ใช้น้ำฟรี 1 ปี ประปาช่วยแบ่งเบาภาระ เช็ กสิทธิ์เลย

ใช้น้ำฟรี 1 ปี ประปาช่วยแบ่งเบาภาระ เช็ กสิทธิ์เลย

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อส ารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) เปิดเผยว่า กปน. ขานรับนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 22 กันย ายน 2563 ในการขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำประปา เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน แ ก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกว่า 13.9 ล้านคน หรือประมาณ 8 ล้านครัวเรือน โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

1 เป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (1 ครัวเรือน ใช้ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น)

2 ยอดค่าน้ำที่ได้รับสิทธิ์ คือยอดค่าน้ำรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ใช้ในเดือนตุลาคม 2563 – กันย ายน 2564 (รวมระยะเวลา 12 เดือน) หรือยอดที่ระบุในใบแจ้งค่าน้ำเดือนพฤศจิกายน 2563 – ตุลาคม 2564

3 มียอดเงินรวมภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องชำระทั้งสิ้นไ ม่เกิน 100 บาท ต่อ 1 ทะเบียนผู้ใช้น้ำ ต่อเดือน หากเดือนใดมียอดเกิน 100 บาท จะไ ม่สามารถรับสิทธิ์ดังกล่าวในเดือนนั้นได้ และต้องชำระเองเต็มจำนวน

4 สิทธิ์นี้ไ ม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในหอพักหรือคอนโดมิเนียม

5 ชำระค่าน้ำตามปกติผ่านช่องทางต่างๆ ของ กปน. และจะได้รับการโอนเงินคืนผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามยอดชำระจริงในกลางเดือนถัดไป
น้ำฟรีต่ออีก1 ปี

น้ำฟรีต่ออีก 1 ปี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับสิทธิ์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์บริการประชาชน โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่ วโมง หรือช่องทางอื่น ๆ อาทิ Facebook Twitter Line Official : @MWAthailand

ก่อนหน้านี้ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (22 ก.ย.) มีมติขยายมาตรการช่วยเหลือ ค่าน้ำฟรี และ ค่าไ ฟฟรี สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) ออกไปอีก 1 ปี จนเดิมต้องสิ้นสุดเดือนกันย ายน 2563 เป็นเดือนกันย ายน 2564 แทนโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิประโยชน์เท่าเดิม คือ ผู้ใช้ไ ฟฟ้าไ ม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือนติดต่อกัน หรือใช้ไ ฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ก็สามารถใช้ได้ฟรี ภายในวงเงิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน แต่หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จะต้องเป็นผู้จ่ายค่าไ ฟฟ้าทั้งหมด

ด้านค่าน้ำประปา สามารถใช้น้ำประปาฟรีภายใต้วงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน หากใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้จ่ายค่าน้ำประปาทั้งหมดเอง

ค่าน้ำฟรี-ไ ฟฟรีของ บัตรคนจน คืออะไร?

ในวันที่ 18 ของทุกเดือน ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือ 2 รายการ ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สูงสุด 330 บาท ได้แ ก่

ค่าน้ำประปาฟรี 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ผู้ได้รับสิทธิ์คือ ครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไ ม่เกินเกณฑ์เดือนละ 100 บาท และลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าน้ำมา ผู้ได้สิทธิ์ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 18 ของทุกเดือน และสามารถนำบัตรฯ มากดเงินสดใช้ได้เลย

ค่าไ ฟฟ้าฟรี ไ ม่เกิน 230 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์คือ ผู้ใช้ไ ฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดเดือนละ 230 บาท และได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อบิลค่าไ ฟฟ้ามา ต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อน จากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูล และทำการโอนเงินสดให้กลับเข้า บัตรคนจน ในวันที่ 18 ของทุกเดือน และสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เลย

ในวันเดียวกันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แถลงข่าวภายหลังการประชุม ครม. ว่า วันนี้ที่ประชุม ครม. มีมติอนุมัติโครงการคนละครึ่งและโครงการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน

ส่วนแรกคือ ดูแลผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนที่ 2 คือมาตรการคนละครึ่ง ซึ่งประชาชนต้องออกค่าใช้จ่ายครึ่งหนึ่งและอีกครึ่งหนึ่งรัฐจ่ายให้

วงเงินตรงนี้จะช่วยสนับสนุนให้เกิดวงเงินหมุนเวียนในระบบ เกิดการบริโภคขึ้นมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเน้นผู้ประการกอบการรายย่ อยคือ พ่อค้าแม่ค้าขายปลีกต่างๆ ข้างล่าง

สิ่งที่สำคัญที่สุดได้เน้นย้ำกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า ขอให้ทุกคนสามารถเข้าสู่ระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E-Wallet) และคิวอาร์โค้ด (QR Code) ให้ได้ทุกร้าน ร้านส้มตำ ร้านขายของ ร้านขายอาหาร ต้องมี QR Code รัฐบาลถึงจะจ่ายเงินตรงให้ได้ ไ ม่ต้องผ่านใคร

สำหรับ 2 โครงการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นการใช้จ่าย เพิ่มกำลังซื้อ และลดค่าครองชีพ เมื่อมีคนจับจ่ายใช้สอย บรรดาพ่อค้าแม่ค้ารายย่อ ยตามตลาด ก็จะมีเงินสามารถเ อาไปหมุนไปต่อยอดซื้อขายไปเรื่อยๆ ทำให้เกิดการหมุนเวียน ทั้งนี้ ไ ม่ได้สนับสนุนผู้ที่มีรายได้สูงแต่ประการใด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการกระตุ้ นการบริโภคภายในประเทศและเพิ่มกำลังซื้อให้ผู้มีรายได้น้อยและประชาชนทั่วไป ของ กระทรวงการคลัง ซึ่งผ่านความเห็นชอบจาก ครม. ในวันนี้ จะแจกวงเงินช่วยเหลือให้ประชาชนจำนวน 24 ล้านคน รวมวงเงิน 5.1 หมื่นล้านบาท ประกอบด้วย 2 โครงการย่ อย ได้แ ก่

1 โครงการคนละครึ่ง แจกเงิน 3,000 บาท สำหรับประชาชนทั่วไป 10 ล้านคน วงเงิน 30,000 ล้านบาท

2 โครงการเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน จำนวน 14 ล้านคน วงเงิน 21,000 ล้านบาท

ที่มา thebangkokinsight

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

3 × 2 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า