กรุงไทยใจดี ให้ยืม 1 แสน ผ่อนเดือนละ 1,653 บาท

กรุงไทยใจดี ให้ยืม 1 แสน ผ่อนเดือนละ 1,653 บาท

ธนาคารกรุงไทย ได้ออกผลิตภัณฑ์ สินเ ชื่อกรุงไทยใ จดี ให้ยืมปล่อยกู้ 1 แสนบาท สมัครผ่านแอปพลิชั่นธนาคาร รู้ผลไวอนุมัติภายใน 5 นาที ไม่ต้องมีหลักประกัน ผ่อนเดือนละ 1,653 บาท ชำระคืนนานสูงสุด 84 เดือน ถือเป็นสินเ ชื่ออีกหนึ่งทางเลือกในการช่วยเหลือผู้ที่ประสบปัญหาด้านการเงินในช่วยสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดของเชื้ อโควิ ด

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพ ร่ระบ าดของโควิ ดที่กินระยะเวลายาวนาน ส่งผลต่อเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างรุนแร ง หลายธุรกิจต้องปิดตัวเพราะแบกรับภาระห นี้สินไม่ไหว ขณะที่ลูกจ้างอีกหลายคนก็ต้องตกงาน หรือมีรายได้ลดลง และอย่างที่ทราบกันดีว่าปัญหาดังกล่าวทางหน่วยงานภาครัฐไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกมาตรการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่านโครงการต่าง ๆ มาแล้วอย่างต่อเนื่อง มีทั้งรูปแบบโครงการใหม่และต่ออายุโครงการเดิมออกไปทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือ ดร้อนให้กับประชาชนลงได้บ้าง 

โดยล่าสุดธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารของรัฐได้ออกโครงการสินเชื่ อกรุงไทยใ จดีให้ยืม ปล่อยกู้วงเงิน 100,000 บาท สมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลใน 5 นาที ไม่ต้องมีคนค้ำ

สินเชื่ อกรุงไทยใ จดี มีเงื่อนไขและรายละเอียดคือ

– วงเงินหมุนเวียนสำรองพร้อมใช้สูงสุด 100,000 บาท (ทุกคนจะได้ไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับเครดิตเเละฐานเงินเดือน)

– สมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลได้ภายใน 5 นาที

– ไม่ต้องมีบุคคลคนค้ำประกัน ไม่ต้องใช้เอกส าร

– ไม่ใช้ไม่เสี ยดอกเ บี้ย ฟรีค่าธรรมเนียม

– ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปีโดยอัตโนมัติ)

– ผ่อนชำระคืนนานสูงสุด 84 เดือน หรือเพียงเดือนละ 1,653 บาท

– คุณสมบัติผู้ขอกู้ เป็นลูกค้าธนาคารที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงไทย และได้รับเชิญชวนให้สมัครสินเชื่ อผ่าน Krungthai NEXT หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

– อัตราดอกเบี้ ย อัตราดอกเบี้ ยต่อปี 15 – 24% (คิดดอกเบี้ ยเฉพาะยอดที่ใช้วงเงิน) ระยะเวลาให้กู้ 1 ปี (ต่ออายุทุกปีโดยอัตโนมัติ) กรณีที่ผ่อนชําระดีและเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคาร

การแจ้งห นี้และค่าธรรมเนียม

สินเชื่ อประเภทดังกล่าวเป็นเงินกู้หมุนเวียนดังนั้นจะคิดดอกเ บี้ยก็ต่อเมื่อมีการเบิกถอนวงเงินไปใช้เท่านั้น โดยธนาคารจะจัดส่งใบแจ้งห นี้ทางไปรษณีย์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ตามที่ลูกค้าได้เลือกเ อาไว้ตอนสมัครซึ่งการชำระคืนลูกค้าสามารถเลือกชำระขั้นต่ำเฉพาะดอกเ บี้ยได้โดยธนาคารจะทำการหักชำระห นี้จากบัญชีออมทรัพย์ ซึ่งจะมีรายละเอียดต่าง ๆ ระบุเ อาไว้ชัดเจน อาทิ วงเงินกู้, จำนวนเงินต้นคงเหลือ, ดอกเบี้ ย, ดอกเบี้ ยผิ ดนัดชำระ (ถ้ามี) ค่าธรรมเนียมเบี้ ยปรับ (ถ้ามี) รวมเงินที่ต้องชำระ เป็นต้น

กรณีผิ ดนัดชำระห นี้

หากลูกค้าผิ ดนัดชำระห นี้ตามสัญญา ธนาคารจะคิดดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุไว้ในสัญญา บวกร้อยละสามต่อปี โดยอัตรารวมสูงสุดของดอกเบี้ ย ค่าปรับค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี โดยคํานวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชําระทั้งจำนวน

เงื่อนไขค่าบริการ

– ไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

– ค่าอากรสแตมป์ 0.05% จากวงเงินที่ได้รับอนุมัติแต่ไม่เกิน 10,000 บาท และอาจเปลี่ยนแปลงตามประกาศของหน่วยงานราชการกำหนด

– ค่าติดตามทวงห นี้ ตามประกาศของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย/ทุกรอบของการผิ ดนัดชำระห นี้

ข้อควรระวั งสําคัญ

-ต้องชําระห นี้ให้กับธนาคารตามจํานวนและตรงตามรอบที่กําหนด

-กรณีผิ ดนัดชําระห นี้ ธนาคารจะคิดดอกเบี้ ยในอัตราดอกเบี้ ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบวกร้อยละสามต่อปี รวมแล้วคิดดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมไม่เกินตามประกาศของธนาคาร ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี

-อัตราดอกเบี้ ยจะคํานวณตั้งแต่วันที่มีการเบิกใช้วงเงิน

อนึ่ง สินเชื่ อกรุงไทยใจดีให้ยืม 100,000 บาท ถือเป็นอีกหนึ่งโครงการดี ๆ ที่ออกมาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระรายจ่ายให้กับลูกค้าที่มีบัญชีเงินเดือนกับแบงก์กรุงไทย สมัครง่ายผ่านแอปพลิเคชั่น Krungthai NEXT รู้ผลอนุมัติรวดเร็วทันใจใน 5 นาที ผ่อนค่างวดต่ำนานสูงสุด 84 เดือน ที่สำคัญไม่ต้องมีหลักทรัพย์หรือคนค้ำประกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร 0 2 1 1 1 1 1 1 1 หรือ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

× 5 = 25

Back To Top