ไม่จำเป็นต้องรวยที่สุด ขอเป็นคนที่มีความสุขที่สุดก็เพียงพอ

ห ลา ยค รั้งที่มักจ ะได้ยินคำถ ามว่า ความสุขของคนเราอยู่ที่ไหน ซึ่งก็ไม่เคยมีใครให้คำตอบได้ หรือแม้แต่มีคนออกมาให้นิยามความ สุขกัน มากมาย เราก็ไม่รู้ว่าอันไ หนถูก อันไห นผิดใช่มั้ยคะ นั่นอาจเป็นเพราะความสุขเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถวัดได้ว่าใครรู้สึกว่าตัวเองมีความ “สุข” จากอะไร เพราะมันประกอบไปด้วยปัจจัยแวดล้อมหลายๆ อย่างรวมกัน เอาเป็นว่าเรารู้แค่ว่าเราทำอะไรแล้วมีความสุข และทำอะไรแล้วทำให้ความสุขเราหายไปก็พอ

ที่สุดของคน คือ เป็นคน ธรร มด าที่มี “ความสุข” ข้อคิดดีๆ ที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น คุณคิดว่าที่สุดของคนที่จะทำให้ตนเองมี “ความสุข” คืออะไร…??

วันนี้เราจะพาไปอ่านบทความที่ให้ข้อคิดดีดี ที่จะทำให้คุณมีความสุขมากขึ้น ว่าแล้วก็อย่า เ สี ย เวลา เราไปหาคำตอบพร้อมๆ กันเลย

1. ท่ามกล างกร ะแ ส โต้ เถีย งร้อนแ รงแห่งโลกโซเชี่ยล คน ที่ สบ ายใจที่สุดคือ…!!คนที่อ่านแล้วไม่แสดงความเห็นเพิ่มความขัดแย้งใดๆ เลย

2. ท่าม  กล างกระ แสก ลุ้มใจ กับก ารห าเงินเพื่อใช้หนี้ ก้อ น โตให้ เร็ว ที่สุด คนที่ปล  ดห นี้ได้ก่อ นใ ครๆ คือ…!!คนที่หยุดสร้ างห นี้ ใ หม่ขึ้นอีกต่างหาก

3. ท่ า ม ก ลางกระแสพัฒนาโครงข่ายสื่อ ส า ร ให้รวดเร็ว ระดับ 2G 3G 4G คนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือ…!!คนที่ค่อยๆ

เลื อ ก รับข่าวส า ร ที่เป็นประโยชน์และไม่ขาดการติดต่อ กับครอบครัวเมื่อมีเหตุจำเป็น…!!หาใช่คนที่จม ไปกับกองขยะข้อ มู ล ป ฏิ ก ล ข่ า ว ส า ร

4. ท่ า ม ก ลางคำคม-ข้อคิดที่สรรหามาแ บ่ ง ปั น กันจน นั บไม่ หว าด ไหว

บน โ ล กโซเชี่ยล…!!คนที่ดำรงตนให้เป็นสุขอยู่ได้คือ

คนที่เก็บ คำ ค ม กั บข้อคิดบางอย่างที่เคย ผ่ า น มา แล้วนำไม่กี่ข้อ

มาปรับใช้เข้ากับตัวเอง…!!มิใช่คนที่แสวงหาคำคมกับข้อ คิ ด ใ ห ม่ๆ

ที่ ผ่ า น ตาเข้ามาทุกวัน

5. ท่ามกล างก ารวิพา ก ษ์ วิจา รณ์มากมายถึงข้อดีข้อ เ สี ย

ในตัวต  น ขอ งเรา…!!คนที่ยืนยิ้มเชิ ด หน้า ในสิ่งที่ถูกต้อง

แห่งตั วต นอ ยู่ได้คือ คนที่ไม่ส นใจ กับเ สี ย งวิจารณ์ที่ไม่รู้จริง…!!

มิใช่คนที่พย า ย า ม อธิบายให้ทุก คน เข้ าใจ อย่างเหน็ดเหนื่อย

6. ท่ามกลางกระแสการแข่งขั น เ ล่ าเรียนสะสมปริญญาเพื่อแสวงหา

ความก้ าว หน้า ทางการงานและอยู่ดีกินดี….!!คนที่เ อ า ตัวรอดกับ

ภาว ะเ ศรษ ฐกิ จขาลงได้ดี…ส่วนหนึ่งคือ คน ที่มีป ฏิภาณ  ไหวพริบ

รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบา เข้าใจในโลกธรรม

และยอมรั บทุ ก ควา มเป ลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทันมากกว่า

7. เสื้อสวยที่ติดยศถาบรรดาศั ก ดิ์สูงสุด…!!ย่อมติดภาระหน้าที่

รับ ผิ ด ชอบจนหม ด อิสรภาพแห่งการใช้ชีวิต…!!คนที่ยิ้มกว้าง

อย่างมีค วามสุ ขที่ สุดห ลายคน…!!จึงแค่ใส่เสื้อเก่าๆ ที่ปราศจาก

ตำแหน่งหรือหัวโขนหรือบางคน ยิ่งมีค วา มสุ ขก ว่าใครๆ…!!แม้ถอดเสื้ออยู่ก็มาก

8. ทุ ก ข์ ที่สาหัสใ นห มวดข องค วามย า ก จนก็คือ ทุ ก ข์เพราะไม่เท่า…!!

หลายคนผ่ า น ทุ ก ข์ เพราะไม่มี มาได้ด้วยความขยัน…!!แถมผ่ า น ด่ า น ทุ ก ข์

ที่ไม่พอ มาด้วยอด อ อ ม…!!แต่ต้องมาติดกับดัก เพราะเ อ าตัวเองไป

เปรียบเทียบกับคนอื่นว่ามีมากกว่า…!!หยุดเปรียบเทียบ…!!

ชีวิตหลุดบ่วง ทุ ก ข์ อย่างมหัศจรรย์

 

9. คนปฏิบัติธร รมแล้ วชีวิ ตดีขึ้ นทันตาเห็น…!!คือคนที่เข้าใจว่า

ต้องรู้เท่ าทัน จิตที่ กำลังปรุงแต่ง…!!มิใช่บั งคั บจิตให้ หยุด ฟุ้ ง ซ่าน…!!

เ พรา ะทั น ทีที่รู้ทัน ความรู้เท่าทันจะหยุด

สภาวะ ทุ ก ข์ โ ล ภ โ ก ร ธ หลงได้ทันทีนั่นเอง

ที่มา นุสนธิ์บุคส์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

÷ 1 = 9

Back To Top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า