ร าหูย้าย ชะตาราศี ที่จะได้รับผลกระท บยาว 2 ปี

ร าหูย้าย โหรชี้ชัด เผ ยชะตาคน 12 ราศี ที่จะได้รับผลกระท บไปจนถึง 30 มี.ค. 2565

สำหรับทิศทางดวงชะตาของชาว 12 ราศีนั้น ตามหลักสถิติการพย ากรณ์ โดย วิชาโหราศาสตร์ไทย จดบันทึกเก็บสถิติและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานมาเป็นพันปี ดาวร าหู (๘) ย้ายเรือนแต่ละที ย่อมสร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิต นับเป็นอีเวนต์ใหญ่สำหรับดวงชะตา โดยจะเน้นคำพย ากรณ์ผลจาก “ดาวร าหู” ช่วงวันที่ 10 กันย ายน 2563 – 30 มีนาคม 2565

หมายเหตุก่อนทาย : ดังที่ได้เคยพย ากรณ์เกี่ยวกับดาวร าหูไว้แล้วว่า อย่างไรก็คือ “ดาวร้ าย” แม้จะมาให้ผลลัพธ์ที่ดี อยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณ แต่ก็แฝง “ความอำ ม หิ ตไ ม่เงียบ” ไว้ด้วย ฉะนั้น จงหมั่นสร้างบุญกุศลเป็นกำลังแห่งตนด้วย “ทาน-ศีล-ภาวนา” เรามิควรประมา ทในทุกก้าวย่าง แม้จะอยู่บนทางที่ดี เห็นความก้าวหน้าร่ำรวย เพราะถ้าก้าวพ ลาดอาจโดนลากลงเห วได้เช่นกัน

ราศีเมษ

ดาวร าหูเดิมเป็นดาวเจ้าเรือนโชคลาภรายได้ ตลอด 18 เดือนก่อนหน้านี้ ดาวร าหูอยู่ในเรือนคู่วิวา ทขั ดแ ย้ง จึงทำให้คนเมษอยู่ในสภาวะกระเป๋าแบนแฟนทิ้ง เพื่อนรักหักเหลี่ย มโห ด โดนคนเอ าเปรียบกดขี่ วิถีชีวิตที่เคยเป็นมาเกิดความผันผวน หลังดาวร าหูย้ายวันที่ 10 กันย ายน มีโอกาสในการพลิกเปลี่ยนฐานะ คนที่คิดว่าตัวเองอยู่ “ตลาดล่าง” จะได้รับการอัปเกรดเป็น “เศรษฐีใหม่” ส่วนคนที่มีเงินมีหลักทรัพย์อยู่เดิม ความเป็นอยู่ยังหมุนได้ไ ม่เดื อดร้อ น หรือที่เรียกว่า “ตลาดบน” ก็เป็นวาระได้นำเงินมาลงทุนเพื่อต่อยอดธุรกิจ มีช่องทางในการสร้างรายได้ทำกำไรใหม่ ๆ อาจมีการนำเงินไปซื้อสินทรัพย์ใหญ่ ไ ม่ว่าจะเป็นบ้านเรือน ที่ดิน รถยนต์ การลงทุนค้าขายผ่านช่องทางออนไลน์ การค้าต่างประเทศ ลงทุนในผลิตภัณฑ์การเงินต่างประเทศ

สรุปราศีเมษ

ดาวร าหูย้ายคราวนี้ส่งผลไปในทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้า กระแสการเงินมีความคึกคักหมุนเวียนคล่องมือ มีการใช้เงินต่อเงิน สร้างรายได้มีผลกำไร มีโอกาสได้ทรัพย์สินเพิ่ม โดยมาพร้อมกับภาระที่ต้องจัดการเพิ่มขึ้นด้วย ควรระวั งความโล ภบังตาจนขาดสติ อาจทำให้เงินละล ายหรือระเหยหมด อย่ าฟุ้งเฟ้อเกินพอดี วางแผนให้รอบคอบ

