมีเกณฑ์ที่คนอื่นจะเข้ามาทำให้เรามีปั ญหาในเรื่องของการเงิน มากขึ้นไปอีก

ความรัก คนมีคู่แล้ว เอาง่ายๆช่วงนี้ต้องนิ่งเพราะถ้าไ ม่นิ่งก็มีปั ญหารอบตัวไปหมด อะไรก็ตามที่เกิดขึ้น ไ ม่ต้องไปแ ก้เพราะเป็นนิสัยส่วนตัวแ ก้ไ ม่ได้ ทำได้คือต้องยอมรับความเป็นจริงและตัวตนของอีกฝ่ายให้ได้แล้วจะมีความสุข และช่วงนี้ก็ไ ม่ต้องไปจับผิ ดอะไรใดๆทั้งนั้น เพราะยิ่งจับผิ ดยิ่งทำให้ความสัมพันธ์แ ย่มากขึ้น คนโสด ระวังคนไ ม่ดีเข้ามาห ลอกให้ชอบพอแล้วจากไป

วิธีเสริมดวง ทำบุญโล ง ศ พ

เครดิต Horoworld

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

40 − 38 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า