ประเทศคุณ แต่เงินผมประวัติศาสตร์ไทยที่ไม่มีคนเขียน ควร อ่ า น นะ

ประเทศไท ยเป็นประเทศที่มั่งคั่งมาก

ในสมัยรัชกาลที่3 มีเงิ นตราต่างประเทศสะสมไว้มากมาย ทั้งเงิ นพระคลังมหาสมบัติ และเงิ นส่วนพระองค์ของรัชกาลที่ 3 เรียกว่า เงิ นถุงแดง ที่ต้องใส่ไว้ในถุงแดงเพราะเป็นความเชื่อแบบจีนว่า ใส่ไว้ในถุงแดงจะไม่มีอั น ต ร า ยและทำให้เกิดความมั่งคั่ง

มียอดเงิ นรวม 5 ล้านฟรังค์

เงิ นตราต่างประเทศของไท ยได้มาจากการแต่งสำเภาไปทำการค้ากับจีน ในยุคนั้นทะเลจีนใต้ จีนคุมเงิ นตราต่างประเทศที่ได้มาอยู่ในรูปเงิ นเหรียญทองเมกซิโก เงิ นเปรู ยุคนั้นโลกใช้เหรียญทองเป็นหลัก

เงิ นหนึ่งบาทมีค่าเท่ากับสองฟรังค์ของฝรั่งเศส เป็นเงิ นสกุลแข็งทีเดียว อัตราแลกเปลี่ยนกับปอนด์อังกฤษ สมัย ร.4 อยู่ที่หนึ่งบาทเท่ากับหนึ่งปอนด์ ความมั่งคั่งของประเทศไท ยเป็นที่รู้กันทั่วไป กำไรจากการค้า นำมาใช้เป็นเงิ นบริหารประเทศ

และสะสมไว้เช่นเดยวกับสำรองเงิ นตราประเทศในปัจจุบัน เป็นหลักฐานยืนยันว่าประเทศไท ยเป็นนักการค้ามาแต่โบราณ แต่ความมั่งคั่งนี้เองที่นำภัยมาสู่ประเทศ เพราะประเทศอื่นต้องการเข้าปล้น

ด้วยเงิ นที่สะสมไว้ และค้าขายหามาได้เรื่อย รัชกาลที่ห้า พระพุทธเจ้าหลวงทรงวางรากฐานในการพัฒนาชาติ มีรถไฟ รถราง ไฟฟ้า โทรศัพท์ ขุดคูคลองเพื่อการสัญจรทางน้ำ สร้างถนน สร้างอาคารที่ทำด้วยซีเมนต์ สร้างโรงเรียน จัดการศึกษา

จัดการปกครองในรูปมณทล ติดต่อต่างประเทศ จ้างผู้เชียวชาญ สร้างระบบไปรษณีย์ โทรเล ข จ้างครูต่างประเทศมาสอนภาษา ทรงเลิกทา ส บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุข

ญี่ปุ่นส่งคณะมาดูง า นที่ประเทศไท ย แล้วเอาไปทำ
เหตุใดประเทศไท ยที่เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วจึงไม่สามารถเดินต่อไปได้ ในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 ลัทธิล่าเมืองขื้น จักรวรรดินิยมตะวันตกเข้ามาในเอเซีย อังกฤษยึดพม่า มลายู ฝรั่งเศสยึดเวียดนาม หลาย ประเทศบุกเข้ายึดดินแดนชายฝั่งของจีน

ดัทช์เข้ายึดอินโดนิเซีย อังกฤษเข้ายึดออสเตรเลีย สงครามเกิดขึ้นในยุโรป เยอรมันบุกเข้ายึดดินแดนฝรั่งเศสบางส่วน บอกว่าจะคืนดินแดนให้ ฝรั่งเศสต้องจ่ายเงิ น 4 ล้านฟรังค์

เรือรบฝรั่งเศสบุกไท ยเ ล ยครับ

เงิ นของประเทศไท ยหมดคลังหลวง ขนเงิ นถุงแดงจ่ายไปด้วย เงิ นไม่พอพระราชวงศ์ พระบรมวงศานุวงศ์ต่างก็ขนทอง เพชร พลอยไปใส่เรือให้ฝรั่งเศสที่ท่าราชวรดิษฐทั้งวัน ทั้งคืน เข็นกันไปจ นถนนสึกเป็นร่อง รวมน้ำหนักเงิ น ทองที่ขนจากประเทศไท ย 23 ตัน เอาลงเรือไปฝรั่งเศสไถ่ประเทศคืนจากเยอรมัน

ผมเดินย่านนั้น เจ็ບปว ดทุกครั้ง

เรือรบฝรั่งเศสมาจอดแถวท่าน้ำโอเรียนเต็ล ให้เวลา 48 ชั่ วโมง มิฉะนั้นจะยึดประเทศ และยิงวัดพระแก้ว พระราชวัง

ผมมานั่งคำนวณดู พบว่า

ถ้าฝรั่งเศสไม่มาปล้นไท ยไป ประเทศนี้มีสำรองเงิ นตราเพียงพอที่จะผ่านวิกฤติเศรษฐกิจโลกสมัยรัชกาลที่ 7 อย่างสบาย ไม่ต้องเอาข้าราชการออกจากง า น