ราศีพฤษภ

ดาวร าหูเดิมเป็นเจ้าเรือนความสำเร็จจากการงาน ก่อนหน้านี้สถิตในเรือนศั ต รู ทำให้การงานไ ม่ราบรื่น ขั ดแ ย้งขั ดใ จ ยิ่งถ้าเป็นคนทำธุรกิจก็จะมีรายจ่ายจี้ติดหลังคุ กค าม การขยับย้ายของดาวร าหูคราวนี้เข้าทับราศีพฤษภ หมายถึง มีโอกาสที่ดีวิ่งมาหาทุกคนแบบต้องตั้งรับปรับตัวให้ทัน เพราะเป็นจังหวะสร้างความเจริญก้าวหน้า เปลี่ยนแปลงดวงชะตาสู่ความสำเร็จ แต่ของฟรีไ ม่มีในโลก ชีวิตใหม่ที่ได้รับโอกาสงาม ๆ จักมาพร้อมกับความโกลาหลของห้วงชีวิต มีการปรับเปลี่ยนเป้ าหมาย ย้ายงานแบบปุบปับ รับงานท้าทายความสามารถ บุกสร้างธุรกิจใหม่ ๆ เช่น งานบัญชีตรวจสอบ ธุรกิจความงาม อาหารบำรุงสุขภาพ ธุรกิจการค้าออนไลน์ ธุรกิจตามกระแสโลกยุคใหม่ ธุรกิจสินค้านวัตกรร มใหม่ เป็นต้น

สรุปราศีพฤษภ

“อสุรินทร์มาดแม้นกุมลัคน์ เมษพฤษภตามจักรเลิศแล้ว” เป็นคำกลอนที่บอกได้ว่า “ร าหู” ย้ายทับเรือนวัวชนคราวนี้เป็นผลดี แต่ก็เป็นผลดีที่มาพร้อมการเปลี่ยนแปลง ดังนั้น ถ้ายังยึดโยงกับความคุ้นชินเดิม ๆ ก็อาจรับไปเพียงความผันผวนในหลากหลายเรื่องในชีวิต แต่ถ้ายืดหยุ่นพร้อมรับทุกโอกาสที่ไ ม่คุ้นชิน เพิ่มภาระแ ก่ตน เหนื่ อยยากมากขึ้น สิ่งเหล่านั้นจะเป็น #ประตูแห่งความสำเร็จ พร้อมเปิดรับวัวชนทุกคนอย่างแน่นอน

ราศีมิถุน

ดาวร าหูเป็นดาวแห่งเป้ าหมายหรือสิ่งอันเป็นที่มุ่งหมาย ช่วง 18 เดือนก่อนหน้าที่ดาวร าหูทับเรือนคนคู่ ทำให้ชีวิตเหล่าคนคู่เกิดการแกว่งตัว สิ่งอันเป็นหมุดหมายเดิมเกิดความสั่นคลอน ชีวิตสวิงเดี๋ยวดีเดี๋ยวพัง “ร าหู” ขยับในครั้งนี้ ขยับย้ายเข้าสู่เรือนแห่งความลั บ ลว ง-เบื้องหลัง-แปรสภาพ-จบสิ้น ถ้าตีความร าหูเป็น “กรร มร้ าย” ก็หมายถึงว่า หมดเ วรหมดกรร มกันเ สียที

อีกทั้งดาวร าหูย้ายในคราวนี้ ก็จะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้เหล่าคนคู่ ได้ลงไปจับธุรกิจหรือรุกคืบสิ่งที่ไ ม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อน สิ่งที่เคยอยู่นอกสายตา มองไ ม่เห็นประโยชน์ ไ ม่เคยใส่ใ จในคุณค่า มองเป็นเรื่องไกลตัว ทั้งหมดนี้กลับทำให้เรามองเป็นโอกาสได้มากขึ้น ถ้าใช้ช่วงเวลานี้ในการเดินหน้า โดยไ ม่ต้องกังวลถึงข้ อจำกั ดใด ๆ ก็จะมีช่องทางทรัพย์สินรายได้ไหลเข้ากระเป๋าแบบหรู ๆ

