8 นิสั ยของหัวหน้า ที่ได้ใจลูกน้อ งไ ปเต็มๆ

นิสัย “หัว ห น้ า” ที่ได้ใจลูกน้องไปเต็มๆ การเป็นจะเป็นหัวหน้ าที่ดีและมีคนนับถื อ ไม่เพียงแต่ต้องมีความรู้

และความสามา ร ถเท่านั้น แต่ยังต้องบริหา รคนเป็นด้วยค่ะ จะดีแค่ไหน ถาเรามีลูกน้องที่พร้อมทุ่มเทในการทำงานเพราะศรัท ธ าในตัวหัวหน้า

แ ละเช่นเดียวกันการได้ทำงานกับหัวหน้ าดีๆ ก็เป็นความฝันของ เ ห ล่ ามนุษย์ เงินเดือนด้วยเช่นกัน เราลองมาดู 8 นิสัยของหัวหน้าที่รับรองว่า

ทำแบบนี้ ได้ใจลูกน้อ งไปเต็มๆกันค่ะ

หัวหน้างาน ที่ ดี 8 ข้อ-หัวหน้างานที่ดี-บทความหัวหน้าที่ดี-นิสั ยหัวหน้าที่ดี-บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี-สิ่งที่ลูกน้องต้องการจากหัวหน้ า

1.มีค ว า ม อดทน

หนึ่ ง ใ นคุณสมบัติที่ผู้นำควรมี คือ ความอดท น ค่ะ

เพราะคุณอาจต้องเจอหลา กสถาน กา รณ์ที่ทำให้

คุณเ ผล อแสดงอาการไ ม่ พ อใจหรือโมโหลูกน้องได้

ซึ่งแน่น อ น ว่าจะทำให้ลูกน้องรู้สึกกลัวที่จะเข้า ห า คุ ณ

2.ชื่ น ช ม

ก า รชื่นชมลูกน้องเป็นสิ่งที่หัวหน้าควรทำค่ะ โดยเฉพาะ

เมื่อเขาทำงานได้ดีแม้ว่าจะเป็นงานเล็กๆ น้ อ ยๆ

เพราะการพูดชมสาม า ร ถเป็นกำลังใจและพลังชั้นดี

ที่ จะ ก ระตุ้นให้พนักงานอ ย า ก สร้างสรรค์งานดีๆต่อไป

หัวหน้างานที่ดี 8 ข้อ-หัวหน้างานที่ดี-บทความหัวหน้าที่ดี-นิสัยหัวหน้าที่ดี-บทบาทห น้า ที่ขอ งหั วหน้างานที่ดี-สิ่งที่ลูกน้องต้องการจากหัวหน้า

3.ใ ห้ อ ภั ย

เมื่ อ พ นั ก ง านทำผิ ด พ ล า ด หัวหน้าที่ดีจะไม่พูดจาซ้ำเติม

และจะให้อ ภั ยค่ะ รวมถึงจะพย า ย า มลืมสิ่งเ ห ล่ านั้น

เพื่ อ ป้ อ ง กันการมองพนักงานคนนั้นในแง่ ร้ า ย หรือติดภาพว่า

เข าเ ค ย ทำไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิ บั ติตัวกับลูกน้องคนนั้นด้วย

4.ให้ความเป็นส่ ว น ตั ว

ก า ร เป็นหัวหน้าไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรู้ทุกเรื่องของลูก น้ อ ง

เพราะคนเราต่างก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวที่ไม่อ ย า กให้คนอื่นม า รุ ก ล้ำ

ซึ่งหัวหน้าที่ดีจะเคารพความเป็นส่วนตัวของพนักงานค่ะ

5.ให้โอกาส

หา ก คุ ณเจอลูกน้องที่มีแววว่าจะสาม า ร ถทำงานได้ ดี

คุณก็ควรให้โอกาสเขาได้แสดงศักยภาพค่ะ

โดยพย า ย า มส่งเสริมและหาวิธีพัฒนาให้เขาทำงานได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

หั ว ห น้างานที่ดี 8 ข้อ-หัวห น้า ง าน ที่ดี-บทความหัวหน้าที่ดี-นิสัยหัวหน้าที่ดี-บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างานที่ดี-สิ่งที่ลูกน้องต้องการจา กหั วห น้า

6.ให้ความ จ ริ ง ใจ

สิ่งห นึ่ง ที่หั ว หน้าที่ดีจะขาดไม่ได้ คือ ความจริงใจค่ะ

เพราะต่อให้ คุ ณ ทำ งานดีหรือเก่งแค่ไหนก็ตาม

แต่ ก ลั บ ไม่มีความจริงใจมอบให้แก่ลูกน้อง สุดท้าย

ก็ไม่มีใครอย า กร่วมงานกับคุณ ห รอ ก ค่ะ

7.ใ ห้ ค ว า ม เค ารพ

แม้ว่าลูกน้องจะมีตำ แ ห น่ง ต่ำกว่าคุณ แต่ไม่ได้หมายความว่า

คุณจะ พู ดจ าห รือกระทำกับเขาแบบใดก็ได้

ถ้าอย า กให้ควา ม สั มพันธ์ของคุณกับลูกน้องเป็นไปอย่างราบรื่น

คุณ ก็ ค ว ร ให้ความเคารพกับทุกคนค่ะ

หัวหน้าง า น ที่ ดี 8 ข้อ-หัวหน้างานที่ดี-บทความหัว ห น้ าที่ ดี-นิสัยหัวหน้าที่ดี-บทบ า ทห น้า ที่ ข องหัวหน้างานที่ดี-สิ่งที่ลูกน้องต้องการจากหัวหน้า

8.ให้อิ ส ร ะ

การให้อิสระกับพนักงานในการคิดหรือสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ

แต่ก็ยังอยู่ภายใต้มาตรฐานหรือโจทย์ที่คุณให้

ก็จะทำให้พนักงานไม่รู้สึกอึ ด อัดและได้มีโอกาสแสดงศักยภาพที่ตนมีค่ะ

เมื่อวันหนึ่งที่คุณได้กลายมา เป็น หัวหน้าคนอื่น เราอย า กให้คุณพ ย า ย า ม

นึกถึงลักษณะนิสัย 8 ข้อที่เ รา ได้ ก ล่ า วไปแล ะ นำ มาปรับใช้

รับร อ ง ว่า คุณจ ะเป็ นหัวหน้ าที่ลูกน้อง รักแล ะเคารพค่ะ

ข อ บ คุ ณ  แ ห ล่ง ที่ มา share-si

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

50 − = 47

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า