คนละครึ่ง จ่อเปิดลงทะเบียน 16 ตุลา เช็ คเงื่อ นไขเลย

คนละครึ่ง จ่อเปิดลงทะเบียน 16 ตุลา เช็ คเงื่อ นไขเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากกรณีที่ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระท บจากโ ควิ ด (ศบศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธาน เห็นชอบหลักการโครงการ “คนละครึ่ง” ที่เสนอโดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง

โดยมีสาระสำคัญของโครงการ คนละครึ่ง ได้แ ก่ ประชาชนกลุ่มเป้ าหมาย 10 ล้านคน เปิดลงทะเบียนต้นเดือน ตุลาคม 2563 ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ผ่าน ww w. คนละครึ่ง.co m เริ่มใช้จ่ายปลายเดือน ตุลาคม 2563 วันละไ ม่เกิน 100 บาท รวมตลอดอายุโครงการไ ม่เกิน 3,000 บาทต่อคน เป็นการร่วมจ่ายที่รัฐจ่ายให้ครึ่งหนึ่งผู้ซื้อต้องจ่ายครึ่งหนึ่ง โดยสามารถใช้จ่ายได้ถึงสิ้นเดือน ธันวาคม 2563 นั้น

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า สศค. จะเสนอรายละเอีย ดโครงการ คนละครึ่ง แจกเงิน 3000 บาท ให้ประชาชน 10 ล้านคน ให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนรับเงิน 3,000 บาท ผ่าน w ww. คนละครึ่ง.co m โดยประชาชนที่อายุ 18 ปี และไ ม่ได้เป็นผู้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนรับเงินได้ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป โดยไ ม่จำกั ดจำนวนผู้ลงทะเบียนหากเต็ม 10 ล้านคน ก็ถือว่าครบ หากไ ม่เต็มก็เปิดให้ลงทะเบียนในวันต่อ ๆ ไปจนครบ 10 ล้านคน

อย่างไรก็ตาม หลังจากลงทะเบียนแล้ว ภายใน 2 วัน ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ SMS แจ้งว่าผ่านการพิจารณาหรือไ ม่ หากผ่านก็ให้โหลดแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ซึ่งรัฐบาลจะโอนเงิน 3,000 บาท ให้กับผู้ได้สิทธิ์ เพื่อนำไปซื้อของกินของใช้จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งร้านค้าจะมีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ขณะนี้มีมากกว่า 1 แสนร้านค้า โดยผู้ได้สิทธิ์ต้องโอนเงินส่วนที่จะซื้อของเข้า แอปพลิเคชันเป๋าตัง ของตัวเองด้วย เพราะมาตรการนี้เป็นการร่วมจ่ายกัน คนละครึ่ง

สำหรับการเริ่มให้ผู้ได้สิทธิ์เริ่มใช้จ่ายในโครงการได้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรัฐบาลกำหนดช่วยจ่ายค่าซื้อสินค้าวันละไ ม่เกิน 100 บาท หรือ ไ ม่เกิน 3,000 บาทต่อคน

ขณะที่การไปซื้อสินค้าจะต้องจ่ายเงินผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตัง เท่านั้น โดยนำ แอปพลิเคชันเป๋าตัง ไปสแกนกับ แอปพลิเคชันถุงเงิน ของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ เช่น ซื้อของ 100 บาท ระบบก็จะตั ดเงินของผู้ได้สิทธิ์ใน แอปพลิเคชันเป๋าตัง ไป 50 บาท และจะแจ้งว่าวงเงินที่รัฐช่วยจ่ายเหลือ 2,950 บาท โดยในส่วนของรัฐช่วยจ่ายจะดำเนินการจ่ายให้ร้านค้าในวันถัดไป