สรุปราศีมิถุน

ประการแรกเลยคือ เมื่อพ้นเคร าะห์ภั ย นั่นคือ “ดวงดี” แน่นอน เพราะเมื่อกร รมเก่าผ่านพ้น เรื่องดีงามที่ถูกขัดขวางไว้ก็จะถูกเปิดออกให้ได้รับผลดีที่รอคอย แต่ด้วยความที่ “ร าหูภพสิบสอง” ครูท่านว่ายังแอบช้ำจากสิ่งที่เจอมาก่อนหน้า สิ่งที่เคยทำมาอาจยังตื้อตัน เหล่าคนคู่จึงควรมองหาแหล่งรายได้ที่สองมาเป็นทางให้เลือกเดิน แล้ว “ทางรอง” อาจกลายเป็น “ทางหลักใหม่” ที่อาจดูดีกว่าเดิมด้วยสิ

ราศีกรกฎ

ดาวราหู (๘) เป็นดาวผู้ควบคุมความสูญสิ้น-เสี ยหา ย-ต า ยจาก รวมถึงปมปัญหาคาใ จในอดีต ช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ชาวปูต้องสาละวนกับปั ญหาเก่า ควันหลงต่อเนื่องทำให้เดินหน้าได้ไ ม่เต็มที่ รี ๆ รอ ๆ คล้ายเดินหน้า 3 ก้าว ถอย 2 ก้าว หมดแร งจูงใ จ ไ ม่ได้ดังใ จ แต่ก็ยังมีคนดันหลังผลักให้ชีวิตพอจะก้าวเดินสู้ทน แม้จะเหนื่อ ยใ จแต่ก็ไหวอยู่

กระทั่งดาวร าหูถึงวาระขยับเคลื่อนย้ายราศี นิยามของร าหูก็จะเปลี่ยนไป สิ่งอันเป็นความสู ญเสี ยคล้ายจะซึ มเศ ร้า แต่แท้จริงกลับยังไ ม่สิ้นสูญ กลายมาเป็นสิ่งสืบสาน สะสางโครงการฟื้นขึ้นมาใหม่ ประสบการณ์ที่สะสมจะระดมโอกาสสร้างสรรค์ ดังนั้น ชาวปูต้องสลัดความเศ ร้าสร้อยซึมเซา ปลุกเร้ าชีวิตให้มีความซาบซ่าสดใส เนื่องจากชีวิตนับจากนี้ไป “ร าหู” จักส่งเสริมให้มีแต่ความสำเร็จสนุกสนาน บันดาลซึ่งทรัพย์สินและสิ่งอันต้องประสงค์

สรุปราศีกรกฎ

จากตำแหน่งของดาวร าหูวาระใหม่ยาวไปข้างหน้า 18 เดือน ชีวิตส่วนใหญ่บันเทิงคดีมากขึ้นกว่าเดิม เป็นจังหวะเหมาะแก่การทำธุรกิจค้าขายแสวงหาผลกำไร สิ่งที่เคยทำแล้วล่ ม จะถูกนำมาปรับปรุงประยุกต์ให้เข้ากับโลกสมัยใหม่อย่างลงตัว แต่ควรเตื อนตัวเองไว้ คือ ความใ จ อ่อน เ ชื่อคนง่าย หละหลวม โดนหั กหลัง ดังนั้น ถ้าคิดร่วมมือทำอะไรกับใคร ต้องชัดเจนในข้อตกลงให้เป็นเอกสา รสัญญาไว้จะดีที่สุด

