ธนาคาร ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ ประชาชนสุขใจ ให้กู้ 10,000 บาท ถึงจนถึง 200,000 บาท

ธนาคาร ออมสิน ปล่อยสินเชื่อ ประชาชนสุขใจ ให้กู้ 10,000 บาท ถึงจนถึง 200,000 บาท

สินเชื่อ เงินให้กู้ยืม จากทาง ธนาคาร ออมสิน สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ มีใว้ให้เป็น เงินทุน หรือ ใช้เพื่อเป็น เงินทุน หมุนเวียน เพื่อ ประกอบ ธุรกิจ

จำนวน เงินให้กู้ยืม ทางธนาคาร ออมสิน ปล่อย สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ เพื่อให้กู้ ตาม ความ จำ เป็น และ ความ สามารถ ในการ ชำระเงินคืน ให้กับธนาคาร

ให้กู้ได้ตั้งแต่ ตั้งแต่ จำนวน 10,000 บาท ถึงจนถึง 200,000 บาท

เมื่อรวม จำนวนของ เงินให้กู้ยืม คงเหลือ ตาม สัญญา เดิม ของ สินเชื่อ ใน โครงการ ธนาคาร ประชาชน ทุก ประเภท แล้ว กับ จำนวน เงิน ที่จะขอกู้ ครั้งนี้ จะต้อง ไม่เกินที่ รายละ 200,000 บาท

อัตรา ดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ

ในกรณีที่ ผิดนัด ไม่มีการ ชำระเงินหนี้คืน ให้อัตราดอกเบี้ย เป็นไปตาม ที่ทาง ธนาคาร ออมสิน ประกาศ เรื่อง อัตรา ดอกเบี้ย เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ โครงการ ธนาคาร ประชาชน

การชำระ เงินให้กู้ยืม คืนให้ทางธนาคาร

ระยะ เวลา ในการ ชำระ เงินคืน และ ดอกเบี้ย ไม่เกิน 3 ปี หรือ 36 งวด และ ไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด

การชำระคืน เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ

ให้ชำระ ทั้ง เงินต้น และ ดอกเบี้ย แบบงวด รายเดือน

คุณสมบัติ การสมัคร ขอสินเชื่อ ประชาชนสุขใจ

ปล่อยกู้ให้กับ ผู้ประกอบการ รายย่อย อาทิ อาชีพ ค้าขาย อาชีพ บริการ อาชีพ ผลิต สินค้า อุปโภค บริโภค

ปล่อยกู้ให้กับ บุคคล ธรรมดา ที่มี สัญชาติ ไทย

ผู้ที่กู้ ต้องมีอายุ 20 ปี ขึ้นไป

ผู้ที่กู้ ต้องมี ที่อยู่ อาศัย ที่ แน่นอน ติดต่อได้

ผู้ที่กู้ ต้องมี สถานที่ ประกอบ อาชีพ ที่ แน่นอน

ผู้ที่กู้ ต้องมี ความสามารถ ผ่อนชำระหนี้ คืนให้กับ ธนาคาร

ผู้ที่กู้ ต้องเปิด บัญชี เงินฝาก เผื่อเรียก ที่ สาขา ที่ ขอยื่น กู้เงิน

ผู้ที่กู้ ต้องไม่เป็น ลูกจ้าง หรือ พนักงาน หรือ ผู้บริหาร ของทาง ธนาคาร ออมสิน

หลัก ประกัน ที่ใช้เพื่อขอ เงินให้กู้ยืม สินเชื่อ สินเชื่อ ประชาชนสุขใจ

ใช้ บรรษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม บสย.

โครงการ ค้ำ ประกัน สินเชื่อ เพื่อ ผู้ ประ กอบ การ Micro Entrepreneurs มาค้ำ ประกัน กู้ได้ที่ ไม่เกิน 200,000 บาท ต่อราย ดังนี้

(1.) ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 10,000 – 50,000 บาท ให้ใช้ บรรษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม บสย. มาค้ำ ประกัน ได้เต็ม วงเงิน สินเชื่อ

(2.) ขอสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ตั้งแต่ 50,001 – 200,000 บาท ให้ใช้ บรรษัท ประกัน สินเชื่อ อุตสาหกรรม ขนาดย่อม บสย. ร่วมกับ บุคคล มาค้ำ ประกัน โดยที่ ผู้ที่ มาค้ำ ประกัน จะต้องมี คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

ผู้ที่ มาค้ำ ประกัน อายุต้อง ไม่ต่ำกว่า 20 ปีผู้ที่ มาค้ำ ประกัน ต้องมี รายได้ ตั้งแต่ 9,000 บาท ต่อเดือน ขึ้นไป 1 คน

ผู้ที่ มาค้ำ ประกัน ต้องไม่เป็น พนักงาน ของทาง ธนาคาร ออมสิน

ทาง ธนาคาร ออมสิน จะเป็น ผู้ที่ จ่ายค่า ธรรมเนียม ของ ภาระ การค้ำ ประกัน ให้ผู้ที่กู้ และ เป็นไป ตามที่ ทาง บสย. ได้กำหนดเอาใว้ 

แต่ ไม่เกิน ที่ ร้อยละ 2 ต่อปี ตลอดสัญญา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 6 = 2

Back To Top