เปิด 3 วิธีพักห นี้บัตรเครดิตในช่วงโควิ ด

จ่ายไม่ไหวทำไงดี? เปิดวิธีพักห นี้บัตรเครดิตในช่วงโควิ ด

การพักชำระห นี้บัตรเครดิต ทำได้กี่วิธี?

การพักชำระห นี้เป็นมาตรการที่จะช่วยลูกห นี้ช่วงโควิ ด ที่ทางธนาคารและสถาบันทางการเงินชั้นนำต่างออกมาตรการมาเพื่อช่วยเหลือลูกห นี้ให้สอดคล้องกับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทยให้ตอบโจทย์ความสามารถในการชำระห นี้ของลูกห นี้แต่ละราย ลองมาดูมาตรการและวิธีช่วยในการพักชำระห นี้หรือลดห นี้ ทั้งเงินต้นและดอกกัน

1. พักชำระห นี้

ทางธนาคารแห่งประเทศไทยจับมือสมาคมธนาคารไทยและสมาคมธนาคารนานาชาติออกมาตรการพักชำระห นี้ขั้นต่ำ 2 เดือน เพื่อช่วยเหลือลูกห นี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิ ด โดยได้รับสิทธิ์การพักชำระทั้งเงินต้นและดอกเ บี้ยเป็นเวลา 2 รอบบัญชีหรืองวด และในผู้ให้บริการบางรายอาจเพิ่มเวลาพักชำระห นี้ให้สูงสุดถึง 6 รอบบัญชีตามเงื่อนไขของผู้ให้บริการบัตรเครดิตใบนั้นๆ

2. ลดการจ่ายขั้นต่ำ

ปรับลดอัตราชำระคืนขั้นต่ำให้แก่ลูกห นี้ เช่น จากปกติต้องจ่ายขั้นต่ำ 10% ของยอดใช้จ่ายจะเหลือเพียง 5-8% และลดอัตราดอกเ บี้ยลงเพิ่มให้ถึง 2% ตามเงื่อนของระยะเวลาในการชำระห นี้ 

วิธีนี้เหมาะสำหรับลูกห นี้ที่ยังสามารถชำระ หนี้ได้ แต่ไม่สามารถชำระได้เต็มจำนวน ซึ่งลูกห นี้สามารถจ่ายได้เท่าที่จ่ายไหวตามขั้นต่ำในการจ่ายตามมาตรการที่ธนาคารและสถาบันการเงินที่ให้บริการบัตรของท่านมอบให้

3. ปรับโครงสร้างห นี้

สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนห นี้บัตรเครดิตเป็นห นี้เงินกู้สินเ ชื่อส่วนบุคคลระยะยาว ดอกเบี้ ย 12% นานถึง 48 เดือน ซึ่งสามารถทำให้ค่างวดในแต่ละเดือนลดลง 40-50% หากต้องการปรับโครงสร้างห นี้สามารถแจ้งความประสงค์กับทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่ท่านทำบัตรเครดิตได้เลย ซึ่งการปรับโครงสร้างห นี้นั้นอาจส่งผลให้ทางผู้ให้บริการอาจพิจารณายกเลิกบัตรเครดิตของท่านได้

เงื่อนไขต่างๆ เพิ่มเติมสำหรับการพักชำระห นี้

– ต้องสมัครเข้าร่วมโครงการ

ในบางผู้ให้บริการอาจมอบสิทธิ์สำหรับการพักชำระห นี้ 2 เดือนให้กับผู้ที่ใช้งานบัตรเครดิตทุกใบ แต่ในบางผู้ให้บริการ ผู้ใช้งานต้องทำการสมัครและยื่นเรื่องขอพักชำระห นี้กับทางธนาคารหรือสถาบันทางการเงินที่เป็นผู้ให้บริการของบัตรเครดิตที่ใช้อยู่ด้วยตนเอง สามารถทำได้ทั้งการไปทำเรื่องที่ธนาคารและสามารถทำได้ทั้งทางออนไลน์

– ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากโควิ ด

การพักชำระห นี้นั้น ในบางผู้ให้บริการอาจมีเงื่อนไขที่ต้องเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิ ด สำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดที่ต้องปิดกิจการ และผู้ที่อยู่นอกพื้นที่ที่ร้านค้าหรือบริการต้องปิดกิจการตามประกาศของ ศบค. เช่น ร้านเสริมความงาม ร้านขายของในห้างสรรพสินค้า ร้านนวด-สปา เป็นต้น โดยต้องมีหลักฐานพิสูจน์ว่าได้รับผลกระทบจากคำสั่ง ศบค. ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ทางผู้ให้บริการบัตรเครดิตรายนั้นๆ กำหนด

– ไม่เป็นลูกห นี้เ สีย NPL

ในบางผู้ให้บริการบัตรเครดิตจะไม่ให้สิทธิ์แก่ลูกห นี้ NPL หรือ “ห นี้เสีย” ซึ่งจะเกิดจากการที่มีสินเชื่ อที่ค้างชำระเกินกว่า 3 เดือนติดต่อกัน ทางสถาบันการเงินจะถือว่ายอดห นี้นั้นเป็นห นี้เสียและจะมีการรายงานข้อมูลและขึ้นสถานะกับทางเครดิตบูโร ซึ่งการเป็นลูกห นี้ NPL จะทำให้ไม่สามารถทำเรื่องขอพักชำระห นี้ในช่วงโควิ ดนี้ได้

อย่างไรก็ตามการเป็นห นี้ไม่ใช่สิ่งที่ดี แต่อาจเป็นสิ่งที่หลากหลายคนไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในสถานการณ์โควิ ด นี้ หากท่านกำลังเป็นห นี้บัตรเครดิตและต้องการจะพักชำระห นี้ควรศึกษาเงื่อนไข แจกแจงรายละเอียดห นี้ที่มี และจำนวนขั้นต่ำที่ต้องจ่ายเพื่อทำการพิจารณาทางเลือกสำหรับการพักชำระห นี้ในรูปแบบต่างๆ ให้สอดคล้องกับความสามารถในการชำระห นี้ให้ครบจำนวน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

25 − 15 =

Back To Top