“ระบบการลงทะเบียนและการใช้เงิน จะทำได้เวลา 06.00 – 23.00 น. ของทุกวัน เพราะระบบต้องหยุดเพื่อประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ โดยเฉพาะการจ่ายเงินให้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการต่อไป โดยโครงการนี้ผู้ได้สิทธิ์ต้องจ่ายเงินชำระสินค้าผ่าน แอปพลิเคชันเป๋าตัง ซึ่งผู้ได้สิทธิ์ก็ต้องเตรียมเงินไว้ให้เพียงพอกับซื้อสินค้าด้วย ไ ม่สามาระชำระเป็นเงินสด เพื่อป้องกันการทุจริ ต” นายลวรณ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้สิทธิ์แล้ว จะต้องเริ่มใช้เงินภายใน 14 วัน หลังจากได้รับ SMS หากไ ม่ใช้เงินระบบจะตั ดชื่อออก เพื่อให้คนอื่นเข้ามาจองสิทธิ์ใหม่ โดยผู้ที่ถูกตั ดสิทธิ์ก็ยังสามารถมาลงทะเบียนใหม่ได้ โดยโครงการนี้ต้องการให้เกิดการใช้จ่ายจริง ๆ ไ ม่ต้องการให้มีการของกั กสิทธิ์ของผู้อื่นที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

ในส่วนของร้านค้าที่ต้องเข้าร่วมโครงการ จะเป็นร้านหาบเร่ แผงลอย ร้านค้าขนาดเล็ก ไ ม่ใช่ร้านค้าขนาดใหญ่ที่เป็นนิติบุคคล และ ร้านสะดวกซื้อ ที่ไ ม่สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ ส่วนกรณีของแฟรนไชส์ เช่น ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว สามารถเข้าโครงการได้ เพราะถือว่าผู้ที่ขายจริงเป็นบุคคลธรรมดา

“สศค. อยากประชาสัมพันธ์ให้ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทุกราย มีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา ไ ม่ควรทำเรื่องที่ไ ม่ถูกต้อง เพราะระบบจะตรวจสอบความผิ ดปกติได้ เช่น ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเคยขายของได้วันละ 2 หมื่นบาท แต่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เป็น 2 แสนบาท และมีความถี่ของการขายผิ ดปกติ สศค. ก็จะส่งลงไปตรวจสอบหากพบการกระทำผิ ด ก็ ตั ดชื่อออกจากโครงการ” นายลวรณ กล่าว

นายลวรณ กล่าวว่า นอกจากการ แจกเงิน 3000 บาท ให้กับประชาชน 10 ล้านคน แล้ว รัฐบาลยังช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการโดยให้วงเงินซื้อสินค้าเพิ่มอีกเดือนละ 500 บาท จากที่ได้รับเดือนละ 200 กับ 300 บาท ก็จะได้รับเดือนละ 700 บาท กับ 800 บาท เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2563 หรือเท่ากับได้เงินเพิ่มอีก 1,500 บาท เนื่องจากรัฐบาลเห็นว่าคนกลุ่มนี้เข้าถึงเทคโนโลยีลำบา ก ทำให้ไ ม่ สะดวกที่จะไปจองสิทธิรับเงิน 3,000 บาท จึงให้ความช่วยแย กออกเพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยเพิ่มมากขึ้น

สรุปขั้นตอนลงทะเบียน “คนละครึ่ง” แจกเงิน 3000 บาท

1 ลงทะเบียนที่เว็บไซต์ w ww. คนละครึ่ง.c om ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป เวลา 06.00-23.00 น.

2 ได้รับ SMS ว่าผ่านการพิจารณาหรือ ไ ม่ โดยจะได้รับหลังการลงทะเบียนภา ยใ น 2 วัน

3 ถ้าลงทะเบียนผ่านในขั้นตอนที่ 2 ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเป๋าตัง เพื่อรับเงิน 3,000 บาท จากโครงการ

4 สามารถไปใช้จ่ายได้เลย ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 แต่ต้องใช้ภายใน 14 วัน หลังจากที่ได้รับ SMS แล้ว ถ้าหากว่าไ ม่ใช้ ระบบจะตั ดสิทธิ์และนำสิทธิ์นั้นไปให้คนอื่นเข้ามาจองเป็นสิทธิ์ใหม่แทน อย่างไรก็ตาม ถ้าหากว่าเราถูกตั ดสิทธิ์ก็สามารถลงทะเบียนใหม่ได้ (จนกว่าจะครบ 10 ล้านสิทธิ์)

โดยที่รัฐจะออกค่าใช้จ่ายให้ 50% แต่ไ ม่เกิน 100 บาท/คน/วัน หรือไม่เกิน 3,000 บาท/คน/ตลอด 3 เดือนของโครงการ

5 ใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง (สำหรับประชาชน) และแอปพลิเคชันถุงเงิน (สำหรับร้านค้าที่ร่วมโครงการ)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

68 ÷ 17 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า