เตือ นประชาชน 10 จังหวัด เฝ้าระวั งโ ควิ ด 

เตือ นประชาชน 10 จังหวัด เฝ้าระวั งโ ควิ ด 

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 28 ก.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแ พร่ระบา ดโควิ ด หรือ ศบค. แถลงผลประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธาน ว่า

ที่ประชุมรับทราบรายงานสถานการณ์โ ควิ ด ในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน โดยในประเทศพบผู้ติดเชื้ อรายใหม่ 22 คน อยู่ในสถานที่กั กกั นตัวของรัฐ รวมผู้ติดเ ชื้อสะสม 3,545 คน หายป่ วยแล้ว 3,369 คน รักษาตัว 117 คน เสี ยชีวิต 59 คน

สำหรับผู้ติดเ ชื้อใหม่ คนแรก เป็นนักเรียนชายไทย อายุ 13 ปี เดินทางมาจากปากีสถาน ถึงไทยวันที่ 13 ก.ย. ตรวจครั้งแรกไ ม่พบเ ชื้อ และตรวจซ้ำในวันที่ 26 ก.ย. พบติดเชื้ อโดยไ ม่แสดงอาการ รักษาตัวอยู่ที่ จ.ชลบุรี

และ 16 คน มาจากซูดานใต้ เป็นชายไทย อาชีพรับราชการทหาร เดินทางกลับจากปฏิบัติภารกิจ โดยเครื่องบินเช่าเหมาลำในวันที่ 22 ก.ย. กั กตัวที่จ.ชลบุรี และตรวจหาเชื้ อวันที่ 26 ก.ย. พบเชื้ อทั้งหมด โดยไ ม่แสดงอาการ เข้ารักษาตัวที่รพ.พระมงกุฏเกล้าฯ กทม. อีก 1 คนเป็นชายไทย อายุ 24 ปี รับราชการทหาร เดินทางมาจากฟิลิปปินส์ รักษาตัวที่รพ.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

อีก 4 คนที่เหลือ 2 คนแรก เป็นมารดาและบุตรสาว สัญชาติอินเดีย อายุ 35 ปีและ 7 ปี คนที่สาม เป็นชาย สัญชาติอินเดีย อายุ 38 ปีเป็นกร รมการบริษัท มีใบอนุญาตทำงาน เดินทางมาถึงไทยวันที่ 23 ก.ย. ตรวจหาเชื้ อเมื่อวันที่ 26 ก.ย.

ผลตรวจพบเชื้ อ โดยไ ม่มีอาการ เข้ารับการรักษารพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน กทม. คนสุดท้าย เป็นชายสัญชาติอินเดีย อายุ 30 ปี อาชีพพนักงานบริษัท มาถึงไทยเมื่อวันที่ 25 ก.ย. และตรวจพบเ ชื้อ ไ ม่มีอาการ เข้ารับการรักษาที่รพ.เอกชนแห่งหนึ่งใน กทม.

ด้านสถานการณ์โลก พบผู้ป่ว ยยืนยันสะสม 33,281,318 คน กลับบ้านแล้ว 24,595,002 คน รักษาในโรงพย าบาล 7,684,561 ราย เสี ยชีวิตสะสม 1,001,755 ราย โดยสหรัฐอเมริกา อินเดีย บราซิล รัสเซีย และโคลัมเบีย พบผู้ติดเ ชื้อสูงสุดตามลำดับ

ขณะที่ประเทศไทยอยู่อันดับที่ 138 นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้ อในเมียนมา ประเทศเพื่อนบ้านชายแดนติดกับไทย มีผู้ติดเ ชื้อ 10,734 คน และพบเชื้ อต่อเนื่อง จึงขอความร่วมมือประชาชนบริเวณขอบชายแดนติดต่อระหว่างไทยและเมียนมา 10 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และระนอง ในการดูแลพื้นที่ชายขอบของประเทศไทย

และรักษามาตรการเฝ้ าระวั งการแ พร่ระบา ด โดยสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ ป้องกันก่อนที่จะมีวั คซี น เนื่องจากก่อนหน้านั้นสถานการณ์ในเมียนมา ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อระหว่างอินเดียและบังกลาเทศ เคยมีการแพ ร่ระบ าดและได้ลุกลามเข้าสู่เมียนมามาก่อนแล้ว