นักเรียนทุน 326 คน ก็จะได้มาทำง า นวางหลักในด้านต่างให้ประเทศ ประเทศไท ยมีเงิ นทุนที่จะลงทุน ทั้งด้านอุตสาหกรรม เกษตร ตั้งธนาคาร ทำถนนหนทาง มีการศึกษาสองภาษา มีผังเมือง ผังประเทศ ประเทศไท ยจะก้าวหน้าเหมือนกับญี่ปุ่น มีเงิ นเหลือพัฒนาประเทศมากมาย ยุคนั้นเงิ นหนึ่งสตางค์มีค่ามาก

แล้วอังกฤษก็มา
สมัยรัชกาลที่ 5 อังกฤษมาช้า ฝรั่งเศสปล้นไปก่อนแล้ว จึงเอาไปแ ค่ดินแดน แต่ดินแดนที่อังกฤษเอาไป เป็นท่าเรือทั้งนั้น กะไม่ให้ไท ยไปค้าขายกันเ ล ย เช่น มะริด ทะวาย ตะนาวศรี และเปอร์ลิส กลันตัน ตรังกานู เคดาห์ ไท ยมีปัญหาทางออกทะเลจ นปัจจุบัน

ยังให้ทำสัญญาว่า จะไม่ขุดคอคอดกระ

แต่หลังสงครามโลกครั้งที่สอง อังกฤษจัดหนัก บอกว่าไท ยต้องบริจาคข้าวให้ฟรีจำนวน 3 ล้านตัน ทั้งที่ในสัญญาพูดแ ค่ 1.5 ล้านตัน ที่จริงกะจะไม่ให้ประเทศไท ยมีกองทัพด้วย

ช่วงนี้สมัย ร 7-8 ข้าวเป็นสินค้าส่งออกหลักของประเทศ เจอเงื่อนไขนี้เข้า ประเทศไท ยไม่มีเงิ นพัฒนา ค่าเงิ นบาทลดเหลือหนึ่งปอนด์ต่อหกสิบบาท จากสมัยก่อนหนึ่งบาทต่อหนึ่งปอนด์
รัฐบาลได้เงิ นมาก็เอาไปซื้อข้าวส่งไปให้ ไม่มีเงิ นพัฒนาประเทศ อังกฤษทำให้ชาวนาไท ยจ น เพราะต้องทำให้ราคาข้าวต่ำ ไม่ใช่กฏุมพีที่ไหนหรอก

ค่าเงิ นลดมาก พัฒนาลำบาก ต้องเริ่มสะสมสำรองกันใหม่ เทียบกับปอนด์ ค่าเงิ นลดหกสิบเท่า จ นเฉียบพลัน ค้าขายข า ดดุล ค่าเงิ นลดยิ่งกว่าวิกฤติปี 40 ตอนนั้นลดลงเท่าเดียว

นั่งคิดเล ขดูเงิ นที่ฝรั่งปล้นไปตั้งแต่สมัย ร 5 จ นสมัย ร 7 นี่ทำให้คนไท ยจ นย าว

เมื่อเริ่มพัฒนาประเทศ ตั้งแต่ปี 2503 ใช้เงิ นกู้ ก็มาเจอสงครามในภูมิภาค ร่วม25 ปี เอาตัวมาให้รอดได้ก็บุญโข ใช้เงิ นไปเยอะ สงครามสงบปี 2530 ค้าขายได้เงิ นมาสิบปี พอปี 2540 ก็เจอฝรั่งหลอก เจ๊งไปอีกหลายปี เสีຍหายราวสามล้านกว่าล้านบาท โง่เองด้วย

พอเริ่มจะแข็งแรงคนไท ยก็ตีกันตั้งแต่ปี 2547 จ นถืงวันนี้ มีน้ำมาดับเย็นบ้างช่วงปี 2554 น้ำก็มามากจัง ธนาคารโลกบอกว่าพังไปหนึ่งล้านสามแสนกว่าล้าน โรงง า นอพยพ 7000 โรงง า น ธนาคารโลกคำนวณไว้ เมื่อญี่ปุ่นยกทัพเข้าไท ยช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง

ก็ใช้เงิ นของแบงค์ชาติจ นหมด และพิมพ์เงิ นเองให้กองทัพญี่ปุ่นใช้ ทำให้เงิ นไท ยตกมาก ไม่มีสำรอง ไท ยก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรจากญี่ปุ่น ญี่ปุ่นขนเงิ นมาลงทุนในไท ย ก็มีความรู้สึกเ รื่ อ งประวัติศาสตร์กันอยู่

อเมริกาเข้ามาช่วยกันอังกฤษ แต่ก็ได้สัญญา most favoured nation ได้สิทธิประโยชน์สูงสุด และยกเว้นภาษีปิโตรเลียมด้วย ให้ประเทศเดียว

วันนี้เขียนประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไท ยให้อ่ า นครับ

ชีวิตประเทศมีขื้นมีลง คนก็เหมือนกัน ได้แ ค่นี้ก็บุญโข ผมไปฝรั่งเศส ยังนึกว่าที่นี่เป็นดินแดนที่ใช้เงิ นของไท ยไถ่มา

ประเทศมืง เงิ นกู เวลาฝรั่งมาบอกโน่นบอกนี่ ผมของขื้นทุกที

ขอบคุณแหล่งที่มา : Somkiat Osotsapa

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

− 2 = 1

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า