ราศีสิงห์

ดาวร าหู (๘) เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครอง, หุ้นส่วน รวมถึงเพื่อนฝูง คนนอก ช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ดาว ร าหูให้โชคลาภแ ก่ชะตา คนสิงห์จึงมีโอกาสแบบลาภลอยเข้าชนแบบไ ม่ตั้งตัว แต่ก็จะเป็นในรูปแบบการได้มาโดยต้องแลกด้วยผลข้างเคียง เช่น เ จ็บป่ วย วิว าท ขั ดแ ย้ง ริ ษย า รวมถึงความรักก็สะดุดติดขัดไ ม่เป็นดังใ จ หลังดาวร าหูย้ายวันที่ 10 กันย ายน

สำหรับประชาชนคนสิงห์ผู้เย่อหยิ่งทระนง “ร าหู” ประสงค์จะสร้างความเปลี่ยนแปลงในเรื่องการงานโดยตรง คนสิงห์มีโอกาสเปลี่ยนงาน สลับตำแหน่ง โยกย้าย รื้อระบบจัดเวลาการทำงานใหม่ ซึ่งนั่นก็จะมีโอกาสในการย้ายบ้านพักอยู่อาศัยด้วยเช่นกัน คู่ชักนำให้ร่วมธุรกิจ มีทีมงานชักพาไปทำโปรเจกต์ แม้ชีวิตอาจดูวุ่นวายในการบริหารจัดการ แต่ด้วย “รา หู” มาอยู่ในตำแหน่ง “ปัศวะเกณฑ์จร” ซึ่งนั่นหมายถึงว่า ภายใต้เรื่องราวที่วุ่นวายร้ อนใ จ ก็จะแฝ งไว้ด้วยโอกาสสร้างตัวตนให้มีชื่อเสียง สำเร็จ มั่นคง

สรุปราศีสิงห์

ดวงชะตาดู “ดี” โดดเด่นจากสิ่งที่ลงมือกระทำ โดยต้องพร้อมรับกับทุกการเปลี่ยนแปลง วิถีชีวิตเดิม ๆ อาจถูกกัดกร่อนเปลี่ยนไป ต้องพูดคุยทำความเข้าใ จคนรอบข้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาความไ ม่เข้าใ จกัน งานสายร าหูจะมีความโดดเด่น เช่น สายการเมือง, สายบันเทิง, สายนวัตกรรม, สายสีเทา, สายตรวจสอบ, สายสินเชื่ อ, สายแลกเปลี่ยนสกุลเงินตรา, สายนักลงทุน, สายธุรกิจออนไลน์ เป็นต้น

ราศีกันย์

บทบาทของดาวร าหู (๘) กับคนกันย์ คือ อุปสรรคที่ต้องก้าวข้าม ความพ ย าย ามบุกเบิกฟันฝ่า ช่วงราว 72 สัปดาห์ที่ผ่านมา คนกันย์เลยต้องพบบททดสอบจากพระร าหูในเรื่องราวของธุรกิจและการทำงาน เกิดปัญหาที่ต้องแก้ไข โดนโยกย้ายหรือให้ออกจากงาน ทำงานที่ไ ม่ถนัด ยกเครื่องปรับแนวธุรกิจ เกิดอาการอมทุ กข์ซึมลึ ก พอดาวร าหูผ่านเข้าสู่เรือนแห่งเป้ าหมาย วันที่ 10 กันย ายน ดาวแห่งการบุกเบิกเข้าสู่เรือนเป้ าหมาย แสดงถึงสิ่งอันเป็นความตั้งใ จและได้เพียรลงมือกระทำในช่วงที่ผ่านมา มีโอกาสสรุปจบบรรลุถึงจุดหมายในสิ่งที่หวัง นั่นอาจหมายถึง จากสิ่งที่ต่อสู้มาตลอดทำให้คนกันย์ชัดเจนในเป้ าหมายเดิม หรืออาจชัดเจนว่าต้องเบนเข็มไปที่เป้ าหมายใหม่ เป็นจังหวะที่ดวงชะตาจะได้รับการส่งเสริมเกื้อหนุนจากหลายปัจจัยผลักดันสู่ความสำเร็จ

