ต่อใบขั บขี่ ออนไ ลน์ ใน 1 ชั่ วโมง สะดวกไม่ต้องไปขนส่ง

ต่อใบขั บขี่ ออนไ ลน์ ใน 1 ชั่ วโมง สะดวกไม่ต้องไปขนส่ง

สำหรับผู้ใช้รถแน่นอนว่าจะต้องทำใบขั บขี่กันแทบทุกคน แต่การออ กใบขั บขี่นั้นจะมีการหมดอายุในการใช้ ซึ่งเราก็ต้องทำการไปต่อใหม่ที่ขนส่ง แต่เนื่องด้วยสถาณการณ์ในยุคนี้แล้วนั้น

หล า ยคนที่ใบขั บขี่กำลังจะหมดอายุจะทำยังไงดี เพราะไม่อย ากออ กจากบ้าน หมดกังวลเรื่องนี้ไปได้เลย เพราะวันนี้เราจะมาบอ กถึงการต่อใบขั บขี่ทางอ อ น ไ ล น์ ซึ่งสะดวกมากๆ อยู่ที่บ้านก็ทำได้ จะเป็นอ ย่ างไรไปดูกัน

ใบขั บขี่ หรือ ใบอนุญาตขั บขี่ คือ เอกสารสำคัญสำหรับผู้ใช้รถบนท้องถนน ว่าสามารถใช้งานรถอะไรได้บ้างต ามที่กฎห ม า ยกำหนด อาทิ ใบอนุญาตขั บขี่ต ามกฎห ม า ยว่าด้วยรถยนต์ รถจักรย านยนต์ รถรับจ้าง เป็นต้น หรือจะกล่าวง่ายๆ

ก็คือ ใบขั บขี่ คือ ใบอนุญาตให้คุณสามารถขั บรถยนต์ รถจักรย านยนต์ หรือ รถประเภทอื่นๆ ต ามที่ได้รับอนุญาต หากไม่มีใบอนุญาตขั บขี่ แล้วกระทำการ

ขั บขี่จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิ ดต ามกฎห ม า ย มีโ ท ษทางแ พ่ ง รวมถึงจะเ สี ยสิทธิ์จากการได้รับการคุ้มครองจากประกันภั ยต่างๆ ที่เกี่ยวกับรถอีกด้วย

การทำใบขั บขี่ในปัจจุบันนั้น หากเป็นการต่ออ า ยุ ใบขั บขี่ ไม่จำเป็นต้องไปยื่นคำร้องขอสอบใบขี่ใหม่ ก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้าน หรือที่ไหนก็ได้ ที่ผู้ขั บขี่สะดวก โดยผ่ า นช่องทางอ อ น ไ ล น์เป็นหลัก โดยทางกรมขนส่งเองก็มีนโ ย บ า ยนี้เพื่อรั ก ษ ามาตรการ สุข อ น า มัย

เพื่อล ดการกระจายแพร่ ร ะ บ า ด ของเ ชื้ อ ไ ว รั ส เป็น มาตรการรั ก ษ าระยะห่างเพื่อความ ป ล อ ด ภั ย ของส่วนร่วมอีกด้วย สำหรับการต่อใบขั บขี่อ อ น ไ ล น์นั้น ใช้เวลาไม่นานเพียง 1 ชั่ ว โ ม งเท่านั้น เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ขั บขี่ได้ อ ย่ า ง หนึ่ง ซึ่งมีขั้ น ต อ นในการข อ ต่ อ อ า ยุใบขั บขี่ ดังนี้

1 เข้าไปยังหน้าเ ว็ บ ไ ซ ต์ของกรมการขนส่งทางบกที่ www.dlt-elearning.com จะเป็นหน้าหลักของเ ว็ บ ไ ซ ต์ของกรมการขนส่งทางบก หากยังไม่เคยลงทะเบียนให้เลือ กหัวข้ อ ลงทะเบียน ก่อน

2 เมื่อเลือ กเมนู ลงทะเบียน หน้าจอจะเปลี่ยนให้ ให้คุณกรอ กข้ อมูลส่วนตัวต่างๆ ให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด

ห ม า ยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน และห ม า ยเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ให้เรียบร้อย จากนั้นให้กด ยืนยัน และเลือ ก แบบทดสอบก่อนอบรม

3 ตอบคำถามต่างๆ ซึ่งเป็นแบบทดสอบตัวผู้ขั บขี่เองอ ย่ า งคร่าวๆ ให้ครบถ้วนทุกข้ อ แล้วเริ่มรับชมวี ดิ โ อ การอบรม

โดยไม่พักหน้าจอ หรือสลับหน้าจอ เพราะในช่วงระหว่างที่อบรมอยู่นั้น จะมีการสลับคำถามขึ้น มา โดยให้ดูค ลิ ป วิ ดี โ อ จนจบต ามระยะเวลาที่กำหนด


4 เมื่อ ดูค ลิ ป วิ ดี โ อ จบแล้ว จะมีการให้ตอบแบบสอบถามหลังจากดูจบ หลังการอบรม


5 เมื่ออบรมเสร็จหน้าจอจะเปลี่ยนไป ขึ้นข้ อมูลว่า ท่านผ่ า นการอบรมเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกภาพหน้าจอไว้ แล้วนำไปติดต่อขอถ่ายรูปทำใบขั บขี่ใหม่ได้ทันที


จะเห็นได้ว่าการต่อใบขั บขี่อ อ น ไ ล น์นั้นสามารถทำได้ง่ายไม่ยุ่งย า ก แต่ให้จองคิวหลังจากอบรมเรียบร้อยแล้วผ่ า นทางแอพพลิเคชั่น DLT Smart Queue เพื่อความสะดวกในการดำเนินการ

โดยผลอบรมอ อ น ไ ล น์นี้จะมีอ า ยุ 90 วัน ดังนี้

หากผู้ขั บขี่มีเวลา และสะดวกก็สามารถนำผลการอบรมนี้ ไปติดต่อยังสำนักงานกรมการขนส่งทางบกใกล้บ้าน ที่สะดวกได้ตลอ ดเวลาราชการอีกด้วย ง่ายๆ แค่ปล า ยนิ้วฉบับเร่งรัด

ที่มา grandprix krustory

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

× 3 = 18

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า