ธนาคารออมสิน ออกโปรโมชั่นใหม่ ผ่อนบ้าน 0% นาน 1 ปี

ธนาคารออมสิน ออกโปรโมชั่นใหม่ ผ่อนบ้าน 0% นาน 1 ปี

ธนาคารออมสิน ออกโปรโมชั่นใหม่ ออมสินเพื่อสังคม ผ่อนบ้าน 0% นาน 1 ปี เฉลี่ย 3 ปี เสี ยดอกเบี้ ยแค่ 1% หากสนใ จดูได้เลย

วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ธนาคารออมสิน มีการออกโปรโมชั่นพิเศ ษ กู้ออมสิน โดยเป็นสินเชื่ อเคหะ ถือเป็นหนึ่งในแคมเปญ “ออมสินเพื่อสังคม” มีรายละเ อียดดังนี้

1. จุดเด่นของโปรโมชั่น

– ดอกเ บี้ย 0% นาน 1 ปี เฉลี่ย 3 ปี 1% กรณีซื้อบ้านหรือคอนโดมิเนียมใหม่ รีไ ฟแนนซ์วงเงินกู้สินเชื่ อเคหะสูงสุด 3 ล้านบาทต่อคน

2. อัตราดอกเบี้ ยเงินกู้

– ปีแรก 0%

– ปีที่สอง 1%

– ปีที่สาม 2%

– ปีที่ 4 เป็นต้นไป MRR-1.250% (4.995%)

– EIR 3.474%

3. เงื่อนไขการใช้อัตราดอกเบี้ ยโปรโมชั่น

– เฉพาะผู้กู้ที่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเ ชื่อ

– สมัครผลิตภัณฑ์ บริการของธนาคาร ได้แ ก่ บัตรอิเล็กทรอนิกส์ บัตรเครดิตหรือสินเชื่ อบัตรเงินสด บริการ MyMo ชำระสินเชื่อผ่านบัญชีอย่างน้อย 2 ประเภท ทั้งนี้ หากลู กค้าใช้ผลิตภัณฑ์ บริการ ตามกำหนดอยู่แล้ว สามารถใช้อัตราดอกเบี้ ยดังกล่าวได้

– กรณีไถ่ถอนจำนองก่อนครบกำหนด 5 ปี ทุกกรณี คิดค่าธรรมเนียม 3% ของยอดเงินต้นคงเหลือ

4. หมายเห ตุ

– อัตราดอกเบี้ ยขั้นต่ำ MRR = 6.245% (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)

– อัตราดอกเ บี้ยที่แท้จริงตลอดอายุสัญญา (EIR) คำนวณจากวงเงินกู้ 1 ล้านบาท ระยะเวลาผ่อนชำระ 20 ปี

– บ้านหรือคอนโดมิเนียมใหม่ หมายถึง ที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด ที่ไ ม่เคยผ่านการโอนกรรมสิทธิ์มาก่อน ระยะเวลาดำเนินการ อนุมัติและจัดทำนิติกร รมสัญญาให้แล้วเสร็จในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

สำหรับผู้ที่สนใ จโครงการ สามารถเข้าไปดูรายละเอี ยดเพิ่มเติมในงานมหกร รมการเงิน ครั้งที่ 20 Money Expo 2020 วันที่ 22 – 25 ตุลาคม 2563 ที่อิมแพ็ค เมืองทองธานี ในบูธของธนาคารออมสินได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

72 ÷ 24 =

Back To Top