สรุปราศีกันย์

ความวุ่นวายอย่างไ ร้เห ตุผลกำลังจะผ่านพ้นไป แต่จะเปลี่ยนเป็นรายละเอี ยดที่ต้องจัดการเพื่อให้เข้าถึงเ ป้าหมายมากขึ้นกว่าเดิม อาจมีความจำเป็นที่ต้องสื่อสา รสังคมกับคนหมู่มากเยอะขึ้น ดังนั้น จึงควรต้องเตรียมพร้อมในการจัดบทบาทหน้าที่ของตัวเองให้ชัดเจน อย่ าไปก้าวก่ายเรื่องของใครมากนัก แม้จะสนิทสนมกัน เพราะนั่นอาจทำให้เราต้องคลางแคลงใ จกับมิตรสหายโดยประมา ท

ราศีตุลย์

ช่วงปีครึ่งก่อนดาวย้าย “ร าหู” จะเปิดฉากชีวิตคนตุลย์ดำเนินเรื่องอย่างเร้ าใ จ ลู กน้อง บริวาร งานย่อ ย งานโปรเจกต์ งานอิสระฟรีแลนซ์ รวมถึงการเสี่ ยงโชค การลงทุนระยะสั้น ช่วยทำกำไรได้ผลสำเร็จในระยะแรกเริ่ม แต่พอมาได้เรื่อย ๆ ก็ประสบปัญหามากมายมากัดกร่อน เรียกว่า “พระเอกต ายตอนจบ” จากนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2565 “ร าหู” เข้าเรือนม ร ณะของชาวตุลย์ ซึ่งเป็นเรือนแห่งการวางของเก่า เพื่อไปรับของใหม่ที่ดีกว่า มีเกณฑ์แห่งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ นโยบาย วิถีชีวิตจากที่ดำรงอยู่เดิม เพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ เป็นจังหวะแห่งการที่เงินทองจะไ ม่อยู่มือมีความรั่วไหล แต่ถ้ากำหนดให้เป็นการสร้างห นี้สินเพื่อทำธุรกิจ หรือเพื่อซื้อสินทรัพย์ระยะยาว ดังนั้น จึงเป็นโอกาสในการยกระดับพัฒนาชีวิตและขยายเครดิตเพิ่มมากขึ้น

สรุปราศีตุลย์

ดาวร าหูย้ายมาในคราวนี้มีเจตนาคลุมเครือ อยู่ที่ว่าชาวตุลย์มีการกำหนดแผนการชีวิตอย่างไร ถ้าคิดจะขยับให้มีการพัฒนา ก็ควรเร่งมองหาพันธมิตรและสร้างคอนเน็กชั่น เพื่อการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างมีเป้ าหมาย แต่ถ้าไ ม่พึงปรารถนาขยับชีวิตไปจากที่เคยเป็น ก็อาจต้องพร้อมรับกับสภาวะการเงินรั่วไหลแบบหาที่มาที่ไปได้ยาก สำหรับผู้ปรารถนาหรือกำลังมีบุตร ให้อยู่ในความดูแลจากแพทย์อย่างใกล้ชิด

ราศีพิจิก

“ร าหู” เป็นดาวสื่อสัมพันธ์ถึงเรื่องราวของทรัพย์สินและความมั่นคงของคนพิจิก ช่วงปีครึ่งก่อนดาวย้าย “ร าหู” ถูกต้อนเข้าสู่มุมแห่งศัต รู ทำให้คนพิจิกมีแต่ความไ ม่แน่นอนที่ต้องเผชิญหน้า แม้ชีวิตเดินพ้นพระเสาร์กระทั่งดีฟื้นขึ้นแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาเก็บตก เช่น ซ่อมบ้าน ซ่อมรถ ซ่อมร่าง ซ่อมงาน อยู่เนือง ๆ

