จำ ไ ว้ น ะ ทำดีกับคนอื่ นนับร้อยครั้ง ก็ไม่ได้บุ ญเท่าทำดีกับพ่ อแ ม่เพียงค รั้งเดีย ว

เชื่อ ว่ า หลายคนคงเคยมีคำถามว่า ทำบุญอย่างไรถึงจะถูกต้ […]

มหาเศรษฐี พันล้าน เจ้าของ ห้าง และโรงแรมดัง บวชพระใช้ชีวิตในที่ ทุรกันดาร ให้ที่ดิน สร้างวัด กว่า 327 ไร่

มหาเศรษฐี พันล้าน เจ้าของ ห้าง และโรงแรมดัง บวชพระใช้ชี […]

Back To Top