ในส่วนของการตรวจคั ดกร องเพื่อเฝ้ าระวั งที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ได้เริ่มตรวจตั้งแต่ต้นเดือนก.ย.จำนวน 2,462คน ยังไ ม่พบมีผู้ติดเชื้ อ ทั้งนี้ ยังคงตรวจคั ดกร องต่อเนื่อง โดยตรวจในประเทศผ่านห้องปฏิบัติการเครือข่าย กรมวิทย าศา สตร์การแพทย์ 229 แห่งไปแล้ว 977,854 ตัวอย่าง

พร้อมกันนี้ขอความร่วมมือในการใช้แอพพลิเคชัน เพื่อยืนยันและติดตามบุคคลในกรณีสงสัย ซึ่งขณะนี้มีคนลงทะเบียนใช้แล้วประมาณ 45 ล้านคน

ผู้สื่อข่าวถามถึงสถานการณ์การแพ ร่ระบ าดโ ค วิ ด ในเมียนมาซึ่งเพิ่มขึ้นมากถึงหลักหมื่นคน ศบค.ได้พูดคุยถึงความเป็นไปได้ถึงข้อเสนอของ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ ส่งทีมแพทย์เข้าไปตรวจสอบหาเชื้ อในเมียนมาหรือไ ม่ เพราะเป็นพื้นที่มีการแพ ร่ระบา ดต่อเนื่อง

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า โดยหลักการของการจัดการหรือควบคุมโ รคติดต่อ ประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมีความร่วมมืออย่างดี ทั้งไ ข้มาลาเรี ย ไ ข้เลื อดออก ก็ร่วมมือกันอย่างดี

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และ รมว.สาธารณสุข มอบนโยบายให้กระทรวงสาธารณสุข ประสานกับกระทรวงการต่างประเทศ และองค์การอนามัยโลก หรือ WHO ในพื้นที่พูดคุยหารือกับประเทศต้นทางการระบา ด ซึ่งเราพร้อมให้ความร่วมมือในการตรวจ โดยอย่างน้อย 10 จังหวัดชายแดนติดต่อกันซึ่งมีคนต่างชาติเข้ามา เราก็รอการตอบรับการร่วมมือในเชิงลึ กมากขึ้น เพื่อดูแลประชาชนทั้งสองประเทศได้

เมื่อถามถึงกรณีหน้ากากอนามัยขณะนี้มีเพียงพอความต้องการหรือไ ม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ช่วงนี้ผ่อนคลายแล้ว คณะกรร มการเฉพาะกิจและคณะกร รมการบูรณาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหน้ากากอนามัย

โดยนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ประชุมกันหลายรอบ มีการปรับแนวทางและหลักเกณฑ์การบริหารจัดการหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่ผลิตในประเทศเข้าสู่ระบบปกติตามกลไกตลาด ทั้งหลายบริษัทเอกชนก็หันมาทำและมีมาตรฐานมากขึ้นและป้อนสินค้าเข้ามาในตลาดมากขึ้น

เมื่อประเมินแล้วสามารถกำหนดให้ผู้ผลิตจำหน่ายตามกลไกปกติแล้ว และสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผลิตผลิตจำหน่ายให้รัฐได้ทันทีที่ภาครัฐมีความจำเป็นและเกิดวิก ฤตเร่ งด่วน และให้จำหน่ายปลีกไ ม่สูงกว่าชิ้นละ 2.50 บาท

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวอีกว่า ประเทศไทยได้รับคำชื่นชม เกิดขึ้นจากการความร่วมมือในการใช้หน้ากากอนามัย สถานการณ์ขณะนี้แม้จะผ่อนคลายแต่ประชาชนยังต้องเข้มงวด ถ้าเรายังเข้มงวด ก็จะได้ใช้มาตรการผ่อนคลายและเศรษฐกิจเราก็จะเข้มแข็งขึ้น

ที่มา ข่าวส ด 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

+ 63 = 66

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า