จากนี้ไปเป็นเวลา 18 เดือน “ร าหู” ย้ายมาเยือนในมุมเล็งเข้าหาคนพิจิก ได้เกณฑ์พิเ ศษเฉพาะราศี เรียก “กีฏะสัตตเกณฑ์” เป็นทั้งเกณฑ์เปลี่ยนแปลงและอุ้มชูดวงชะตา แสดงผลว่า ถึงจะเจ็ บช้ำเพียงใดแค่ไหนมา “ร าหู” จะเยี ยวย ารักษา พร้อมมอบโอกาสเกินคาดคิดเป็นรางวัล เป็นจังหวะที่จะได้รับสินทรัพย์ความมั่นคงเพิ่มเติม โอกาสใหม่ โปรเจกต์ใหม่ เศรษฐีใหม่พร้อมกำเนิด คนยังโสดและเหงาใ จจะได้คู่มาเคียงข้าง

สรุปราศีพิจิก

คนพิจิกเป็นราศีที่ดาวร าหูนั้นมาดี ผมย้ำสำหรับทุกการให้ข้อมูลว่า “รา หู” คือ “ดาวร้า ย” แม้จะมาดี แต่ก็ต้องรับด้วย “สติ” และใช้ “ปัญญา” แล้วจะได้รับผลดีอันเป็นเลิศมากกว่าทุกราศี “ร าหู” มาให้พลังงานมากมายแก่ชีวิต แต่ “ร าหู” ก็หอมหวนชวนเส พติดง่ายเช่นกัน คนพิจิกจึงควรมีสิ่งยึดมั่นเป็นหลักแ ก่ชีวิต สร้างกฎที่เราจะ “ทำ” และจะ “ไ ม่ทำ” ก็จะช่วยให้เราพุ่ งเข้าชนเป้ าหมายได้ง่ายขึ้นครับ

ราศีธนู

ดาวร าหูเป็นเจ้าของเรื่องกำหนดบทบาททางสังคม เพื่อนฝูง พี่น้อง คนร่วมงาน ช่วงก่อนร าหูย้าย คนธนูดูจะมีส่วนดีและส่วนเสี ยที่ได้รับจากร าหู คือ มีคนสนับสนุนช่วยเหลือ แต่ก็เจือการเอ ารัดเ อาเปรียบ พอถึงช่วงปี 2563 “ร าหู” ดูจะสร้างความปั่นป่วน ปัญหาเก่าถูกรื้อค้น เกิดเรื่องวิว าทดราม่า สุขภาพทรุ ดโ ทรม “ร าหู” ย้ายแล้วจร้า ต้องประกาศอีกทีให้ชัด ๆ

คนธนูหมดเวลารับทุ กข์ภั ยจากก รรมเก่า ชีวิตโปร่งโล่งสบายคล้ายยืนอยู่บนยอดเขาแวดล้อมด้วยทุ่งดอกลาเวนเดอร์ “ร าหู” ย้ายไปอยู่ในตำแหน่งภพเรือนแห่งการบุกเบิก ความหมายทางด้านบวกก็คือ จะมีโอกาสได้พบผู้คนสังคมใหม่ ๆ ได้สร้างคอนเน็กชั่นใหม่ ๆ ได้ทดลองร่วมงานหรือบุกเบิกไอเดียที่ไ ม่เคยคิดว่าจะทำมาก่อน อันจะสร้างจังหวะฟื้นชีวิตรับผลกำไรได้งาม ๆ

