ฉี ดเข็ ม 3 ตัวไหน ได้ภูมิเท่าไหร่ กันโอไมครอนได้ไหม

ฉี ดเข็ ม 3 ตัวไหน ได้ภูมิเท่าไหร่ กันโอไมครอนได้ไหม

10 ม.ค.65 ศูนย์วิจัยคลินิกศิริราช เผยผลการวิจัยเบื้องต้นการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันชนิด PVNT50 ต่อสายพั นธุ์เดลต้าและ “โอไมครอน” ด้วยการ “ฉี ดวัคซีนเ ข็ ม 3” แอสตร้าเซเนก้า ไฟเซอร์ครึ่งโดส และไฟเซอร์เต็มโดส ที่ 2 สัปดาห์หลังกระตุ้ นเข็ มที่ 3 ในผู้ที่เคยได้รับวัคซีนซิโนแวคหรือแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ ม พบว่า

ซิโนแวค+ซิโนแวค+แอสตร้าเซเนก้า

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพั นธุ์เดลต้าได้ = 587 GMT

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพัน ธุ์ “โอไมครอน” ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 170 GMT

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพั นธุ์เดลต้าได้ดี = 1,002 GMT

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพัน ธุ์ “โอไมครอน” ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า = 507 GMT

ซิโนแวค+ซิโนแวค+ไฟเซอร์เต็มโดส

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพั นธุ์เดลต้าได้ดี = 1,143 GMT

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพั นธุ์ “โอไมครอน” ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2 เท่า = 531 GMT

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพั นธุ์เดลต้าได้ดี = 121 GMT

สายพั นธุ์ “โอไมครอน” ได้ไม่ดีนัก = 22 GMT

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์ครึ่งโดส

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพัน ธุ์เดลต้าได้ดี = 674 GMT

สายพั นธุ์ “โอไมครอน” ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 232 GMT

แอสตร้าเซเนก้า+แอสตร้าเซเนก้า+ไฟเซอร์เต็มโดส

ให้ภูมิคุ้มกันต่อสายพั นธุ์เดลต้าได้ดี = 917 GMT

สายพั นธุ์ “โอไมครอน” ได้ระดับต่ำกว่าประมาณ 2-3 เท่า = 521 GMT

คำแนะนำสำหรับผู้ที่ฉี ดซิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ ม และแอสตร้าเซเนก้ามาแล้ว 2 เข็ ม ควร “ฉี ดวัคซีนเข็ม 3” ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ จะได้ระดับภูมิคุ้มกันที่สูงสุดทั้งต่อเดลต้าและ “โอไมครอน” (หน่วยวัดเป็นค่า GMT = Geometric Mean Titer)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

− 1 = 5

Back To Top