8 นิสั ย ของหัวหน้า ที่ได้ใจลูกน้องไป เ ต็ มๆ

ถ้ า พู ด ถึงการเป็นหัวหน้าที่ดีนั้น หลายๆคนอาจจะมองคุณส ม บั ติที่แตกต่างกันออกไป แต่การเป็นจะเป็นหัวหน้ า ที่ ดี มีคนนับถือ ไม่ใช่เพียงแต่ต้องมีความรู้ ความสาม า รถ เท่านั้น นิสัยของหัวหน้า ยังต้ อง บ ริ หารคนเป็นด้วย จะดีแค่ไหนถ้าเรามีลูกน้องที่ พร้อม ทุ่มเ ท เเรงกาย เเรงใจ ในการทำงานเพราะศ รัท ธ าในตัวหัวหน้า

และเช่ นเ ดี ยวกันการได้ทำงานกับหัวหน้าดีๆ ก็เป็นความฝันของเหล่ามนุ ษ ย์เงิน เดือนด้วยเช่นกัน วันนี้เรานำตัวอย่าง 8 นิสัยของหัวหน้าที่ทำแบบนี้ จะได้ใจลูกน้องไปเต็มๆถ้าทำครบทุกข้อ จะมีอะไรบ้า งต า ไปดูพร้อมกันได้เลย

1.ให้ คว า ม จริงใจ

สิ่ง ห นึ่ ง ที่หัวหน้าที่ดีจะข าดไม่ได้ คือ ความจริงใจ เพราะต่อให้คุณทำงานดีหรือเก่งแค่ไหนก็ตา มแ ต่ กลับไม่มีความจริงใจมอบให้แก่ลูกน้อง สุดท้ายก็ไม่มีใครอย ากร่วมงานกับคุณหรอ ก นะ

2.ให้คว าม เค า รพ

แม้ว่าลูก น้อ งจ ะมีตำแหน่งที่ต่ำกว่าคุณ แต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะพูดจาหรือกร ะทำ กับเขาแ บบใดก็ได้ ถ้าอย ากให้ความสัมพั นธ์ของคุณ กั บลู กน้องเป็นไปอย่า งราบรื่น คุณก็ควรให้ ค วามเคา รพกับ ทุกคน

3.ให้ อิ ส ระ

การให้ อิส ร ะกับพ นักงานในการคิดหรือสร้างส ร รค์ สิ่งต่างๆแต่ก็ยังอยู่ภายใต้ม า ตร ฐานหรือโจทย์ที่คุณให้ ก็จะทำให้พ นักงานไม่รู้สึกอึดอัดและได้มีโอก าสแส ดงศั ก ย ภาพที่ตนมี

4.มีควา ม อด ท น

หนึ่งในคุณสมบัติที่ผู้นำ ค วร มี คือ ความอดทน เพราะคุณอาจต้องเจอหลากส ถา นก ารณ์ที่ทำให้คุณเผลอแสดงอาการไม่พอใจหรือโม โ ห ลูก น้องได้ ซึ่งแน่นอนว่าจะทำให้ลูกน้องรู้สึกก ลัวที่จะเข้  า หาคุณ

5.ชื่ น ช ม

การ ชื่ น ชมลูกน้องเป็นสิ่งที่หัวหน้าควรทำ โดยเฉ พ า ะเมื่อเขาทำงานได้ดีแม้ว่าจะเป็นงานเล็กๆน้อยๆ เพราะการพูดช ม ส าม าร ถเป็นกำลังใจและพลังชั้นดีที่จะกระ ตุ้ น ให้พ นั กงานอย ากสร้างสรรค์งานดีๆต่อไป

6.ให้อภัย

เมื่อพ นั ก งานทำผิ ดพลาด หัว ห น้ าที่ดีจะไม่พูดจาซ้ำ เติ ม และจะให้อภัย รวมถึงจะพย าย ามลืมสิ่งเหล่านั้น เพื่อป้องกันการมองพ นักงานคนนั้นในแง่ร้ า ย ห รือติดภาพว่าเขาเคยทำไม่ดี ซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติตัวกับลูกน้องคนนั้นด้วย

7.ให้ความเป็นส่วนตัว

การเป็นหั ว ห น้ าไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องรู้ทุกเรื่อ งข อง ลูกน้อง เพราะคนเราต่างก็ต้องการพื้นที่ส่ว น ตั วที่ไม่อย ากให้คนอื่นมารุกล้ำ ซึ่งหัวหน้าที่ดีจะเคารพความเป็น ส่ ว น ตัวของพ นั ก งาน

8.ให้ โอ ก าส

ห าก คุ ณเจอลูกน้องที่มีแววว่าจะสามารถทำงานได้ดี คุณก็ควรให้โอกาสเขาได้แสดง ศัก ยภ าพ โดยพย าย ามส่งเสริมและหาวิธีพัฒนาให้เขาทำงานได้ดียิ่งขึ้นไปอีก

หากวันหนึ่ ง ที่คุ ณได้กลายมาเป็นหัวหน้าคนอื่น อย ากให้คุณนึกถึงลักษณะนิสัย 8 ข้อ ที่เรา ได้กล่ าวไปและนำมาปรับใช้ ร แล้วคุ ณจ ะเป็ นหัวหน้าที่ลูกน้องรักแ ล ะ เคารพ

ที่มา s h a r e-s i.c o m

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

33 − = 25

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า