สรุปราศีธนู

ดาว ราหูย้ายในคราวนี้ให้ผลดีอย่างแน่นอน แต่ก็อย่างที่บอกย้ำแล้วย้ำอีก แม้ร าหูจะยิ้มแฉ่งแสดงตัวดูว่ามาดี แต่ก็ต้องมีความระมั ดระวั งไว้บ้าง ผลข้างเคียงจากรา หูย้ายคือ มิตรสหายที่อาจมีเห ตุต้องห่างเหินเดินไกลกัน อาจมีประเด็นขุ่ นข้ องที่ต้องใช้การพูดคุยปรับความเข้าใ จ โดยใช้ความเป็น “เพื่อน” มากกว่า “เห ตุผล” ผู้ทำธุรกิจสายบันเทิง-ออนไลน์ อาจมีคนจัดทัวร์มาลงบูลลี่ก่นด่าอย่างไ ม่มีเ หตุผล จำเป็นต้องหนักแน่นและมั่นคงไว้ให้มาก

ราศีมังกร

ดาวร าหู (๘) ดาวผู้ควบคุมเรือนการหารายได้ ช่วง 18 เดือนที่ผ่านมา ดาวร าหูเข้าอาศัยบ้านคู่ศัต รู ส่งผลทำให้มีความลำบ ากในการบริหารจัดการชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของการเงินส่วนตัวและการจัดการเรื่องเงิน ๆ ทอง ๆ ในธุรกิจหรือหน่วยงาน แต่ในมุมหนึ่ง ก็มีโอกาสในการกู้เงินเพื่อลงทุนบุกเบิกหรือขยับขยายกิจการด้วย ภายหลังดาวราหูย้ายเรือน “ดาวร าหู” มาอยู่ในตำแหน่ง “อัมพุอุดมเกณฑ์” เกณฑ์ดีเฉพาะกลุ่มราศี จักบังเกิดช่องทางการหาทรัพย์หารายได้วิ่งมาจากหลายทิศทางมากบ้างน้อยบ้าง มีผู้ช่วยสนับสนุน ได้รับสินเชื่ อที่ต้องทำการผ่อนส่งเป็นงวด ๆ ทำงานเป็นจ็อบโครงการแบบอาศัยลู กล่ อลู กชนไปได้ดี แต่ให้ระวั งลู กน้องบริวารทำพิ ษ พล าดมีบุตรนอกสมรส ส่วนคนตั้งใ จมีบุตร ต้องประคับประคองใกล้แพทย์

สรุปราศีมังกร

ดาวร าหูย้ายส่งผลในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าช่วงก่อนหน้ามาก แม้ตำแหน่งการยืนของดาวการเงินจะไ ม่เข้มแข็งนัก แต่เมื่อเข้า “อุดมเกณฑ์” ก็แสดงว่ามีช่องทางเดินให้พัฒนาต่อได้ แนวโน้มดวงชะตาดีขึ้นตามลำดับเวลา แต่สิ่งที่ควรระวั งคือ ต้องคงสติรู้จักพาตัวออกห่างจากสิ่งเย้ าย วนกิเ ลส อย่ าล้ำเส้นความพอดี ไ ม่ควรยุ่งเกี่ยวกับการพ นันใด ๆ

ราศีกุมภ์

ช่วงปีครึ่งที่ผ่านมา คนราศีกุมภ์มีความหงุดหงิดง่าย ไ ม่สบอารมณ์กับสิ่งรอบตัว ไ ม่พอใ จกับความเป็นไป การลงทุนยังไ ม่ประสบผลดังใจ อุปสรรคจะมากไปไหนหนอ ทั้งเห็นว่าตรงหน้ามีสิ่งให้ไขว่คว้า แต่ก็คว้าติดไม้ติดมือไ ม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย เป็นอีกสาเห ตุของความอึดอัดที่ไ ม่ปังดังใ จ หลังดาวร าหูซึ่งเป็นดาวประจำราศีย้ายบ้านคราวนี้ ส่งผลให้โปรเจกต์การงานที่ติดขัดก็จักไหลลื่นมากขึ้น แต่อาจมีการปรับรูปแบบเปลี่ยนโฉมไปสักหน่อย อาจจำเป็นต้องตั ดสินใ จเปลี่ยนงาน โดนโยกไปกินตำแหน่งด้อยค่า แต่ผลประโยชน์ความสบายใ จกลับดูดีกว่าเดิม งานเล็ก ๆ โปรเจกต์ย่อ ยประสบผลง่ายและดี ถ้าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ ขอให้หมั่นติดต่อกระตุ้ นไปเรื่อย ๆ อย่างสม่ำเสมอ โอกาสรับทรัพย์ก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโต เปิดให้สำเร็จแน่นอน

