4 คุณสมบัติของเส้นผม บริจาคให้ผู้ป่ว ยมะเร็ ง

4 คุณสมบัติของเส้นผม เพื่อบริจาคให้ผู้ป่ว ยมะเร็ ง

ถ้าอยากบริจาคเส้นผมของตัวเองเพื่อนำไปทำวิกผมให้ผู้ป่ว ยมะเร็ ง เส้นผมของเราต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง

โรงพย าบาลมะเร็ งชีวามิตรา เปิดเผยคุณสมบัติของเส้นผมเพื่อบริจาคทำเป็นวิกผมให้กับผู้ป่ วยโร คมะเ ร็ง โดยต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

-เส้นผมสุขภาพดี เงางาม มีน้ำหนัก

-สำหรับผมตรง รับความยาว 6 นิ้วขึ้นไป

-สำหรับผมหยักศกผมลอน รับความยาว 10-12 นิ้วขึ้นไป

-เว้นระยะการทำเ คมีบนเส้นผม 3 เดือนขึ้นไป

สำหรับขั้นตอนในการตัดผมเพื่อการบริจาคเส้นผม มีข้อปฏิบัติดังนี้

-สระผมให้สะอาดและเป่าให้แห้งสนิท

-มัดผมเป็นห้างม้า ถ้าผมหนามาก สามารถแย กผมออกเป็นช่อๆ แล้วมัด ก่อนตัดออกได้

-ผึ่งแดดให้แห้งสนิท 3-7 วัน

-เมื่อผึ่งเส้นผมแห้งแล้ว เปลี่ยนห นังยาง แล้วตัดหนังยางเก่าทิ้ง เพื่อลดความชื้นที่อยู่ใต้หนั งยางเก่า กรณีแยกผมเป็นช่อ ให้นำผมมามัดรวมกันก่อนตัดห นังยางเก่าทิ้ง

ทำไมเราถึงควรบริจาคผมให้ผู้ป่ว ยมะเร็ ง

นายแพทย์ธนุตม์ ก้วยเจริญพานิชก์ ผู้อำนวยการ โรงพย าบาลมะเร็ งชีวามิตรา โรงพย าบาลเอกชนเฉพาะทางโร คมะเ ร็งแห่งแรกในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยว่า ข้อมูลจากสถาบันการวิจัยมะเร็ งนานาชาติ องค์การอนามัยโลก ในปีพ.ศ. 2563 พบผู้ป่ วยมะเร็ งเป็นจำนวนมากถึง 190,636 ราย โดยเพ ศชายจำนวน 93,425 ราย และเพ ศหญิงจำนวน 97,211 ราย

ในระหว่างการเข้ารักษาด้วยการฉายรังสีและการให้ย าเ คมีบำบั ด พบผู้ป่ว ยกว่า 99% ได้รับผลข้างเคียงจากการรักษาด้วยการทำเ คมีบำบั ดหรือการฉายรั งสีบริเวณศีรษะ ซึ่งในบางกรณีผมอาจร่วงเกือบหมดศีรษะ หรือบางรายอาจร่วงจนหมดศีรษะ หรือบางกรณีเส้นผมก็อาจไม่กลับมางอกได้เหมือนเดิม ส่งผลให้ผู้ป่ว ยมะเ ร็งเกิดความกังวล ไม่มั่นใ จกับภาพลักษณ์ที่เปลี่ยนไป และกระทบกับจิตใ จของผู้ป่ วยในการใช้ชีวิตประจำวันเมื่อต้องพบปะผู้คน ในขณะเดียวกันราคาของวิกผมจริงหรืออุปกรณ์เสริมความงามก็มีราคาที่สูงมาก ทำให้ผู้ป่ว ยโร คมะเร็ งบางรายไม่สามารถจะซื้อมาเพื่อใช้งานได้

โรงพย าบาลมะเร็ ง ชีวามิตรา ร่วมมือกับมูลนิธิจากนางฟ้าถึงคุณวันใหม่จึงจัด โครงการตัด-ต่อความสุข บริจาคเส้นผมเพื่อผู้ป่ วยโ รคมะเ ร็งโรงพย าบาลรัฐฯ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้ว 3 แห่ง โรงพย าบาลยโสธร โรงพย าบาลอำนาจเจริญ และโรงพย าบาลศรีสะเกษ เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี เสริมความมั่นใจ และสร้างกำลังใจให้กับผู้ ป่ วยมะเ ร็งหญิง ต่อสู้กับความเ จ็บป่ วยเพื่อตัวเองและคนในครอบครัว พร้อมตั้งเ ป้ารวบรวมเส้นผมจากผู้บริจาคให้ครบ 100 วิกผม ภายในปี 2567 เพื่อทยอยส่งต่อผู้ป่ว ยโ รคมะเร็ งในโรงพย าบาลรัฐฯ เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริจาคเส้นผมให้ผู้ป่ว ยมะเ ร็ งได้ที่ไหน

ผู้ที่สนใจร่วมโครงการ โครงการตัด-ต่อความสุข สามารถลงทะเบียนเพื่อบริจาคเส้นผมโดยลงทะเบียนผ่านทาง Facebook โรงพย าบาลมะเร็ งชีวามิตรา หรือ Line : @chiwamitra หมายเลขโทรศัพท์ 0 4 5 9 5 8 8 8 8 หากไม่สะดวกมาบริจาคด้วยตนเอง สามารถบรรจุเส้นผมในถุงพลาสติกใหม่ที่สะอาดและปิดถุงให้สนิท บรรจุใส่ซอง หรือ กล่อง ที่มีพลาสติกกันกระแทกเพื่อป้องกันเส้นผมจากสิ่งสกป รก พร้อมเขียนชื่อ- สกุล ที่อยู่ เบอร์โทร ของผู้บริจาคให้ และส่งไปรษณีย์มาที่ แผนกการตลาด โรงพย าบาลมะเร็ งชีวามิตรา เลขที่ 355 หมู่ 14 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ 0 4 5 9 5 8 8 8 8

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

65 ÷ 13 =

Back To Top