สรุปราศีกุมภ์

มีโอกาสที่ดีมากขึ้นกว่าเดิม ช่องทางคว้าเงินทองสมบัติเปิดกว้าง แต่อีกเกณฑ์หนึ่งกล่าวไว้ “ราหูเรือนภพที่สี่” มีแฝงความชอ กช้ำ นั่นคือ แม้ผ่านอุปสรรคสู่โอกาสร่ำรวย แต่ก็ยังมีสิ่งรอบตัวที่ต้องจัดการมาก มีการสูญเ สียหรือวิวาทกับญาติพี่น้อง ระวั งการคบหาคนพ าล ไ ม่ควรรับฝากของหรือรับประกันแทนใคร ซ่อมรถ ซ่อมบ้าน ปลวก แมลงรบกวน หมดแ รงเหนื่อยใ จง่าย จึงควรหมั่นเติมบุญให้ตัวเองอยู่เสมอเพื่อชดเชย

ราศีมีน

ดาวร าหู (๘) มีบทบาทเป็นดาวลับลวง เล่นแร่แปรธาตุ คาดไ ม่ถึง ช่วงที่ผ่านมา 18 เดือนก่อน เกิดความเปลี่ยนแปลงภายในบ้านเรือนครอบครัว อาจจำต้องเปลี่ยนงาน โยกไปโยกมาทำให้จิตตก แต่ด้วยเก ณฑ์พิเศ ษยังค้ำชู นั่นคือ ถึงจะเดินยาก แต่ก็ไปได้โดยมีญาติมิตรพี่น้องยื่นมือมาช่วยเหลือแบบไ ม่คาดคิด

18 เดือนจากวันที่ 10 กันย ายนนี้ไป ดาวร าหูยกย้ายเข้าสู่เรือนภพแห่งมิตรสหายผู้ให้การสนับสนุน ซึ่งถ้ามองจากดาวร าหูดวงเดียวก็บอกได้ว่าคนมีนดวงขยับดีขึ้นด้วยซ้ำไป เพียงแต่ทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นต้องคุยกันให้ชัดเจน อย่ าเกรงใ จแบบลูบหน้าปะจมูก ถ้ามีกระบวนการร่วมงานกัน แล้วมีสัญญาให้ชัดเจนหน่อยก็จะดีมาก ต้องเข้าใ จด้วยว่า “คนเรามักไ ม่โก ง ถ้าไ ม่เห็นช่องโก ง” ดังนั้น ปิดช่องความเสี่ ยง โอกาสดีก็มีมาใส ๆ

สรุปราศีมีน

ดาวร าหูย้ายคราวนี้มีเรื่องต้องตักเตื อนระวั งตัวค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่เป็นเรื่องยิบย่อยที่เจอเป็นประจำอยู่แล้ว ถ้าจะเตือนกันสักเรื่องนั่นก็คือ หากเพื่อนทำผิ ด อย่ าไปผิ ดตามเพื่อน แต่ก็ไ ม่ขายเพื่อน ขอให้รักษาพื้นที่ความรับผิ ดชอบของตัวเองที่ถูกกฎระเบียบไว้ให้แข็งแรง บุญกุศลหมั่นสร้างไว้ มีสติรู้จักวิเครา ะห์แย กแยะถูกผิ ด รวมถึงการยั้งคิดด้วยตรรกะและเห ตุผลที่สมควร

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก โหรปพน ชี้ชัด – โหรชี้ชัด

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

25 − 15 =

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า